Du er her
Hjem > Kommentar > Fakta om Nesodden i perioden 2015 – 2017

Fakta om Nesodden i perioden 2015 – 2017

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

KOMMENTAR


≡Av Gunhild Gjevjon≡

I kommunens årsberetning 2015 står det følgende under heddingen: «Tursti Skoklefald Tangen, plan for fysisk aktivitet»: ”Skoklefaldstien ble oppgradert med grusdekke, belysning og trebro over et ulendt og fuktig område. Den endelige utformingen ble gjort i samråd med Historielaget, slik at man tok bedre hensyn til den historiske isveien.” Lederen for historielaget, Åste Eggen, skriver følgende om administrasjonens forslag til årsberetning: Historielaget kan ikke slutte seg til denne formuleringen.» I tillegg kommer at Fylkesmannen har opphevet kommunestyrets vedtakUtbyggingen er således ulovlig.

Skoklefaldstien

Vardenutbyggingen ble 2-4 meter høyere enn planlagt 2016: http://www.nesoddposten.no/varden-2-til-4-meter-vi-ikke-sa/

 

Brudd på norsk lov i 2017
Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, har konkludert med at «Nesodden kommune har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse». KOFA peker på at kontrakts-dokumentene for omsorgsboligene på Fjellstrand ble vesentlig endret etter at avtalen med Norsk Helsehus AS var inngått. Derved ble andre tilbydere hindret fra å delta i konkurransen om de 40 omsorgsboligene. Sitatet er hentet fra: http://www.nesoddposten.no/nesodden-kommune-felt-i-kofa/

 

Signalsaken
Her henvises det til to artikler som reiser spørsmål ad den politiske håndteringen i denne saken.

Tormod Bjørnstads artikkler: http://www.nesoddposten.no/signal-om-manglende-demokrati/ http://www.nesoddposten.no/grunnstoter-signalen-allerede/

Og Tonje Gjevjons artikkel: http://www.nesoddposten.no/nesodden-halvoya-uten-kompetanse-pa-apne-prosesser/

 

Kommunen har ikke svart innbyggerne og måtte svare for Sivil-ombudsmannen
Kommunen må nå svare for gjentagende brudd på fvl § 11, og uriktige svar til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen følger opp med rapport. Sivil-ombudsmannen hadde møte med kommunen 7. november om kommunens lovbrudd og manglende svar til befolkningen. Nesoddposten spør Sivilombudsmannen om forvaltningsloven og om hva som kom ut av møtet.

NP: «-Hvor alvorlig er brudd på fvl. § 11?»
«-Det er vanskelig å si noe om hvor alvorlig brudd på forvaltningsloven § 11 er, relativt sett. I saken dreier det seg forøvrig også om brudd på lovfestede saksbehandlingsfrister i Plan- og bygningsloven,» sier Annette Dahl, kontorsjef for den avdelingen som behandler saken ved Sivilombudsmannen.

Kommunen har ikke svart innbyggerne og måtte svare for Sivilombudsmannen

 

Året 2017 ble avsluttet med førskolelærer Lise Tjernshaugens leserinnlegg  Mobbingen på Nesoddskolene har ødelagt og fortsetter å ødelegge barns liv.  

Men i denne perioden har også mye positivt skjedd  vil nok flertallspolitikerne mene. Skriv om det i Nesoddposten, sier denne skribenten. Men unnskyld ikke de overtramp som synliggjøres i denne artikkelen. For folkevalgte skal  ivareta, ikke bryte det regelverk og lover de er satt til å ivareta.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: