Du er her
Hjem > Uncategorized > Ambisiøse planer for Nesoddtangen gård: Muligheter med Voksesmerter

Ambisiøse planer for Nesoddtangen gård: Muligheter med Voksesmerter

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Notat fra kommunalsjef Anne Dybevold peker på utfordrende kombinasjoner av politikernes ønsker og myndighetenes krav.

≡Av Inger Johanne Norberg≡

Ad hoc-komitéen behandlet 4. april Mulighetsstudiet for Nesoddtangen gård, Lagveien og Kyststien og notat fra kommunalsjef Anne Dybevold. Ad hoc-komitéens behandling avsører mulige voksesmerter for ambisiøse og spennende planer.

Ambisiøse planer

Politikernes ønsker er oppsummert i kommunalsjefens notat.

For Nesoddtangen gård er ønsket at det skal forbli kommunalt formål og åpnes mest mulig for offentligheten. Det skal oppnås ved å se på bruk og utvikling av bygningsmassen, eventuell gjenoppføring av gammel låve og innpasse utendørs scene.

For kyststien ønsker politikerne adkomst mellom båtterminal og Nesoddtangen gård med kysttrasé og universell utforming av badestrand.

For ubebygd tomt i Lagveien diskuteres muligheten for kommunal bruk som krever kommunal investering i tillegg til hva investeringer på Nesoddtangen gård og Kyststien vil koste.

Annen mulighet kan være å kombinere kommunale formål og salg av eiendom til boligformål, eller selge hele tomta til boligformål.

På den ene siden spennende og ambisiøse planer.

Statlige begrensninger

På den andre siden viser notatet at området Nesoddtangen gård/Lagveien er kjøpt ved hjelp av statlige midler til allmennyttige formål. Det er ikke anledning til å benytte området til andre formål uten etter søknad om omdisponering. Ved en eventuell omdisponering vil Miljødirektoratet sannsynligvis kreve erstatningsarealer framfor at kommunen tilbakebetaler beløpet. Det kreves også at en omdisponering oppfyller overveiende samfunnshensyn.

30 – 40 millioner?

Ad hoc-medlem Erik Adland (H) pekte også på økonomiske utfordringer i samt at Nesoddtangen gård er rustet opp for dagens bruk med statlige psykiatrimidler. Midler som også er bundet til formålet, nemlig psykiatri. Adland skisserte et behov for å realisere planene til å beløpe seg til et sted mellom 30 og 40 millioner kroner.

Medvirkning behøver bedre komunikasjon

Nesoddposten konstaterer en forbedringspotensiale hos kommunen.

Notatet fra kommunalsjefen var ikke lagt ut for publikum i forkant av møtet og saksframlegg med notatet er fremdeles utilgjengelig for publikum. Nesoddposten har fått tilgang til notatet i påvente av at kommunen legger det ut. Protokoll ble publisert inneværende uke etter en etterlysning fra Nesoddposten.

Vedtak mulighetsstudie

Ad hoc-komitéen vedtok enstemmig etter forslag fra Christian Hintze Holm (SV) at Rådmannen skal legge fram et skisse til prosess med utgangspunkt i mulighetsstudiet.

Vedtak Lagveien

Saken skal legge grunnlaget for valg av hvilke alternativer for Lagveien som skal utredes videre, om det skal inneholde bolig, næring eller offentlig formål.

Rådmannen skal videre gå i dialog med Miljødirektoratet om hvilket handlingsrom som er mulig for de ulike deler av området.

Hvis handlingsrommet for de forskjellige deler av eiendommen er sterkt begrenset skal ad hoc-komitéen ta saken opp til ny vurdering. Hvis Miljødirektoratet er positive til de muligheter som er lagt fram, vil saken komme til kommunestyret for en bredere behandling.

Vedtak Kyststi

Rådmannen skal gå i dialog med eier av eiendom mellom Nesoddtangen brygge og Nesoddtangen gård med tanke på å etablere en sammenhengende kyststi som går gjennom Nesoddtangen gård.

Innbyggerne bør få uttale seg

Prosessen det er lagt opp til ble av ad hoc-komitéen beskrevet som god. Rådmann Wenche Folberg ber om at oppsett på medvirkningsprosess for Nesoddtangen gård blir tatt med i saken videre.

Rådmannen peker på at møte med Miljødirektoratet og medvirkningsprosessen kan gjøres parallelt. Uten disse elementene er løsningene premature.

Ordfører Truls Wickholm sa i sin oppsummering at befolkningen på Nesodden skal spørres enten gjennom folkemøte, høringer, temamøte med innledere eller annet.

 

Kommunens informasjon:

https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1247&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

Mulighetsstudiet Nesoddtangen gård, Lagveien, Kyststien Presentasjon datert 31.01.2018 finner du her:

https://www.nesodden.kommune.no/sok.aspxsoketekst=mulighetsstudie+&MId1=14011

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: