Du er her
Hjem > Forsiden > Intervju med leder for Nesodden Velforbund Trond Erik Bergersen

Intervju med leder for Nesodden Velforbund Trond Erik Bergersen

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

≡Av Gunhild Gjevjon≡

Trond har sendt melding om at han kommer litt tidligere til intervjuet enn avtalt. Intervjueren er imponert, for han er den første av dem jeg har intervjuet som har gjort det. Og der kommer han, har en lett gange, vennlig utstråling og virker avslappet. Vi hilser og intervjueren skal, som alltid, ta bilde av intervjuobjektet og oppdager til sin store irritasjon at hun har glemt telefonen. Det har heller ikke skjedd før. Men det ordner seg. Trond låner meg sin telefon og jeg knipser i vei. Sier så at jeg får velge det bildet som er best. Mao ingen kontrollfrik dette her. Jeg overleverer telefonen og siden ingen av oss bestiller kaffe så kan intervjuet begynne. Nesoddpostens utsendte ber da Trond si litt om hvorfor han ble medlem i Hellvik Vel? Hvor lenge han har vært med i styret for Nesodden Velforbund og når han ble leder for det hele?

Trond E. Bergersen har nå sittet tre år som leder for Nesodden Velforbund og virker komfortabel i rollen. Både sett i forhold til det store fagfeltet som han er satt til å håndtere og de beslutningene som fattes.

-Jeg bor i et gammelt sommerhus fra 1909 på Hellvik, sier Trond. – Der jeg som barn var hver eneste sommer. Vi flyttet hit i 1997. Noe som da gjorde det helt naturlig for meg å bli med i Hellvik Vel da jeg er interessert i nærområdet mitt. I 2012 ble jeg medlem i styret for Nesodden Velforbund og leder i 2015.  

Og nå er Nesoddpostens utsendte spent på hvilken utdannelse og arbeidserfaring denne solide personen som sitter foran meg har?

 -Jeg har utdannelse innen IT fra Blindern, sier Trond. Jobbet som konsulent til 2001. Så fikk jeg jobb i Norges Bank, og jobber i dag som internrevisor der. Noe som ikke har noe å gjøre med økonomi og tall, men å vurdere måten vi jobber på. En internrevisor kan mye om hele banken. Og alt det vi sier blir tatt som sannhet, noe som ligger i rollen. 

(Du verden, tenker intervjueren. Det må være godt å møte slik tillit hos de en jobber med og for, men også et stort ansvar. Og må, for eksempel for de fleste politikere, nærmest være en uoppnåelig drøm, men tilbake til intervjuet)

I 2015, da jeg intervjuet deg som leder av Velforbundet, var 35 Vel og 2575 medlemmer tilsluttet Vellene. Hva er antallet nå og hvordan har du tenkt å få Vellene mer engasjert og aktive i arbeidet med Vel-området sitt?

-Nesodden Velforbund har i dag 33 medlemmer hvorav 26 er velforeninger, dvs. totalt 2492 medlemmer. Hvis hvert medlem representerer en husstand, kan vi si at vi representerer ca. 6000 innbyggere på Nesodden. Og vi i Velforbundet arrangerer møter med lederne i samtlige Vel to ganger i året. Der det er åpne diskusjoner og utveksling av meninger. Og der utfordringene den enkelte har møtt og ønsker å drøfte ofte viser seg å være felles for dem. I disse møtene er det gjerne ca. halvparten av Vellene som er representert. Møtene er både ønsket og blir godt mottatt.

Er det noen Vel som ikke er medlem?

-Et par Vel er ikke medlem. Årsaken til det ble for en av dem begrunnet i økonomi. For det enkelte Vel koster det kr. 75 per medlem å være medlem i Velforbundet.

Når det gjelder å få Vellene mer engasjert så er det to saker som i år merker seg ut. Det er veilyssaken og innfartsparkeringene.  Saker som engasjerer det enkelte Vellet og deres medlemmer fordi det vil bety mye for dem både på det praktisk og økonomiske planLa meg først få spørre deg om veilyssaken.

-Nå setter Trond seg godt tilbake i stolen før han svarer. – Veilysene ble etablert av Nesodden E-verk gjennom mange år. Når så E-verket ble solgt i 2000 overtok kommunen eierskap- og vedlikeholdsansvaret. Noe som er innskrevet den avtalen som da ble inngått. Her avbryter intervjueren Trond.

– Så da står det der svart på hvitt og kan ikke bestrides?

Trond nikker, – det gjør det, sier han, og fortsetter med å si. – Og i 2013 ble ny hovedplan vei vedtatt av kommunen. Da ble brøyteansvaret for private veier overført til veilagene. Samtidig som kommunen vedtok at veilysene tilhørte veilagene.

Med basis i hvilke lovtekst gjorde de det?     

-Kommunen mener at det fremkommer I Veiloven.

Nå er det intervjuerens tur til å sette seg bakover i stolen og reise spørsmålet: – Har jeg nå forstått det du sier på riktig måte? Nesodden kommune har tillatt seg å overføre det totale ansvaret for veilysene for private veier til den enkelte huseier uten å ha hjemmel i noen lovtekst?

-Ja, det er inntrykket jeg sitter igjen med. Men vi er nå i dialog med kommunen for å få klarhet i dette. Vil også i denne sammenheng nevne at det nå er krav fra staten om at strømmen til veilysene skal måles. Noe som ikke skjer i dag. Å etablere måling på strøm, på de mange private veistubber som finnes, er for meg vanskelig å forstå hvordan skal skje i praksis. Og spørsmålet som da eventuelt reiser seg er: Hvem skal bekoste etableringen av dette? I denne sammenheng bør nevnes at lyspærene også skal ha led-lys.

Og la det så være sagt, skal Nesodden velforbund gå inn for at veilagene skal overta driften og vedlikeholdet av veilysene på private veier må følgende krav være oppfylt : * Lysstolpene må være i god stand * Ledningsnettet skal være godt.* Armaturen skal være i god stand * Og strømmen skal være målt, noe staten krever.

Men hvis et veilag ikke er interessert i å delta i denne nyordningen, hva da?

-Da bestemmer flertallet i det enkelte veilag.

Nå kan ikke intervjueren annet enn å le. Så da kan f.eks. de fire eiendommene som er tilknyttet vår lille veistump sette opp fakler langs veien når vintermørket kommer. Det er godt å vite.

Men Trond har mere å si når det gjelder denne saken. –Strengt sagt, sier han, – så har ikke Nesodden Velforbund noe med saker som angår veilagene å gjøre, da veilagene ikke er medlem hos oss. Men med utgangspunkt i at Nesodden velforbund er et felles forum som skal representere Vellenes interesser, så føler vi et ansvar. Og har også blitt bedt om å engasjere oss i denne saken. Må også få si at jeg har et sterkt ønske om å få til enighet her slik at vi kan begynne å jobbe konstruktivt.  

Og så er det problemene rundt innfarts-parkeringene. Hvilke tanker gjør du deg om det spørsmålet?

-Dette har vi akkurat startet å jobbe med. Jeg ser ingen enkel løsning her, men ønsker å få til konstruktive innspill og tanker for å komme videre. Det er viktig å ikke bare fremsette klager, men at våre medlemmer også kommer med forslag til løsninger. Foreslår derfor at kommunen gjennomfører en spørreundersøkelse for å få klargjort behovet der de også kan be bileierne om forslag til løsninger.

Hvilke ønsker har du så for utviklingen av Nesodden Velforbund?

-Vi representerer i dag ca.en tredel av Nesoddens befolkning. Altså en sterk stemme å lytte til. Både fra kommunen og ned, og fra medlemmene til kommunen. Dialogen bør gå begge veier. 

 Hva synes du er bra ved å bo på Nesodden? Hva savner du, og hva vil du gjerne ha endret på? 

 -Det fine ved å bo på Nesodden er at vi både er nærme Oslo og samtidig langt nok unna. Båten er en av de store fordeler og til glede for oss alle. Den er alltid i rute og gir er en reise preget av ro. Det jeg savner er kanskje en ringbuss som binder Nesodden sammen på tvers.  

Da går vi over til kosespørsmålet: Tror du på TRUE LOVE?

 -Ja, det gjør jeg, men tror ikke på en kontinuerlig forelskelse.

Og apropos True Love det er nå bestemt at de som ikke ønsker å gifte seg i kirken kan gjøre det nede på Nesoddtangen gård med ordføreren som «prest». Noe som har fått den konsekvens at Frivillighetssentralen og psykisk helse har måttet avvikle tilbudene de hadde der på onsdagene. Det var da jeg kom til å tenke på alle de fine Velhusene vi har her på Nesodden. Mange av dem ligger idyllisk til og egner seg godt for en fest. Synes du det kan være en god ide?

 -Jeg synes ikke en vielse er viktigere enn psykiske helse. Og det må da finnes andre alternativer f. eks. det du foreslår. Noen fine Velhus ligger for eksempel rent praktisk nærmere der mange av nesoddingene bor enn det Nesoddtangen gård gjør. Eller andre kommunale lokaler eller lokaler for utleie.

Når det gjelder kultur hva interesserer deg?

 -Teater, jeg gleder meg til å se «Engler i Amerika».

Det er en forestilling som består av to deler. Del 1: «Tusenårsriket nærmer seg» varer i ca. tre timer og 30 minutter, inkludert to pauser på 20 minutter. Del to:» Perestrojka» varer i ca. fire timer, inkludert to pauser på 20 minutter. Skal du se begge på forstillingene på en kveld?

-Ja.

 Hva er viktigst i livet ditt?

 -Familien.

Har du en morsom historie å fortelle Nesoddpostens lesere?

En gang for mange år siden var jeg engasjert i Første (1) Nesodden Jaer speidergruppe, foreldreforeningen. Samtidig var jeg involvert i Heimevernet på Nesodden, på Varden leir. De fleste byggene på Varden skulle rives, og speidergruppa hadde behov for ei ny hytte. Et av byggene på Varden var ei laftet hytte i god stand. Jeg jobbet iherdig med å få overta hytta fra Forsvaret, men klarte det dessverre ikke. Det jeg imidlertid fikk til var lovnad fra Forsvaret på Rygge Flystasjon til å flytte hytta gratis fra Varden til Jaer-banen med helikopter!

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: