Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Åpent brev til Nesodden kommune v/ Kommunalsjef for skole Jorunn Jenssen

Åpent brev til Nesodden kommune v/ Kommunalsjef for skole Jorunn Jenssen

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Vi har lenge hørt om lærermangelen vi står ovenfor de siste årene, særlig sett i lys av den siste store skolereformen. Vi, som foreldre til barn i nesoddskolen, har lenge trodd at det ikke er en utfordring med å skaffe lærere til kommunen vi bor i. Dessuten, at lærere som skaffes får gode arbeidsvilkår som bidrar til stabilitet både for dem og for elevene.

Dette skoleåret har derimot gjort at vi begynner å bli usikre på om dette stemmer. Det er urovekkende at politikere i kommunen samt skoleeier ikke kommuniserer med foreldrene i kommunen hvorvidt dette stemmer. Vi har opplevd og fått informasjon om, at ikke bare våre barn, men mange elever i kommunen har opplevd et skoleår preget av mye sykdom. Vi er klar over at dette er uforutsette hendelser, til en viss grad.

Det er også tilfeller med langtidssykemeldte og lærere som slutter. Rektor ved «vår» skole forteller om en utfordring med å få tak i lærervikarer, og midt i skoleåret har vi forståelse for dette. Samtidig setter vi spørsmålstegn til hvor mye handlingsrom skoleledere i kommunen har, når det gjelder tilsetningsprosesser. Det har, så vidt oss bekjent, ikke vært lyst ut lærervikariatstillinger her på halvøya i løpet av skoleåret. Behovet har tydeligvis vært tilstede, men har det vært gjort nok for å få tak i kompetente vikarer? Eller er det andre grunner som gjør at skolene har utfordringer med å skaffe vikarer?

Om svaret er at det handler om økonomi og budsjetter, stiller vi spørsmål til hvordan rekrutteringen av nye lærere er planlagt. Hvordan estimerer avdeling for skole og oppvekst behovet for lærere og spesialpedagoger nå og i fremtiden? Kan det være behov for å tenke nytt når det gjelder rekruttering av vikarer til skolene i perioder som er preget av mye sykdom og annet fravær?

Som foreldre setter vi pris på politikere som er opptatt av utdanningen til barna våre. Vi er i midlertidig urolige for at politikerne i vår egen kommune synes å være fraværende fra denne debatten, mens barnas rett til opplæringen påvirkes av manglende politisk handling.

Som foreldre til barn på grunnskolen i Nesodden kommune, ønsker vi en dialog med skoleeier. Vi syns det er påfallende at ingen i kommunen kommuniserer til oss hvorvidt vi har en lærermangel, utfordringer med rekruttering og hva som gjøres for å eventuelt endre situasjonen. Eller mener skoleeier at det ikke er grunn til bekymring? I så fall undres vi over hvor lenge en skole skal kunne lene seg på § 10-6 i opplæringsloven, at skolen kan benytte seg av ufaglært arbeidskraft der det ikke er mulig å få tak i lærere samtidig som enkelt vedtak for noen elever brytes fordi deres assistenter brukes som lærere for resten av klassen i perioder. Dessuten er det lurt å tenke på barnas rett til opplæring både i vanlig og spesialundervisning. Med manglende kompetente vikarer, hvordan kan skoleeier sikre at opplæringens innhold er ivaretatt etter opplæringsloven §2-3 og etter §1-3?

Vi ønsker selvsagt ikke å legge oss opp i skolens ansettelsesprosedyrer, dette er rektorene sammen med skoleeiers ansvar. Vi ønsker derimot at dette skoleåret som har vært preget av mye ustabilitet for mange elever, ikke gjentar seg i like stor grad. Derfor ønsker vi dialog med skoleeier, for å sikre oss at dette er et tema som blir drøftet og tatt på alvor.

Ida Samantha Drugg og Sonia Muñoz Llort

One thought on “Åpent brev til Nesodden kommune v/ Kommunalsjef for skole Jorunn Jenssen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: