Du er her
Hjem > Forsiden > Åpent brev: Skremmende, uansvarlig taushet

Åpent brev: Skremmende, uansvarlig taushet

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Til ordføreren, rådmannen, kommunalsjefen og utvalgslederen for helseutvalget i Nesodden kommune

Nesoddposten har fortalt om alvorlige tilfeller av omsorgssvikt. Vi har bedt om å få vite hvilke tiltak som ble iverksatt for å rette opp feilene. Kommunalsjefen har gitt et generelt svar. Utvalgslederen svarer at hun ikke har kjennskap til og ikke kan uttale seg om enkelthendelser, og utvalget er ikke blitt orientert om avvikene. «Avvikene er lukket», og derved er sakene ute av verden.

≡Av Tormod Bjørnstad≡

Hvordan kan man diskutere om Nesoddens helsetjenester holder et godt nivå, om kompetansen og og bemanningen er god nok?

Det er oppsiktsvekkende at utvalgspolitikere ikke ønsker informasjon om avvik. Da tar de ikke sitt ansvar på alvor.

Nesoddposten har skrevet om at Fylkesmannen refset kommunen for å ha levert for dårlige tjenester og fortalt om gutten som lå med benbrudd i fire dager. I dagens avis forteller vi om et barn som ble sterkt svekket av et vekttap som ikke ble oppdaget.

Slike saker kan ikke forbigås i taushet selv om selve hendelsen er unntatt offentlighet. Man må legge åpent frem erfaringene man fikk og fortelle om hvilke tiltak som ble iverksatt. Det er da man kan vurdere hvilken kvalitet tjenestene har og få en politisk diskusjon om ressursbruk og virkemidler.

De tre sakene som Nesoddposten har fortalt om ble klaget inn til Fylkesmannen. Men hvor mange avvik inntreffer der det ikke blir opprettet klagesak?

Et politisk ansvar
Det er politikerne som har ansvaret for helse- og omsorgstjenestene i Nesodden kommune.

Det er utrolig at flertallet i Helse- og omsorgsutvalget vedtar i sitt møte 11. april at de ikke vil ha noen orientering om og ikke vil behandle avvikssaker. Det betyr at de overlater alt til administrasjonen.

Nesoddposten vil stille følgende spørsmål til kommunens ledelse:

  • Er det døgnkontinuerlig fagkompetanse på alle institusjoner?
  • Hvor mange ansatte kan betjene en smertepumpe? Kan dette personalet rotere mellom institusjonene etter behov?
  • Hvordan er de nye rutinene for journalføring? Hva er tilfredsstillende, hvilke svakheter har de? Er de innført ved alle institusjoner? Har alle ansatte fått opplæring? Hvordan lærer man opp kortsiktig innleid arbeidskraft?
  • Hvilke rutiner gjelder hvis en pasient stadig gråter og klager over smerter, spesielt ved forflytning?
  • Hvilke rutiner gjelder for barn som mates med sonde? Blir pasientens næringsinntak og vekt loggført og vurdert?
  • Hvor ofte er en sykepleier alene på jobb? Hvor mange av dem har måttet dele ut beroligende midler på grunn av tidsnød, se artikkel om stor undersøkelse?
  • Hvordan har man løst problemet med en stor underdekning av stillinger på Helse- og omsorgssektoren, se Utdrag fra Rådmannens budsjett og økonomiplan 2018-2021 side 61?
  • Hva har man gjort med hjemmepleien der det har vært en stor økning av pasienter, men ingen økning i antall stillinger, Utdrag fra Rådmannens budsjett og økonomiplan 2018-2021, side 64? Har tiden per pasient gått ned?

Mener kommunens administrative og politiske ledelse at disse spørsmålene ikke kan og bør diskuteres i offentlighet?

Tausheten om hva som skjer på helse- og omsorgsområdet er øredøvende. Vi er skremt av at vår kommune har så liten åpenhet om tilbudenes kvalitet og utvikling.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

One thought on “Åpent brev: Skremmende, uansvarlig taushet

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: