Du er her
Hjem > Forsiden > Tar politikerne ansvar for helse- og omsorgstjenestene?

Tar politikerne ansvar for helse- og omsorgstjenestene?

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

KOMMENTAR

Vi har i en artikkel skrevet om at Nesodden fikk refs av Fylkesmannen fordi kommunen ikke har levert forsvarlige tjenester under avlastning av en pasient i en institusjon. Vi har også fortalt om en gutt som ble liggende med benbrudd i fire dager før det tilfeldigvis ble oppdaget.

Vi har bedt om kommentarer fra kommunalsjefen for Helse og omsorg i Nesodden og fra lederen for Helse og omsorgsutvalget. Det får vi ikke. Årsaken er at de ikke vil «kommentere enkeltsaker».

≡Av Tormod Bjørnstad≡

Nesoddposten har beskrevet hendelsene generelt og vi har vært opptatt av å få vite hvordan slike systemfeil blir behandlet både administrativt og politisk.

Hva har politikerne fått vite?
Det er politikerne som har ansvar for kommunens tjenester. Hva har de fått vite om alle avvik som har inntruffet og om hvilke tiltak som administrasjonen har iverksatt? Fra Fylkesmannen har vi fått kopi av et brev fra Nesodden kommune. Der redegjør kommunen for hvilke tiltak de har iverksatt. Det er interessant lesning som vi skal komme tilbake til senere.

Men spørsmålet er: Har politikerne sett det brevet? Kanskje ikke, for det er unntatt offentlighet og kan da «skjules» bak argumentet om ikke å kommentere enkeltsaker.

Dokumentasjon er viktig
Nesoddposten har spurt om få se saksdokumentene som politikerne får når de skal sette seg inn i tilstanden for helse- og omsorgstjenestene Nesodden leverer. Det er politikerne som må kjenne til hva som går bra og hva som bør bli bedre. Vi har ikke fått se denne dokumentasjonen. Vi er ikke interessert i undersøkelsene blant ansatte eller brukere, de er for generelle. Det er avvikene som kan fortelle noe om hvordan situasjonen egentlig er.

Vi har fått tips om at det politiske utvalget får informasjon om avvik og systemfeil i muntlige orienteringer. Men det kan da ikke være mulig? Vedtar politikerne rammebetingelser, ressurser, bemanning og tjenestekvalitet på grunnlag av muntlig informasjon? Vi nekter å tro det!

Omsorg eller piller?
Vi har skrevet en artikkel om undersøkelsen som tidsskriftet Sykepleien har gjort. Den viser at når bemanningen på et sykehjem blir for liten, klarer ikke de ansatte å gi den omsorgen de vil, men må dope ned pasientene med piller.

Politikerne må ta ansvar og be om få dokumentert hva som egentlig skjer på Nesodden.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: