Du er her
Hjem > Kommentar > Holdninger og verdier i de politiske partier

Holdninger og verdier i de politiske partier

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

KOMMENTAR

≡Av Gunhild Gjevjon≡

I kommunestyrets møte på Nesodden den 28.2.2018 ble partiene H, Ap, FrP, V og KrF enige om å beholde følgende setning, som står i «Økonomisk sosialhjelp og sosial boligplan for Nesodden kommune»:

«Brukere som er i full jobb samtidig som de blir avhengige av økonomisk sosialhjelp, blir anmodet å flytte til kommuner med rimeligere boutgifter…»

Hva er det denne setningen uttrykker av holdninger og verdier?

De holdninger og verdier denne setningen bærer i seg, er slik denne skribenten ser det, både hjerteløse og stigmatiserende. Noe som er alvorlig, da språket er et redskap til å definere verden, og endre den. Og at det er gjennom språket vi danner bildene av oss selv og våre omgivelser. Slik sett er ikke språk noe nøytralt redskap eller verktøy. Det bestemmer virkelighetsbildet for oss, og  representerer bestemte perspektiv og interesser/ verdi-normer. Eller, som filosofen Martin Heidegger sier det: ”Språket er værens hus”.

Jeg tillater meg derfor å stille spørsmålet: Hvilken væren er det disse politikerne befinner seg  i?

Kommunestyrets representant fra Høyre, Torbjørn Sætre, reiste følgende spørsmål ved behandlingen av denne saken: «Er det noen grunn til å la seg opprøre av det NAV her sier?»

Jeg vil svare ham med å reise spørsmålet:  Hva vil konsekvensene bli hvis det språklige moralske/etiske immunforsvaret slutter å fungere i det politiske landskapet?

På kommune tv kan de som er interessert følge debatten i saken: https://nesodden.kommunetv.no/bruker/Default.aspx?sid=KST&cid=1&movieID=97&autoplay=true

Økonomisk sosialhjelp og sosial boligplan. Sak 005/18  (Interpellasjon fra SV)

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: