Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Strøjobber og hoftebrudd

Strøjobber og hoftebrudd

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

HOVEDOPPSLAG


≡Av Arild Drolsum≡

Det har vært en meget farefull uke på Nesodden for oss gående, og vi er sikkert mange som har noen tanker om hvordan vår sikkerheten har blitt ivaretatt på fylkesveier, kommunale og private veier.

Bilde TV: Vei uten sand: Fortau mot sør. Fylkets ansvar.
Bilde TH: Vei med sand: Fortauet mot nord. Kommunens ansvar.

Det er ingen forskjell på om du faller og skader deg på en fylkesvei, en kommunal vei eller en privat vei. Kommunen får i alle tilfellene betydelige utgifter. Jeg vil anta at det dessverre har forekommet ett hoftebrudd eller to i løpet av denne uken på Nesodden. Dette påfører både stat og kommune kostnader. En undersøkelse viser at det første året utgjør gjennomsnittskostnaden, som følge av et hoftebrudd, vel 500.000 kroner. Av dette dekker staten 38 % og kommunen 50 %. De resterende 12 % blir delt mellom stat og kommune til rehabilitering. Så for kommunen vil det være en meget god investering å passe på at veiene til en hver tid er farbare for de gående. A-hus melder om ”all time high” på hoftebrudd, og legevaktene gjør det samme for håndleddsbrudd.

På Nesodden er brøyte- og strøjobben ganske uoversiktlig for de fleste. Og i flere tilfeller er den også uforstålig. Ta for eksempel fylkesvei 107 som svinger seg fra Skoklefall gård ned mot Hellvik og opp til Berger veiskille. På sletta fra Skoklefall til Hellvikskog er det gang-og sykkelfelt på begge sider av veien. Det som ligger mot nord er strødd. Det gjør kommunen. Det mot videregående skole er i skrivende stund ennå ikke strødd. Den siden skal nemlig fylke ta seg av. Ved flere anledninger har jeg opplevd at fortau og gang- sykkelfelt langs fv. 107 blir klargjort sent på dagen, selv om det her er mye fallende terreng hvor det lett blir veldig glatt. Det er Veidrift AS på Langhus som brøyter og strør for fylket på Nesodden. De kunne verken gi noe svar på hvorfor det ikke var strødd eller hvorfor fv 107 svært ofte kom bakerst i strøkøen. Det ble lovet at dette skulle de se på. Jeg er blitt fortalt at Veidrift ved flere anledninger har fått klager på dårlig arbeid, blant annet ved bussholdeplasser, som er fylkets ansvar.

På kommunens nettsider blir det gitt informasjon om brøyting og strøing. Her blir det oppgitt noen telefonnumre som en kan ringe: Vakttelefon fylkesveier (Statens vegvesen), kommunens vakttelefon ved akutte hendelser og Hagespesialisten som er kommunens samarbeidspartner. Fylket fikk jeg ikke kontakt med, men via omveier fikk jeg nummeret til riktig person i Veidrift. Kommunens vakttelefon fikk jeg etter litt tid kontakt med. Her ble det fortalt at kommunen selv bare har to mann som brøyter og strør. De tar seg av Tangenområdet, skole, barnehager, Nesoddtunet og lignende. Har du spørsmål for andre steder, blir du henvist til Hagespesialisten, hvis du da bor i en vei som driftes av kommunen. Det kan du finne ut på kommunens brøytekart, som viser seg å ikke være helt riktig. Løkkeveien, hvor jeg bor, står riktig oppført som kommunal vei, mens Birkeveien som jeg tar av fra, står som privat vei. Men Hagespesialisten kunne se fra sitt kart at Birkeveien også driftes av kommunen. Vi snakket litt om Birkeveien, som var blitt veldig glatt etter siste strøing. De ventet nå med å gjøre en ny strøing på alle veiene, da det var ventet snø og mildere vær. Det ble opplyst at de som kjører, ganske ofte er innom veiene for å sjekke tilstanden, for de har kontrakt på at veiene skal holde en bestemt standard. De har også en prioriteringsliste å forholde seg til. Rundt 20 traktorer er i sving for Hagespesialisten. Under tre timer etter jeg hadde ringt, ble Birkeveien og Løkkeveien strødd igjen. Det er viktig at folk ringer, når forholdene er vanskelige, sier Hagespesialisten.

Og så er det de 122 private veiene hvor beboerne må betale både brøyting og strøing via egne veilag. Frem til 2014 utførte kommunen denne jobben i halvparten av disse veiene, uten fakturering. Da ble det stopp fordi det skulle spares penger. Nesodden Velforbund er ganske klare på at slik det hele utviklet seg, ble kostnadene høyere for alle, inkludert kommunen. Hvert veilag har nå avtaler med lokale bønder for brøyting og strøing. Hvem en skal henvende seg til i veilaget, når det er behov for brøyting og strøing, virker det som ikke alle beboerne er klar over. De betaler bare den litt sure veivedlikeholdsfakturaen hvert år. Og så får vellene via Velforbundet, fylt opp sine sandkasser, hvis det er behov for ekstra strøing.

Hittil i år har det helt klart vært spesielle forhold. Snø, regn, kulde, snø, mildt, regn og kulde. Dette vil vi helt klart få mer av i fremtiden. Det går da ikke an for noen å legge opp til kontrakter for normale vintere. Kommunen må ta ansvaret for at det blir gjort en grundig evaluering for all brøyting på Nesodden, slik at dette blir bedre i årene som kommer.

PS. Kommunen har laget en super is på skøytebanen ved Berger skole. Ta broddene av og skøytene på!

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: