Du er her
Hjem > Forsiden > Nesoddposten etterlyser svar fra Nesodden kommune

Nesoddposten etterlyser svar fra Nesodden kommune

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Kommer Nesoddposten med urettmessige beskyldninger som ikke fortjener svar eller er kommunen unnvikende og lite konkret i svar på spørsmål?

≡Av Inger Johanne Norberg≡
Nesoddpostens spørsmål
Å benytte advokat i møte med presse, innbyggere eller ansatte: Hvilke retningslinjer finnes?

Hvordan vil kommunen følge opp påstander framsatt i artikkelen 10. nov? Artikkelen omhandlet mobbing i Nesoddskolen, se: Mobbingen på Nesoddskolene har ødelagt og fortsetter å ødelegge barns liv.

Kommunens advokat, Aslak Jakobsen skriver følgende til Nesoddpostens spørsmål:

«E-posten nedenfor inneholder dessverre en del feil.

For det første: E-posten har vært oppført på postlisten. Du har nok bare sett på feil datoer. Vedlagt følger skjermdump fra postliste av 16.11.2017 hvor oppføringen tydelig fremkommer.

For det andre: Ingen herfra – verken rådmann, rektor, kommunalsjef eller jeg har noensinne rettet noen henvendelse om sletting til kommuneadvokatkontoret her. Henvendelsen fra rektor og kommunalsjef gjaldt rettmessigheten av et slikt innlegg / rekkevidde av redaktøransvaret, og at det var ønskelig å få en juridisk vurdering av dette. Utsendelsen av den aktuelle e-posten med anmodning om sletting skjedde i advokatens egen regi, og ingen andre var konsultert om at det skulle gå ut en slik henvendelse. Denne glippen er således fullt og helt mitt ansvar som kommuneadvokat med både fagansvar og personalansvar for den aktuelle advokat.

For det tredje: Nesodden kommune har, i alle fall etter mitt skjønn, klare retningslinjer for kvalitetssikring av våre meddelelser utad. De er ikke nedfelt eller nedtegnet, men i all min tid i Nesodden kommune (siden 2006 – og hos kommuneadvokaten siden 2008) har det hele veien vært klart at alle ytringer til media skal klareres med øverste administrative ledelse. Verken mine forgjengere eller jeg har, så vidt meg bekjent, ytret oss til media uten rådmannens forhåndskunnskap og godkjenning,  i alle fall ikke om annet enn rene faktaopplysninger. Det har alltid vært stor bevissthet rundt at det påhviler et betydelig ansvar på kommuneadvokatkontorets ansatte i forhold til våre ytringer både skriftlig og muntlig, samt vår deltakelse og tilstedeværelse i møter og andre steder. I dette tilfellet glapp det, og etter mitt skjønn var det i strid med gjeldende retningslinjer.

Det forhold at den aktuelle advokaten selv tok kontakt med Nesoddposten for å beklage det aktuelle forhold var nettopp grunnet ovennevnte, og også dette var etter råd fra meg så advokaten selv kunne få ordnet opp. Dette er således også mitt ansvar, og jeg mente og mener fortsatt at dette var den beste måten å håndtere det på slik at det ikke skulle fremstå som advokaten hadde blitt overstyrt. Dette var også det advokaten selv ønsket når feilen først hadde skjedd.

Nesoddposten later beklageligvis til å se et slags bevisst ønske om å unndra informasjon fra allmennhetens kunnskap hos øverste ledernivå i kommunen. Det er det rett og slett ikke grunnlag for. Planen om å sende ut en e-post med anmodning om sletting ble aldri klarert eller bekjentgjort for noen i kommunens ledelse i forkant av utsendelse. Når utsendelsen ble kjent ble det også raskt klart at utspillet fra kommuneadvokatens kontor ikke var noe ledelsen kunne innestå for.

Ingen fra kommunens ledelse har således instruert noen fra kommuneadvokatens kontor til noe som helst i denne saken, og ansvaret for feilen som har skjedd er mitt og mitt alene. Jeg beklager feilen som skjedde, og gjentar at slettingsanmodningen ikke skulle vært sendt ut.»

Bakgrunn
Nesoddposten mottok beskjed fra kommunen om å slette ovennevnte artikkel av ekstern skribent, publisert 10 nov. i fjor.

Nesoddposten sendte henvendelse om kommuens mulighet for tilsvar eller å melde Nesoddposten inn for PFU (Pressens Faglige Utvalg) 16 november. Sist vi sjekket, rundt 1. desember var den ikke publisert på kommunens postlister. Er den publisert nå?

Saken gjaldt innholdet i artikkelen om skole og dårlig psykososialt miljø.  Etter korrespondanse og telefonsamtaler, siste med Rådmann og undertegnede ble vi enige om at skolesjefen skulle svare på spørsmålene. Skolesjefen sendte innlegg til NP som er publisert 15. des. Se: http://www.nesoddposten.no/et-godt-skolemiljo-pa-nesodden/

Skolesjefen sender retningslinjer, men ikke bekreftelse på om kommunen vil undersøke påstandene og selv gjøre noe med det som påstås i artikkelen, enten avkrefte påstandene, bekrefte dem og følge opp bekymringene eller annet.

Nesoddposten kan ikke se at noe av dette er tilfelle. Har kommunen gjort noe for undersøke innhold i «urettmessige beskyldninger» eller for å undersøke om påstandene er riktige og følge opp bekymringen som det skrives om?

At en ansatt gjør feil er også et ledelsesansvar. Utfordringen er at advokaten fikk en henvendelse om sletting av avisartikkel fra en rektor. Det er ikke et individuelt ansvar, men et ledelsesansvar.

Det, sammenholdt med manglende publisering på postlista og skolesjefen generelle svar, kan tyde på ukultur med å skjule problemer, manglende åpenhet eller en individualisering av ansvar.

Nesoddposten etterlyser konkrete svar på spørsmål om bruk av advokater og om oppfølging av påstandene i artikkelen for å sikre et godt skolemiljø.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: