Du er her
Hjem > Leserinnlegg > SV sier ja til vern av Marka

SV sier ja til vern av Marka

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

LESERINNLEGG


≡Av Grete Maus, Nesodden SV≡

Amta skriver i sin leder onsdag 31. januar at SV er mot nedbygging av dyrket mark. Ja, det er SV selvsagt. Men når SV er motstander av økolandsbyen på Skoklefall, er det fordi vi er mot bygging i Marka. Vi vil verken bygge ned dyrket mark eller bygge i marka.

I alle år har naturområdet mellom fylkesveiene og sør for Kapellveien vært betraktet som Marka-området på Nesodden. Og ved kommuneplanbehandlingen i 2011 ble dette formalisert ved at kommunestyret vedtok at dette området skal være «Hensynssone bevaring av naturmiljø». Det betyr ganske enkelt at det ikke skal bygges der. Så kortvarig ble altså interessen for dette.

Nesodden har fortsatt ganske store områder som er satt av til fremtidig boligutvikling og til fortetting. SV mener at også økolandsbyer må finne sin plass der, og har foreslått dette flere ganger.

Nesodden er en av Norges minste kommuner i areal. Det betyr at natur- og friluftsareal per innbygger er lite sammenliknet med de fleste andre kommuner, også i pressområdet rundt Oslo. For Oslo og de fleste folkerike kommunene i Akershus grenser dessuten marka-områdene deres i øst, nord og vest til store skogsarealer som strekker seg inn i nabokommunene. Det sikrer både et mangfoldig friluftsliv og biologisk mangfold.

For Nesodden er naturområdene selvsagt begrenset av fjorden på begge sider. Da blir både friluftsliv og natur sårbart ved bygging som minsker naturområdet. Vi er overrasket over at ikke MdG ser dette.

Amta intervjuer hver dag på siste side en innbygger i Frogn eller Nesodden. Og ett av spørsmålene til intervjuobjektet er alltid hva som er pluss og minus ved hjemkommunen. Det er langt mellom hver gang en Nesodden-innbygger svarer noen annet enn «nærheten til sjø og natur» som pluss-siden. Dersom pluss-siden skal være varig, må politikerne ha evne og vilje til å verne grøntarealene. Den «foregangskommunen» som MdG ønsker seg, blir vi ikke ved å bygge i marka. Det blir vi først når boligarealene blir brukt til klimavennlig utbygging, og naturområdene våre får ligge i fred.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: