Du er her
Hjem > Forsiden > Det menneskelige møte er ressurs på Nesoddtangen gård

Det menneskelige møte er ressurs på Nesoddtangen gård

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Heldige innbyggere på Nesodden: Nesoddtangen gård tar i bruk effektiv metode med egne ressurser innenfor lavterkseltilbud for psykisk helse.

≡Av Inger Johanne Norberg≡

Tilbudet på Nesoddtangen gård fire dager i uka er en del av kommunens helhetlige behandlingstilbud for personer med psykiske utfordringer.

Norsk statistikk viser at 1 av 5 opplever psykiske utfordringer i løpet av livet. Dette forteller Jannike Riege Robinson, ansatt som aktivitetskoordinator og ergoterapeut på Nesoddtangen gård i en 50 % stilling. De andre 50 % har hun en prosjektstilling innenfor psykisk helse og rus. Hun er utdannet i, og har arbeidserfaring fra, England.

Robinson forteller at målet for tjenesten på gården er at det skal være et sosialt møtested for mennesker med forskjellige livsutfordringer. I tillegg finnes det et tilbud hver onsdag som er Frivillighetssentralens ansvar.

Hun fortsetter med å fortelle at hun jobber med å få inn forskjellige aktivteter. Det er positivt for mennesker å drive med forskjellige aktiviteter og aktiviteter er en vesentlig del innenfor Recovery-metoden.

Ikke syk, ikke frisk, men i stand til

Det finnes ikke et godt, norsk ord, men metoden går ut på å leve gode og meningsfyllte liv med de utfordringene man har, man behøver ikke være «helt frisk» for å leve meningsfyllte liv. Metoden er mye brukt i England og Robinson kjenner den fra studier og praksis der. Metoden introduseres etterhvert i Norge også, se NAPHAs (Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid) hjemmesider, lenke under.

Robinson definerer Recovery som at «mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv på tross av utfordringer.»

«Jeg synes det er viktig at vi fokuserer på menneskers styrke og ressurser. Den enkeltes erfaring er en ressurs ikke alle har og vi kan lære av hverandre gjennom samarbeid og likemannsarbeid.

Helsedirektoratets veileder «Sammen om mestring» som ble utgitt i 2014 vektlegger at folk skal behandles som individer og at mennesket sjøl skal være i sentrum.

Robinson forteller at «Der fant jeg mye om empowerment – selvstyrking på norsk, og om Recovery.

Selvmestring og brukermedvirkning

Vi har startet et samarbeid med Sagatun på Hamar som hjelper andre med å innarbeide metoden. I år prøver vi å få noen av Sagatuns selvmestringskurs på Nesoddtangen gård.»

«På Sagatun Brukerstyrt Senter lærer vi å være skipper og los på egen skute. Gjennom brukermedvirkning kan vi oppnå å få effektiv hjelp mens man er skipper i eget liv og tar eget ansvar. Heslepersonell, eller coachen kan bidra i prosessen for at mennesker tar egne, kvalifiserte valg. Recoveryfilosofien baserer seg på likemannsarbeid i samspill helsearbeider og mennesker som oppsøker tjenestetilbudet for hjelp.

Nesoddtangen gård som ramme

Det estetiske og det sosiale miljøet er viktig element i metoden. Det skal være gode miljømessige omgivelser som er løftende. Omgivelser som viser at menneskene som bruker stedet har en verdi i seg sjøl. Omgivelsene skal gjenspeile hver enkelts verdi og at hver enkelt har rett til et fint og meningsfyllt liv.

Vi jobber med både de fysiske omgivelsene og med det sosiale samspillet i livet for at mennesker skal få et positivt syn på seg sjøl i samfunnet.

Alle har en psykisk helse, vi er her for å gi en støtte.

«Jeg spør ikke hvorfor folk kommer.»

Robinson brenner for at mennesker skal kunne ta i bruk egen styrke og egne ressurser. Når man trenger hjelp til egne utfordringer spør vi: «Hva har du lyst til?, Hva kan du?»

Alle vet hva man ikke kan, Recovery fokuser på hva man kan. Alle kan noe.

Metoden er effektiv fordi den gjør behovet for større tjenester mindre. Mennesker i en utfordrende livssituasjon får tilbud når de trenger det og slipper ventetid. Menneskene skal hjelpes til å bruke egne ressurser på egne premisser i et likemannsarbeid.

Robinson er begeistret over kommunens tilbud og sier at

«Det å ha et slikt tilbud som Nesodden kommune har her hindrer at folk blir innlagt ofte. Det fungerer også som en hjelp for mennesker til å komme seg videre.»

Flere og flere benytter seg av tilbudet

Og mange bruker Nesoddtangen gård. For 2017 er det 2017 tjenestemottakere totalt og ca 38 innom pr. uke. Det er en klar oppgang pr dag i vår statistikk, særlig med tanke på at frivillighetssentralen har overtatt ansvaret for onsdagene.

Og det hele driftes for NOK 177.000 totalt i 2017. Det er svært effektivt med tanke på hvor lite som legges inn i forhold til hvor stor helseeffekt som kommer ut av tilbudet.

Utvider tilbudet

«Når folk trenger litt ekstra er vi der. Lavterkseltilbud skal ha tilbud om selvhjelpsgrupper og vi har ikke så mange. Derfor planlegger vi å starte med selvhjelpsgrupper i 2018,» sier Robinson

«Min store drøm er at vi blir et kompetansesenter innen Recovery. Da har vi en faglig tyngde for å møte og se de menneskene som trenger oss.»

Tjenesten vil med dette bli både utvidet og bedre på Nesoddtangen gård. Flott, Nesodden kommune! Det spørs om ikke menneskelige ressurser er sterkt undervurdert. Å beregne menneskelig gevinst i folkehelse ville kunne gitt et interessant regnskapsresultat.

 

Om Nesoddtangen gård og psykisk helsehjelp:

https://www.nesodden.kommune.no/helse-omsorg/psykisk-helse-og-rusomsorg/nesoddtangen-gard-dagsenter/

Menykolonne til venstre inneholder blant annet oversikt over ukentlige aktiviteter.

NAPHAs (Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid) :

https://www.napha.no/content/13883/Recovery

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: