Du er her
Hjem > Forsiden > Monica Selvén og hennes rehabiliteringsteam

Monica Selvén og hennes rehabiliteringsteam

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Hele teamet.Fra venstre: Hjemmetrener/helsefagarbeider Kathrine Carlstad,  Fysioterapeut Grete Anmarkrud, Hjemmetrener/hjelpepleier Tone Killingmo, Rehabiliteringskoordinator Monica Selvén, Ergoterapeut Wenche Haukland.

≡Av Gunhild Gjevjon≡

Nesoddpostens utsendte sitter i kantinen på Nesoddtunet. Jeg har avtalt å møte leder/rehabiliteringskoordinator Monica og hennes team. Og der kommer hun som en virvelvind. En dame, full av energi som forteller at det er i morgen, ikke i dag vi har en avtale, men at det ordner seg. Imponerende fleksibilitet tenker intervjueren.

Fysioterapeut Grete Anmarkrud
Fysioterapeut Grete Anmarkrud

Og la meg da, først som sist, gjøre det helt klart. Jeg har intervjuet mange av Nesoddens dyktige kommunalt ansatte, men disse overstiger de fleste. For det gløder av denne gjengen. Alle utstråler de stolthet og glede over den jobben de utfører. Og alle vil de fortelle om prosjektet de er en del av. Jeg lytter og tenker at har du en slik tro, optimisme og glede av jobben din, er det et meget godt kriterium for å oppnå gode resultater. Og jeg skulle gjerne ha intervjuet hver og en av disse glødende fagpersonene. Men intervjueren må velge, og lar rehabiliteringskoordinator Monica Salvén formidle de synspunkter de alle står for.

Rehabiliteringskoordinator Monica Selvén og hjemmetrener/helsefagarbeider Kathrine Carlstad,
Rehabiliteringskoordinator Monica Selvén og hjemmetrener/helsefagarbeider Kathrine Carlstad,

Men først en presentasjon av Monica. På spørsmålene om alder, utdannelse og arbeidslivserfaring svarer hun:

-Jeg er 50 år, og har bodd på Nesodden siden 1999. Og har aldri tvilt på at jeg skulle bli sykepleier. Har derfor, siden jeg var 18 år, jobbet innen helse og omsorg. Når det gjelder arbeidslivserfaring har jeg jobbet på ulike medisinske avdelinger på Ahus (Gamle SIA) og Sykehuset Levanger, tok utdannelsen min der. Så har jeg jobbet 14 år på Sunnaas sykehus HF og i hjemmesykepleien på Nesodden.

Ergoterapeut Wenche Haukland
Ergoterapeut Wenche Haukland

Kan du gi en kort historikk av bakgrunnen for etablering av Nesoddens tverrfaglige rehabiliteringsprosjekt?

-Jeg ble i 2015 ansatt som leder for pilotprosjektet : «Hverdagsrehabiltering».  Et prosjekt som var knyttet til mestring av dagliglivets aktiviteter med en opplæringen som fant sted i brukernes eget hjem/nærmiljø. Der hensikten og målet var å øke brukernes selvstendighet og selvhjulpenhet i daglige gjøremål, slik at de fortsatt kunne bo hjemme, være aktiv i eget liv og delta sosialt i samfunnet. Og gledelig nok, så var resultatene i pilotprosjektet så gode, at det nåværende tverrfaglige rehabiliteringsprosjektet ble etablert.

Monica trekker pusten for å fortsette i samme høye tempo. – Kjernen i vårt tverrfagelige rehabiliterings-prosjekt ligger i spørsmålet: Hva er viktig for deg! Det er mao våre brukere som definerer det og setter opp sine aktivitetsmål. Det være seg om de føler det er viktig å øve seg i å gå opp trappen til soverommet i 2.etasje / klare å handle mat igjen/ ta opp forskjellige hobbyer /bli med på syklubbenmøter med venner/ta en dansketur mm.

Teamets mål er å gi en opplevelse av fysisk bevegelighet og mestring. Og gjennom de rehabiliteringstiltak den enkelte ønsker å få iverksatt, gis mulighet til å bo i sin bolig og klare seg selv så lenge som mulig. Tilbudet er gratis og frivillig. 

Intervjueren prøver å få ned på papiret alt det Monica sier. Tillater seg å ta en slurk av kaffen sin og en bit av en aldeles nydelig vaffel kjøpt i kantinen på Nesodddtunet. Stiller så spørsmålet: Kan en person som mener å ha behov for rehabilitering ta direkte kontakt med dere eller må det skje gjennom en henvisning?

-Alle kan ta kontakt, svarer Monica. – Fastlegen, tildelingsteamet, fysioterapeut, pårørende m. fl. kan ta kontakt med oss. Etter henvendelsen avtaler vi tid for besøk, der vi tar en samtale om hva deltakerne ønsker å mestre. Og hva som skal til for at de skal få til det de ønsker. Vi tilbyr f.eks. trening hjemme eller i nærmiljø slik at de skal kunne oppnå sine mål. Slik at brukernes ønske om å bo så lenge som mulig hjemme skal bli oppfylt. Og også for å kunne utsette behovet for hjemmetjenester. Dette er et forbyggende tiltak for å møte eldrebølgen. 

Og hvordan har tilbudet rehabiliteringsteamet gir fungert?

Igjen kommer svaret raskt. -Vi opplever at vi har fått kontakt med mange seniorer i løpet av de siste to årene, med gruppetreninger og hverdagsrehabilitering. Vårt nye forebyggende hjemmebesøk til alle som fyller 78 år i 2018 er så langt også en suksess. Vi ønsker å legge til

Tone Killingmo, hjemmetrener
Tone Killingmo, hjemmetrener

rette for at seniorer skal oppleve god livskvalitet og kunne bo hjemme lengst mulig. Hensikten med hjemmebesøket kan være å øke trygghet, forebygge ulykker, skade, helsesvikt eller sosial isolasjon. Så langt har vi blitt tatt godt i mot. Tjenesten er gratis og frivillig.

 Hva kreves for å få hjelp?

-At du er motivert og setter deg klare aktivitetsmål som er realistisk å gjennomføre.

Hvilke oppgave har ergoterapeuten?

-Ergoterapeuter har målsamtaler og samarbeider med bruker. Og kan tilrettelegge med hjelpemidler. F.eks. få brukeren til og øve seg i å gå i rullator slik at de kan gå en tur i butikken, hente avisen, lage seg en god fårikålmiddag og få seg gelender i trappen. Og går også igjennom huset/leiligheten for å registrere hvor det trenges tiltak. 

 Og hvordan foregår så målingen av denne rehabiliteringen når det gjelder de mål brukeren har satt seg?

-Fysioterapeuten tar funksjonstest ved oppstart og ved avslutning. Evaluerer om det har skjedd  en forbedring når det gjelder balanse, gange, oppreising. Resultatet gir er et bilde på styrke og balanse. Ergoterapeuten kan da måle om brukerne har nådd målene han/hun har satt seg, Viser via

Det gnister av rehabiliterings-koordinator Monica Selvén og hennes team. En tverrfaglig sammensatt faggruppe bestående av sykepleier/ hjemmetrener /helsefagarbeider /fysioterapeut og ergoterapeut.

tall det de har klart/ikke klart. Målet er å skape tro hos brukerne slik at de får en mestringsfølelse. Hjemmetrening. ..heie dem frem. Vi ser positive resultater hver dag.  For eksempel at de som har vært inne I lengere tid, trener seg opp og en dag står der i døråpningen og venter på å komme ut.

 Vi blir stolte og glade når vi opplever fremgangen hos brukerne vår. Gleder oss med dem og mener derfor at vi derfor har verdens mest meningsfulle jobb.  

Opplæringstilbudets varighet?

-Brukerne får tilbud om 4-6 ukers opplæring.

Når tilbudet  er over hva da?

-Vi forbereder hele tiden brukerne på tilbudets varighet, når det vil bli avluttet. Og fortelle at etter at  du er ferdig med hverdagsrehabilitering kan du, hvis du ønsker det, få  tilbud om å delta på gruppetrening for seniorer.

 Så tilbake til deg igjen: Hvorfor valgte du å bli faglig leder for Rehabiliteringsteamet?

-P.g.a. at dette er en meningsfull jobb. Og den store gleden, fleksibiliteten og gløden som preger fagpersonene i teamet. Og la meg presisere at det ikke finnes noen overstyring av rehabiliteringsteamet verken fra administrativt eller politisk hold. Men det mest betydningsfulle og beste av alt, er selvfølgelig måten våre brukere har tatt i mot oss og vårt tilbud på. At de setter slik stor pris på oss.

Rehabiliteringsteamet er et tverrfaglig sammensatt team. Det krever samordning/samarbeid på tvers av fag-grenser. Noe som må være krevende. Hvordan lykkes med teambuilding?

 -Vi er veldig fleksible og  utfyller hverandre. Det at vi gjør en forskjell for våre brukere, at vi gjør at de klarer å utføre oppgaver de før ikke var i stand til, gir dem en god følelse av mestring. Skaper glede både i deres og vårt liv. På den måten er dette den beste jobben du kan ha. Gjør at vi alle gir det lille ekstra.  

 Hvordan fungerer en dag hos deg?

-Det vet bare vår herre. Vi har selvfølgelig planer, men i løpet av en dag skjer ting og da er det viktig at teamets evne til fleksibilitet er stor.

Faglige drømmer for teamet ditt?

-Fortsette å være kreativ og utvikle rehabiliteringstilbud

 Hva betyr mest for deg?

 -Jobben betyr mye, men selvfølgelig også familien.

 Ønsker for deg selv?

 -God helse og det å være aktiv.

 Og da er vi kommet til dine forslag når det gjelder bok, film og musikk

 -Jeg har et forslag når det gjelder film og det er : Per Fugellis siste resept.

Drømmer for Nesodden? Hva er det du setter mest pris på ved å bo på Nesodden?

-Landlighet, landskapet- nærhet til sjø og skog

Noe du savner?

-Gang og sykkelstier.

Og så takker intervjueren for seg. Litt sliten, men i utrolig godt humør etter å ha møtt disse stolte fagpersonene.

Oppslag: Rehabiliteringsteamet er kommet som et resultat av samhandlings-reformen som krever at kommunen må jobbe forebyggende. For eksempel å komme inn på et tidlig tidspunkt med forebyggende tiltak som seniorsamtale og hverdagsrehabilitering. Et annet forebyggende eksempel er når en pasient utskrives fra korttidsavdelingen på Nesoddtunet etter 4 ukers innleggelse, som kan være pasifiserende, blir rehabiliteringsteamet koblet på. På den måten kan hjemmesituasjonen deres bli trygget.

Rehabiliteringsteamet har følgende tilbud:

  • Hverdagsrehabilitering:Tilbud til voksene, som oftest er dette seniorer
  • Forebyggende hjemmebesøk:Alle som fyller 78 år i løpet av 2018
  • Fallforebyggende hjemmetrening
  • Salgkafé «Gnisten»: Tilbud til personer som har hatt hjerneslag og deres pårørende. Dette er et møtested hvor man kan dele å høste erfaringer.
  • Fallforebyggende gruppetrening for seniorer 
Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: