Du er her
Hjem > Forsiden > De tre viktigste kvinnepolitiske sakene for partiene på Nesodden.

De tre viktigste kvinnepolitiske sakene for partiene på Nesodden.

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Nesoddposten  har stilt den tverrpolitiske 8. mars komiteen følgende spørsmål: Hvilke er de tre viktigste kvinnepolitiske sakene å jobbe for i Nesodden kommune?

≡Av Gunhild Gjevjon≡

Anne-Berit SmøråsAnne Berit Smørås -V.

1) For meg er det at vi som kvinner fra alle partier på Nesodden står sammen om å arrangere 8 mars ganske stort. Jeg tenker at vi kvinner også har en vei å gå når det gjelder å støtte hverandre.

2) Lik lønn for likt arbeid er for meg en selvfølge men all statistikk viser at det ikke er så enkelt. På flere arenaer har kviner mindre betalt enn menn.

3) MeToo – «bevegelsen» har vært viktig for å få frem i lyset overgrep som skjer i et omfang som iallfall for meg er veldig overraskende. Det er helt hårreisende hva kvinner har vært utsatt for.

Torhild Hellstrøm -SV.

Arbeidsmarkedet for kvinner er i endring : Vi må unngå ufrivillig deltid. Faste og hele stillinger tilbys kvinner i kommunen. Ta et oppgjør av hva det betyr for kvinnearbeidsplasser å benytte bemanningsbyråer innenfor omsorgssektoren.

Likelønn, lik lønn for likt arbeid, også lik lønn for like lang utdanning. Lovfesting er viktig.

I kommunen bør vi etablere en prøveordning med 6. timersdag for småbarns foreldre.

Barselomsorg : Med redusert liggetid etter fødsel på sykehus, må kommunen bygge opp sin barselomsorg med flere jordmødre. Kvinner som har født må få god tilgang på omsorg fra jordmødre dersom de ønsker det.

Seksualundervisning i skolen må ta opp jenters utsatte posisjon som kjønnsobjekter.

Holdningskampanjer i kommunen som tar opp hvordan vi kan motvirke vold mot kvinner, voldtekt og overgrep, hvilke maktfaktorer og holdninger ligger bak.

Liv Jessen -Ap.

Om dette er APs viktigste paroler vet jeg ikke, men jeg vil fremheve disse: Likelønn nå. Forsvar selvbestemt abort og la det bli en global rettighet. For minoritetskvinner: Se oss! Hør oss! Gi oss arbeid.

 

 

 

 

 

Tone Frønes -Ap.  

Lik lønn for likt arbeid er en selvfølge i Nesodden som i landet for øvrig.  Vi bør også ha en lønnspolitikk som gjør lønnsnivået tilnærmet likt mellom typiske kvinne- og mannsyrker.

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Hamnes -AP.

Jeg slutter meg til Liv og Tone. Likelønn. Sosial kontroll og trakassering av kvinner. Forsvare selvbestemt abort.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Elisabeth Østreng – FrP.

Likestilling. Vi ser at våre nye landsmenn ligger lagt bak når det gjelder likestilling av kvinner.

Likelønn.

 

 

 

 

 

Marte Rasted – MDG.

Dette mener MDG på Nesodden at er viktige kvinnepolitiske saker å jobbe for lokalt:

1) Seksuell trakassering og overgrep: det må fortsatt arbeides godt mot seksuell trakassering og overgrep. I kommunen har vi her et særlig stort ansvar overfor skoleelever og kommuneansatte.

2) Kjønnsnøytrale titler i Nesodden kommune: Kommuneadministrasjonens øverste sjef er en kvinne som bærer tittelen rådmann. Det er pinlig at Nesodden fremdeles i 2018 ikke sørger for kjønnsnøytrale yrkestitler, men heller støtter opp om kjønnsstereotypier.

3) Kvinnekamp er klimakamp: Nesodden bør ta sin del av ansvaret for å begrense klimaendringene, som i særlig stor grad går utover kvinner og barn i fattigere deler av verden. Internasjonal solidaritet, ikke minst overfor kvinner, er en viktig del av politikken vår, også lokalt.

Kjellaug Myhre – Rødt.

Rødt mener at disse tre kvinnepolitiske sakene er de aller viktigste å arbeide for i Nesodden kommune. De tre sakene er ikke opplistet etter grad av viktighet. Rødt anser alle tre som like viktige.

  • Bedre levekår for lavinntekstkvinner og -familier.
  • Lik lønn for likeverdig arbeid.
  • Rettssikkerhet for kvinner.

De tre sakene er ikke opplistet etter grad av viktighet. Rødt anser alle tre som like viktige.

 

Elisabeth Belsten – Høyre.

Nesoddposten har gjentatte ganger etterlyst svar fra denne representanten, uten å få svar.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: