Du er her
Hjem > Aktuelt > SV vil forby yrkesfiske i Oslofjorden

SV vil forby yrkesfiske i Oslofjorden

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

SV vil beskytte torskebestanden med forbud mot yrkesfiske mens fritidsfiske med snøre går fri.

≡Av Inger Johanne Norberg≡

Yrkesfiske forbys

SVs stortingsgruppe fremmet 16. mars forslag i Stortinget som vil forby alle faste eller stående redskaper beregnet på fiskefangst, samt bunntrål. Dette gjelder ikke bare torsk, men uansett hvilken ressurs det fiskes etter. Dette utgjør i kortversjon nedleggelse av alt yrkesfiske i Oslofjorden innenfor Slagentangen – Larkollen. Begrunnelsen er å beskytte torsken.

Beskatning av kysttorsk

Fritidsfiske er den største synderen. Havforskningsinstituttets tall fra 2016 viser at fritidsfiske med flue og sluk fra land og faste redskaper står for 40 % av dødeligheten på torsk. Naturlig dødelighet for torsk er 44 % og yrkesfiskerne er ansvarlige for 15 %.

Fritidsfiske går fri

Fritidsfiske med snøre kan fortsatt drives. Forslagsstillerne pålegger fritidsfiskere å kaste alle torsk uti igjen.

Det er forsket lite på fritidsfiske. Dette fisket kan foregå fra båt, med garn og med flue og sluk fra land. Hvor stor del av fritidsfisket som er matauk for arbeidsfolk, kosefiske fra lystbåter eller garn vet man for lite om. Uomtvistelig er det at det har blitt observert oppsving i snørefiske fra land i takt med arbeidsinnvandringen fra EØS-området.

Uklar forvaltning

Hvordan man skal kontrollere at alle snørefiskere kaster torsken uti igjen er uklart. Slik som forslaget foreligger blir forvaltningen av torsk overlatt til snørefiskernes samvittighet mens yrkesfiskerne som har et hjerte for fjorden og livet der må dra inn årene midt i et aktivt yrkesliv.

Forslag vekker oppsikt blant fiskere

Det er få yrkesfiskere fortsatt. Nesoddingen Pål Moe driver fiske og forteller at forslager vekker voldsom oppsikt i fiskerimiljøene og ingen skjønner at SV kan fremme et forslag som er basert på så mye feil.

En yrkesgruppe vil forsvinne og Moe forteller at

«- Fiskebåtene som har solgt fisk i Oslo siden 1600 tallet forsvinner. Fiskerne mister jobbene sine. Fiskerne som selger reker og fisk i Drøbak forsvinner

Folk som bor rundt fjorden og har fiska til husbruk i generasjoner fratas den muligheten og mye lokalkunnskap om fjorden vil gå tapt. SV har nok ikke fått med seg at det i forhold til før er veldig få igjen av oss.
Og det er jo torsk det er dårlig med så det er jo helt urimelig å nekte fiske på arter og ressurser som det ikke er grunn til å være bekymret for.»

Bieffekt: Vaktbikkjene forsvinner
Moe fortsetter:

» -Hvis yrkesfiskerne og fritidsfiskerne som fisker med garn og ruser nektes å fiske så forsvinner disse vaktbikkjene fra fjorden og motivasjonen og egeninteressen av å ta vare på vår felles fjord forsvinner selvfølgelig.»

Å ha yrkesfiskere på fjorden kan være en vinn-vinn-situasjon fordi det er noen som følger med på fjordens tilstand. Ikke bare av egeninteresse, men av interesse for livet i fjorden generelt.

Moe peker på at forbud fører til at ei vaktbikkje blir borte. Kan det føre til en tap-tap-situasjon? Også for torsken?

Saken videre

Forslaget ble fremmet i Stortinget 16. mars og er nå til behandling i Næringskomitéen.

SV-forslaget går i sin helhet ut på:

  • 1. Stortinget ber regjeringen raskt iverksette tiltak for å redde bestanden av kysttorsk i Sør-Norge med utgangspunkt i tiltakene fra Havforskningsinstituttets anbefalinger om reguleringstiltak (Fisken og havet nr. 4/2016), med unntak av punktet om obligatorisk påmeldingsordning for fritidsfiskere. Tiltakene må inkludere:
    • a. Gyteområdene som er kartlagt i angjeldende rapport, fredes mot alt fiske.
    • b. For indre Oslofjord defineres ei fjordlinje Slagentangen–Larkollen. Innenfor denne (inklusive Drammensfjorden og Holmestrandsfjorden) skal det være forbud mot alle faste eller stående redskaper beregnet på fiskefangst. Av fritidsfiske skal kun fiske med snøre og stang være tillatt, og fanget torsk skal slippes ut igjen.
    • c. All bunntråling forbys.
  • 2. Stortinget ber regjeringen om at en evaluering av tiltakene for å redde bestanden av kysttorsk i Sør-Norge skal gjøres etter 5 år og rapporteres til Stortinget på egnet måte.

Faktaboks:

Hvem beskatter kysttorsken?

Havforskninsinstituttet «Fisken og havet» 4/2016 https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2408619

Merke-gjenfangst studiene har også blitt brukt til å analysere fiskedødelighet i fritids- og

yrkesfisket. Kleiven et al. (2016) fant følgende:

1. Årlig overlevelse av torsk ble estimert til 33 % (dvs en dødelighet på 67%)

2. Fritidsfiske med stang og snøre stod for 33.7 % av total dødelighet

3. Yrkesfisket stod for 15.1 % av total dødelighet

4. Faste redskaper i fritidsfisket stod for 6.8 % av dødeligheten

5. Samlet fiskedødelighet utgjorde 55.6 % av total dødelighet, mens naturlig dødelighet

utgjorde 44.4 % av total dødelighet.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: