Du er her
Hjem > Forsiden > Åpenhet letter belastningen

Åpenhet letter belastningen

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

HELSE


≡Av Inger Johanne Norberg≡

Åpenhet er et gode når vi møter kriser. Dele felles erfaringer. Lære mestring av hverandre. Hvordan vi ønsker å bli møtt når krisa rammer oss.

4. februar ble Verdens kreftdag arrangert på Nesodden for første gang. Rundt 70 personer møtte opp og responsen på gata og i sosiale medier har vært positiv. Viktigheten av et slikt tiltak understrekes og slike møtearenaer er verdifulle og bør gjentas.

Mange trosset det fine skiværet og fant søndagskvalitet i det menneskelig møtet innendørs. Her med Lars Beckstrøm.
Foto: Pål Erik Plaum

Åpenhet er et gode
Nesoddposten spør en av arrangørene, regissøren av filmen «Hvis blomster var av Stein», Kirsten Randers-Person om hvorfor feiringen av Verdens kreftdag er viktig:

«-Det er viktig med åpenhet og fokus rundt sykdom generelt, det kan lette tilstanden, det å være åpen både for pårørende og de som er syke.

Det er viktig med felles møteplasser hvor man kan treffe andre i samme situasjon, både som syk og som pårørende, hvor man kan snakke sammen, spørre om ting man lurer på og få nye innspill.

Det er veldig forskjellig med hensyn til individuell åpenhet rundt kreft, og det finnes   ingen fasit på hva som er riktig. Ikke alle ønsker å være åpen om sin sykdom og den enkelte må selv finne ut av det.»

Randers-Person fortsetter:
«-Mange velger og fortelle om sykdommen sin på sosiale medier og føler at det er en riktig og fin måte, mens andre velger kanskje bare å snakke åpent med sine aller nærmeste.»

Randers-Person forteller at det kan være forskjeller individuelt på hvordan hver enkelt ønsker at andre skal ta i mot en som sier at man har kreft. Det hersker usikkerhet rundt hvordan man skal gå pasienter i møte i en slik situasjon.

«-Noen synes det er for mye stakkars deg, andre opplever kanskje det motsatte, at folk går omveier fordi de ikke vet hva de skal si», sier Randers-Person.

Den vanskelige medmenneskeligheten
Det kan oppleves vanskelig å møte mennesker i krise.

Anne Margrethe Frøyland, forfatteren av boka «Når alt kommer til alt», har levd med kreft og mener at det er viktig å fortsette med denne typen arrangementer.

Hun mener at åpenhet som handler om hvordan vi kan møte hverandre når krise oppstår er en viktig vinkling.

På spørsmål om vi skal være mindre uredde svarer Frøyland:

«-Ja, det hender vi møter spørsmål som kanskje kan være litt feil selv om intensjonen kan være god. Vi skjønner den gode intensjonen og et eventuelt feil spørsmål er bedre enn ikke å si noe.»

Felles idé og fokus
Hvorfor arrangerte dere dette, Kirsten Randers-Person?

«Det var en ide som kom gjennom samtaler mellom Ann Turi Ford, Anne Margrethe Frøyland og meg. Vi hadde mye stoff, satte oss ned og tenkte sammen, » sier Randers-Person som har produsert film om Frøylands erfaringer med å leve med kreft. Filmen «Hvis blomster var av stein» handler om Frøylands erfaringer med å leve med kreft.

Frøyland selv har gitt ut bok «Når alt kommer til alt» som er gitt ut på Ann-Turi Fords Ford forlag. Boka kommer nå i nytt opplag.

De tre søkte Kreftforeningen og Nesodden kommune om støtte som de fikk og Nesodden kommune ville være med.

Randers-Person sier de retter en stor takk til Nesodden kommune og er glade for Kultursjef Ellen Knutsens bidrag med organisering og gjennomføring som god konferansier.

Medvirkende ellers var Lars Beckstrøm, Anne Steinert, Pål-Erik Plaum, kommunalsjef Anita Nilsen, Lars Aasen, Annika Skåra, Ann-Turi Ford og kommunens kreftkoordinatorer.

Mere! Mere!
Pål Erik Plaum skriver på sin facebook-side at «Behovet for en slik arena er stort og kommunens representanter skulle ta tilbakemeldingene om å arrangere en lignende markering om kreft på Nesodden»

Det er en god ting av kommunen å følge opp. Åpenhet er et gode når vi møter kriser.  En arena å danne nettverk og dele felles erfaringer koster lite og betyr mye.  Et sted man kan lære mestring av hverandre. Et sted hvor vi kan møte eksperter på hvordan vi ønsker å bli møtt når krisa rammer oss.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: