Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Ble liggende med benbrudd i fire dager

Ble liggende med benbrudd i fire dager

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Er kommunens omsorg god nok? Er personalets kompetanse, opplæring og organisering tilstrekkelig når de skal utføre krevende oppgaver? Er politikerne bevisst sitt ansvar? Er ressursene tilstrekkelige?

Kontrollutvalget skal nå behandle spørsmålet. Det er på høy tid, for gjennom de siste årene har det inntruffet hendelser som det er vondt både å høre om og å skrive om.

KOMMENTAR

≡Av Tormod Bjørnstad≡

Nesoddposten har tidligere skrevet om en sak der Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderte med at Nesodden kommune ikke hadde levert forsvarlige tjenester til en pasient i en institusjon.

Flere alvorlige saker
Vi sitter nå med dokumentasjon som viser at det dessverre har skjedd flere alvorlige hendelser ved kommunens institusjoner. Vi kommer til å skrive om noen av dem for å vise med eksempler at det er grunn til å ta dette svært alvorlig.

Nesoddposten er ikke opptatt av hvilke institusjoner dette har skjedd ved, og vi ønsker ikke å trekke frem eller navngi de personene som er rammet. Men vi mener det er grunn til å stille spørsmål om årsakene, om det er noe mønster, hva som er gjort etterpå og om hvordan politikerne har behandlet saken.

Krevende behandling
Det eksemplet som vi omtaler i denne artikkelen skjedde for en tid tilbake. Det dreier seg om et sterkt multifunksjonshemmet barn som fikk plass til avlastning på en av kommunens institusjoner. Barnet trengte en omfattende og krevende omsorg som stilte krav til personalet.

Her er vi ved de første viktige spørsmålene:

 • Har alle institusjonene i kommunen døgnkontinuerlig personell med spesialkompetanse til jobbene de skal utføre? Dvs.: Er de økonomiske rammene tilstrekkelige?
 • Har alle ansatte fått tilstrekkelig opplæring og trening i kommunens prosedyrer, institusjonens rutiner, arbeidsfordeling og utstyr?
 • Har alle ansatte til enhver tid fått tilstrekkelig informasjon om de brukerne de skal arbeide med?

Det er ikke vanskelig å forstå at dette er krav som det kan være vanskelig å oppfylle når vi snakker om mange hundre ansatte og et stort antall vikarer og innleiet personell.

Men det gir selvsagt ingen grunn til at kravene kan fravikes.

Smertene ble ikke undersøkt
Det barnet denne saken handler om, skulle flyttes fra en stol til en seng. Da ble foten bøyd bakover under låret noe som utløste gråt og skrik. Hendelsen ble ikke journalført. Barnet gråt ved senere forflytninger, men ble ikke undersøkt nærmere. Det ble heller ikke tilkalt lege, men barnet fikk smertestillende medisin. Tre dager senere oppdager en terapeut at benet var hovnet opp.

Den fjerde dagen skulle barnet på en rutinekontroll på sykehus. Da ble det tatt et røntgenbilde av benet. Bildet viste at det var et brudd under kneet. Først da ble benet gipset og smertelindring igangsatt.

Hvorfor ble ikke barnet undersøkt nærmere når det gråt så veldig dag etter dag? Hvorfor ble det ikke skrevet noe i journalen?

Avviket er lukket
Hendelsen blir registrert som et avvik. I avviksrapporten står det at saken er alvorlig:

 • Saken er tatt opp med den det gjelder
 • Saken er tatt opp på personalmøte mht:
  • kravet til dokumentasjon
  • prosedyre på hva man som helsepersonell plikter å gjøre når slike ting skjer

Til slutt står det:

Rapporten er sett av den ansvarlige leder og avviket er lukket.

Er dette tilstrekkelig? Var hele personalet på personalmøtet? Hva med andre tilsvarende institusjoner i kommunen, hvilken informasjon og opplæring blir gitt der?

Hvem har hovedansvaret?
Vi i Nesoddposten er opptatt av hvordan saken behandles videre i administrative og politiske organer:

 • Hvordan kan slike hendelser hindres i fremtiden?
 • Hva kreves av endringer i opplæring og prosedyrer?
 • Er ressursrammene tilfredsstillende?

Å ikke oppdage et benbrudd den første dagen kan være et isolert uhell, men å ikke oppdage det på fire dager kan være et mønster.

Vi har bedt kommunalsjef Anita Nilsen og utvalgsleder Beate Fahre uttale seg om artikkelen.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: