Du er her
Hjem > Aktuelt > Med klokketro på klokketårnet

Med klokketro på klokketårnet

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

På årsmøtet i Nesodden historielag forrige torsdag var det stor interesse for klokketårnet på Signalen, og leder Eli Vinje var overbevist om at et klokketårn i sveitserstil ville stå ferdig i 2018.

≡Av Arild Drolsum≡

Etter mer enn ti års arbeid kan historielaget endelig gå i gang med å restaurere klokketårnet på Nesoddtangen. På våren i fjor fattet formannskapet vedtak om å inngå avtale med Nesodden historielag om tilbakeføring av klokketårnet til opprinnelig sveitserstil. Kommunen overførte kr 400.000 til historielaget, en sum som var avsatt til vedlikehold av tårnet. Sammen med kr 200.000, fra Sparebankstiftelsen og kr 100.000 som historielaget hadde avsatt til formålet, kan en nå komme i gang med restaureringen. Men det er klart at det fortsatt mangler penger for å kunne avslutte prosjektet, et prosjekt som er veldig stort for et relativt lite lag. En søknad om støtte er sendt Follo historielag, og svaret derfra er positivt. Det er også søkt om flere midler fra Sparebankstiftelsen og Nesoddtangen vel er også positive til å gi et bidrag. Etter en anbudsrunde er det nå undertegnet en kontrakt med en entreprenør.

Litt historie

Det som vi i dag omtales som klokketårn, var opprinnelig en tåkeklokke. I starten var den manuelt drevet, og måtte trekkes opp etter 1 time og 45 minutters bruk. Klokketårnet på Nesodden er historisk i norsk fyrsammenheng. Klokken ble opprettet i 1883, og tårnet var det første frittstående i Norge. Det var opprinnelig bygget i sveitserstil, med et vakkert utformet topptak med spir. Tårnet ble dessverre ombygd en gang mellom 1937 0g 1950. Da ble det flotte taket erstattet av dagens flate tak. Klokken med hammer ble beholdt operativ som før. Etter denne endringen mistet bygningen sin arkitektur i sveitserstil og mye av sin verdi som kulturminne. Klokken var allikevel i bruk helt til den ble nedlagt av Kystverket i 1987. Da ble tårnet overført til Nesodden kommune som ny eier.

Det finnes i dag seks tåkeklokker i Oslofjorden. Fem av dem fremstår i dag i sin opprinnelige utførelse. Det er bare tårnet på Nesoddtangen som skiller seg ut, i negativ forstand. Tre av disse tåkeklokkene er nå også fredet av Riksantikvaren. Det er tåkeklokkene på Søndre Langåra i indre Oslofjord, Elle ved Drøbak og Figgjeskjær i Langesundfjorden. Nå er det fremover bare å gi Nesodden historielag full støtte i arbeidet med å få klokketårnet tilbake til sitt opprinnelige utseende. Med sin strategiske plassering kommer det nye klokketårnet vårt til å bli et betydelig blikkfang for båtpendlere, fritidsflåten og turistbåter.

One thought on “Med klokketro på klokketårnet

  1. Det er viktig at gjenreisningen skjer på ordentlig dokumentert grunnlag, mht. dimensjonering, detaljering og overflatebehandling. Da blir sammenligning med de gjenværende i sveitserstil et essensielt utgangspunkt. Var de f.eks. bygd etter samme mal? Hvordan sikre et opprinnelige farvelag blir funnet og riktig forstått?
    Hilsen Truls Aslaksby, Mosses vei 2, tlf 986 82 166, tidligere antikvar hos Byantikvaren i Oslo.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: