Du er her
Hjem > Aktuelt > Den verdifulle eika

Den verdifulle eika

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

I disse dager vil Amta kåre den flotteste eika i Frogn og på Nesodden. Men det er så mye mer enn skjønnhet som gjør eika så verdifull.

≡Av Arild Drolsum≡

I 2011 ble hule eiker en utvalgt naturtype. Betegnelsen ”utvalgt naturtype” gir en juridisk beskyttelse og brukes om naturtyper som er truet og er levested for sjeldne arter. Hule eiker kan bli over 1000 år gamle og er hjem for 1500 ulike arter.

Nesoddens eiker
Nesodden kommune har gjort en solid jobb for å registrere verdifulle naturtyper og spesielt eikebestanden i kommunen. I 2012 ble det registrert 81 eiketrær. Av disse ble 9 trær ansett som svært viktige (A-verdi), 46 som viktige (B-verdi) og 26 som lokalt viktige (C-verdi). I 2014 ble det gjort en supplerende registrering innefor boligregulerte områder på nordre Nesodden. Da ble 22 eiketrær beskrevet, og av disse ble 6 trær ansett som viktige og 16 trær ble ansett som lokalt viktige.

Hvilke eiker blir beskyttet?
Ikke alle eiker er omfattet av reglene om utvalgte naturtyper. Om en eik er det, finner en ut ved å måle den. Dersom eika har en diameter på minst 63 centimeter og en omkrets på 200 centimeter målt i brysthøyde, er den en utvalgt naturtype, selv om den ikke er synlig hul. En eik som er synlig hul, skal ha et indre hulrom som er større enn åpningen, som må være minst 5 centimeter. Stammen må ha en diameter på minst 30 centimeter og omkretsen må minst være 95 centimeter. Også døde eiker har store naturverdier og er fortsatt en utvalgt naturtype med lovfestet beskyttelse, Den største eika i Norge har en omkrets på over 10 meter.

Kongen blant trær
For lenge, lenge siden var det bare kongen i Norge som fikk lov til å hogge eiketrær. Så dette er en av grunnene til at eika er et kongetre. I norrøn mytologi var eika Tor med hammerens sitt tre. Når Tor jaget gjennom himmelen på bukkene sine og lagde fæle lyn med hammeren, sto eika like uberørt. Noen av Norges eiker er blant landets eldste skapninger og kan ha ”opplevd” slutten av vikingtiden. Og eikeløv benyttes i dag som symbol på makt og ære av den norske stat.

Vi er heldige som har en så stor og flott eikebestanden i vår kommune, så la oss være flinke til å bevare denne verdien.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: