Du er her
Hjem > Forsiden > Dykkerassistentene deler av sitt paradis

Dykkerassistentene deler av sitt paradis

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Dykkerassistentene Anne Nesheim og Petter Lambine deler av sitt paradis: Den undersjøiske verdenen skal være tilgjengelig for alle

Lokalt pilotarbeid på frivillig basis sprenger grenser for det vi tror er mulig. Samarbeid med Sunnaas om dykkerkurs for ryggmargsskadde deltakere. Midler fra DNB Sparebankstiftelsen gjør det mulig.

≡Av Inger Johanne Norberg≡

Personer med funksjonsnedsettelse blir ofte sett på som offer, som klienter, som brukere eller møtt med «stakkars deg». Balansen mellom akkurat så mye hjelp man trenger / riktig hjelp og kvelende omsorg varierer fra menneske til menneske. Balansegangen kan være utfordrende for omgivelsene. Mange blir usikre i møte med mennesker som har andre og synlige utfordringer enn oss sjøl. Samtidig trenger alle mennesker å være aktør i eget liv så langt det er mulig. Hva er mulig? Anne Nesheim og Petter Lambine sprenger sannsynligvis grensene for hva vi tror er mulig.

For spesielt interesserte?
Nei, på ingen måte. Dykking er for alle.

Anne Nesheim og Petter Lambine har drevet fritidsdykking i noen år som hobby og har dykket både i Norge og internasjonalt. Det endte med at de utdannet seg til padi-instruktører (se faktaboks). Padi er verdens største organisasjon for opplæring i fritidsdykking.

Deretter etablerte de en frivillig organisasjon, Dykkerassistentene, som har som formål å introdusere og lære personer med funksjonsnedsettelse å dykke.

Små redsler hindrer store resultater
Anne forteller at de fleste vil spørre seg om de tør å dykke:

«Det er naturlig å kjenne skepsis mot det å skulle puste under vann. Vi må opparbeide egen tillit til teknikk og utstyr. Det er både en fysisk og en mental øvelse.

-Enhver må få mulighet til i ro og fred å finne ut hvordan man puster under vann. De fleste ender opp med at det er fantastisk,» sier Anne.

«- Hvis man i tillegg er vant til å snorkle og få vann i dykkermaska, er ikke dykking et problem,» skyter Petter inn.

Å lære dykking erlæring av ferdigheter på lik linje med det å kjøre bil, ta spesifikke dansetrinn eller å gå en trapp. Vi må trene til vi gjennomfører handlingene på intuisjon.

«- På kurs bruker man alltid den tiden som er nødvendig for at deltakeren skal klare det,» sier Anne.

«- Det er på en måte en læreplan med mål som skal oppfylles, og ikke en læreplan med tidsrammer, da?»

«- Nettopp, » sier Anne

Dykkerassistentene trener med person som er lam fra halsen og ned. Viktig å ha tett øyekontakt for instruktøren må utligne ved å klemme nesen for eleven, og ellers sørge for at eleven har det bra. Den andre instruktøren hjelper til med å holde elevens kropp i riktig posisjon.

Dykking for mennesker med funksjonsnedsettelse
Noe hendte. Anne og Petter tok instruktørkurs i HSA – Handicapped Scuba Association, instruktørkurs tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelse (Se faktaboks).

Hvorfor dykking med mennesker med funksjonsnedsettelse?

«Idéen dukket opp gjennom noe som hendte med en kollega av meg,» sier Petter.

«- Han ble utsatt for en ulykke og ble lam fra livet og ned. Han var aktiv og godt trent før ulykken, og kom i gang med trening med sine nye forutsetninger veldig raskt. Han bruker rullestol. På et tidspunkt sa han at han ønsket å lære å dykke. Jeg undersøkte litt og kom over HSA, og dermed dro Anne og jeg til England på instruktørkurs. Vi føler oss heldige som kan bruke vår hobby og lidenskap til å introdusere personer med ellers krevende hverdager til en ny verden av muligheter.»

«- Dykking er inkluderende, det er ingen forskjell i dykkeropplevelsen for mennesker med funksjonsnedsettelse og andre. Under vann hersker ro og flyt, det er mediterende å dykke,» sier Anne.

Redsler for små ting kan hindre store resultater
Mennesker med motorisk og kognitiv funksjonsnedsettelse kan dykke. Det er en trygg sport så lenge man prioriterer sikkerhet og følger reglene. Alle som skal dykke trenger en legeattest. Lungekapasitet må f.eks. være tilstrekkelig. Mennesker med en funksjonsnedsettelse trenger i tillegg en ledsager der begge kjenner hverandre godt.

Filosofien er mestring, først av det enkleste, så gjør man det neste, før man går til neste trinn.

«- Innen dykkeropplæring er det et system med sjekklister.

Vi starter med øvelser I basseng hvor vi dypper fjeset under vannflaten for å kjenne hvordan det er å bruke ventilsettet. Det å puste under vann er jo ikke naturlig,» sier Petter.

Noe av dykkersutstyret anskaffet med DNB Sparebankstiftelsens støtte

Frivillig arbeid belønnes av DNB Sparebankstiftelsen
Anne og Petter søkte DNB Sparebankstiftelsen om midler til flere komplette dykkersett for opplæring, og fikk kr 147.000,- som ble overrakt 12. desember 2017.

Midlene gjør det mulig å skaffe nødvendig utstyr. Dykkere med funksjonsnedsettelse kommer også i forskjellige størrelser. Utstyret må passe til den enkelte, derfor er den første investeringen så høy.

Nesoddposten får omvisning på det nye lageret hvor det hersker sirlig orden og system. Anne og Petter viser glade fram våtdrakter og vester til lufttankene de har kjøpt med DNB Sparebankstiftelsens midler.

«Det er fantastisk hva DNB Sparebankstiftelsen betyr for det lokale frivillighetsarbeidet. Vi stiller med tiden og kunnskapen vår, men uten den økonomiske gaven ville vi ikke hatt mulighet til å gjennomføre dette» sier Petter.

Samarbeid med Sunnaas på trappene
I disse dager arbeider paret med et samarbeid med Sunnaas og Landsforeningen for RMS (Ryggmargskadde). Sunnaas kan bidra både med basseng og med rekruttering av dykkerinteresserte. På sikt kan man se for seg ringvirkninger da Sunnaas har pasienter fra hele landet.

«- Er det mulig for nesoddinger å delta på kurs?»

«- Det håper vi,» sier Anne.

«- Nå samarbeider vi om pasienter fra Sunnaas,»

«- hvis noen på Nesodden er interessert, må de kontakte oss, så finner vi en løsning,» sier Anne.

Nesodden med sin tilgang på fjord og profesjonelle dykkermiljøer både på Fagerstrand, Svestad og etterhvert på Tangen brygge får med dette initiativet et verifullt tilskudd til dykkermuligheter. For nesoddinger som har lyst er det en god mulighet til verdifull fritidsutfoldelse. Dykkerassistentene Anne Og Petter ser mulighetene og ikke begrensningene.

Faktaboks Padi
Se: https://www.padi.com/

Verdens største dykkeropplæringsorganisasjon i fritidsdykking. Det er mange kursnivå som kvalifiserer til forskjellige sertifikater. Eksempler er nattdykking, tørrdraktdykking (bekledning for kalde farvann), redningsdykkerkurs, vrakdykking, og grottedykking.

Faktaboks HSA
Se: https://www.hsascuba.com/body/mission.php

HSA har som målsetting å øke fysisk og sosial velvære gjennom dykking.

Forbedre helse- og fitness for mennesker med funksjonsnedsettelse gjennom dykking.
Forbedre livskvaliteten gjennom muligheten til deltagelse i en sport på lik linje med andre.
Tilrettelegge «lekeplassen» for at mennesker med funksjonsnedsettelse og deres ledsager kan delta i en aktivitet mange tenker er en umulighet. Motivere mennesker til å sette seg mål innenfor utdanning, arbeid, reise og aktivteter gjennom å gi tilgang til en idrett de fleste ikke kan
Vise gjennomsnittssamfunnet mennesker med funksjonsnedsettelses evner og muligheter
4000 dykkerinstruktører med og uten funksjonsnedsettelse i mer enn 45 land i Handicapped Scuba Association vil sikre mennesker med funksjonsnedsettelse samme mulighet som den funksjonsfriske delen av befolkningen til å oppleve kvalifisert trening, sertifisering og dykking.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: