Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Trafikksikring

Trafikksikring

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Artikkel i Amta 27.11. « Derfor er det uaktuelt med fotgjengerfelt på Varden og Håkonskastet»

Under denne overskriften ble det gitt en begrunnelse fra Statens Veivesen hvorfor fotgjengerfelt ikke er aktuelt på disse steder.

Bakgrunnen for artikkelen var en beskrivelse av trafikksituasjonen og dårlig sikkerhet for fotgjengere ved bussholdeplasser på disse to steder.

Av artikkelen kan det tolkes at den primære årsaken er stedets fartsgrense på 60km/h som ikke er forenlig med fotgjengeroverganger i henhold til Statens Veivesen.

Jeg vil peke på de faktiske forhold på den nevnte strekning;

  1. Veistrekningen som dekker disse to bussholdeplasser mellom to 50-km soner er antatt max. 500meter. Ved å senke fartsgrensen på hele strekningen til 50 km/t koster dette for bilister en mertid på  6 sekunder. Hele strekningen fra Bjørnemyr til Flaskebekk blir da med samme fartsgrense.
  2. På den aktuelle veistrekningen finner vi følgende mulige «trafikkfeller» ;
  • Håkonkastet busstopp: Trafikkert veikryss. For reisende til/fra:

–       Ca 50 boenheter, besøkende og ansatte ved Energihuset m/Legesenter, besøkende og ansatte ved Nesoddtunet.

  • Varden busstopp: Trafikkert veikryss. For reisende til/fra:

–       Ca 200 – 250 boenheter

  • Brannstasjon/ambulansetjeneste med utrykningskjøretøy
  • Bakketopp med utsiktspunkt og parkering. Uoversiktlig ut / innkjøring til HV-leir. Veien på dette sted er krysningspunkt for gående til/fra hundepark og turområde.

Det er for øvrig anlagt et umerket punkt for kryssing av veien ca 60 meter opp for Varden busstopp. Etter et års observasjoner blir dette krysningspunkt aldri benyttet av fotgjengere. Det er optimistisk å tro at Statens Veivesen eller andre kan få endret denne praksis.

En merket fotgjengerovergang i nedre del av dette krysset bør vurderes. Sammen med en fartsgrense på 50 km/time antas dette tiltaket på best mulig måte å sikre trafikk avvikling og trygghet for fotgjengere som krysser veibanen.

J.R. Stensrød

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: