Du er her
Hjem > Aktuelt > Hvor mange enslige med barn jobber heltid samtidig som de mottar sosialhjelp på Nesodden?

Hvor mange enslige med barn jobber heltid samtidig som de mottar sosialhjelp på Nesodden?

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

I kommunestyrets møte på Nesodden den 28.2.2018 ble partiene H, Ap, FrP, V og KrF enige om å beholde følgende setning, som står i «Økonomisk sosialhjelp og sosial boligplan for Nesodden kommune»:«Brukere som er i full jobb samtidig som de blir avhengige av økonomisk sosialhjelp, blir anmodet å flytte til kommuner med rimeligere boutgifter…»

Nesoddposten har spurt NAV Nesodden om hvor mange enslige med barn som jobber heltid og samtidig mottar sosialhjelp . Og har fått dette svaret fra Åse Tea Bachke, avdelingsleder Sosial og arbeid. NAV Nesodden:

«Vi har dessverre  ikke oversikt over hvor mange enslige med barn som har mottatt økonomisk sosialhjelp i 2017. Dermed har vi dessverre heller ikke informasjon om hvorvidt de har arbeid og i hvilken stillingsprosent. Vi har oversikt over hvor mange sosialhjelpsmottakere det er i Nesodden kommune som helhet, hvor mange av disse som har forsørgerplikt for barn under 18 år, samt oversikt over hvor mange av de samlede sosialhjelpsmottakerne som har heltidsarbeid og deltidsarbeid. Under følger også oversikten over seperasjon og skilsmisse. Kilde: SSB.

2012 2013 2014 2015 2016
Sosialhjelpsmottakere (oppgitt i personer) 338 332 375 378 371
Sosialhjelpsmottakere med forsørgelsesplikt for barn under 18 år (oppgitt i personer) 55 48 42 38 26
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon (oppgitt i personer) 17 18 12 14 15
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon (oppgitt i personer) 33 36 28 39 33
Skilsmisser Nesodden kommune 47 45 36 26 36
Seperasjoner Nesodden kommune 44 44 35 38 48

«NAV Nesodden greier som hovedregel å skaffe bolig til barnefamilier. I 2017 ble en barnefamilie boende en kort periode på midlertidig bolig (hotell) som følge av at vi ikke greide å skaffe bolig til denne familien.»

«Vi har imidlertid utfordringer med å skaffe egnede boliger til barnefamilier og vi opplever det som uheldig at vi ikke greier å gi barnefamilier i vanskelige livssituasjoner en bolig i samme skoledistrikt som barna går på skole i.»


 

http://www.nesoddposten.no/holdninger-og-verdier-i-de-politiske-partier/

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: