Du er her
Hjem > Aktuelt > Schrader gartneri A/S: Døråpner til arbeidslivet

Schrader gartneri A/S: Døråpner til arbeidslivet

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Nesoddbedriften mottok Tilgjengelighetsprisen Døråpneren i kommunestyremøtet 25. april. Den normaliserende arbeidsgiverstrategi kjennetegner en foregangsbedrift ifølge forslagsstiller.

≡Av Tormod Bjørnstad≡

Døråpneren
Tilgjengelighetsprisen «Døråpneren» ble opprettet av kommunestyret 19. oktober 2016 etter forslag fra Nesodden kommunes råd for likestilling av funksjonshemmede (RLF). Prisens målsetting er å bryte ned samfunnsskapte barrierer ved å fokusere på positive tiltak som endrer praksis og forbedrer livskvaliteten til innbyggere med funksjonsnedsettelse på sikt.

Samfunnskapte barrierer kan være fysiske hindringer eller ekskluderende, ubevisste holdninger.

Prisen bestar av en vandrerstatuett, en miniatyrstatuett til odel og eie og en penge gave på 5000 kr. Statuetten er utformet av nesoddkunstneren Randi Elmenhorst.

Normalisering gir ringvirkninger
Kristin Schrader og Eystein Ruud tok i mot prisen i kommunestyret. I sin takketale inviterte pekte Ruud på at det finnes utfordringer for arbeidsgiver som praktiserer integrering på arbeidsplassen fordi selve systemet for integreringsordningen kan gjøres bedre. Kristin Schrader takket for prisen og understreket at Schrader gartneri føler det som en selvfølge å oppfylle en del av sitt samfunnsansvar ved å gjennomføre en normaliserende arbeidsgiverstrategi. Hun pekte også på ringvirkningene ved at bedriften har utenlandske studenter til dels fra land hvor det er mer uvanlig at arbeidstakere med funksjonsnedsettelse deltar i ordinær produksjon.

Blomstrer året rundt
Ruud inviterte videre politikerne på besøk til gartneriet for å se hvordan en arbeidsplass kan tilrettelegges.

På arbeidstøyet til Kristin Schrader kan vi lese på ryggen at «Vi blomstrer året rundt». Politikerne ble oppfordret til å besøke gartneriet for å observere hvordan arbeidsgiver kan få også ansatte til å blomstre. Det er opp til politikerne å kjenne sin besøkelsestid

Bedriften anstrenger seg
Schrader gartneri A/S ble foreslått av Arvid Dalseth Iversen, assistent i Nesodden kommune. Dalseth Iversen peker på at bedriftens praksis viser det er mulig å sysselsette arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Han påpeker at bedriften anstrenger seg og har en normaliseringstanke bak sin arbeidsgiverstrategi.

Juryen har vært ledet av Cato Lie fra RLF. Øvrige medlemmer er politikerne Anne Elisabeth Østreng og Liv Jessen, Truls Wickholm som ordfører, og Inger Johanne Norberg, leder for RLF.

Juryens begrunnelse
På FB-sidene til rådet, RLF, kan vi lese at «Schrader gartneri oppfyller kriteriene for å motta årets pris ved at bedriften har lyktes spesielt med å legge forholdene til rette på en måte som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Bedriften bidrar derfor til å fjerne samfunnsskapte barrierer og skape positive holdningsendringer som i sin tur endrer praksis.

Juryen har lagt et utvidet tilgjengelighetsbegrep til grunn som handler om å være inkludert i samfunnet og å legge forholdene til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme i, og beholde, inntektsgivende arbeid. Schrader inkluderer arbeidstaker med utviklingshemming i positiv arbeidsaktivitet og sosialt fellesskap. Bedriften skaper på den måten forutsetning for et mest mulig meningsfylt liv.»

Flere ringvirkninger
Nesoddposten gratulerer og ønsker bedriften lykke til med en god arbeidsgiverstrategi.

Politikere, kommunen og næringslivet kan fryde seg over en foregangsbedrift i sin midte og har sjansen til å lære av døråpner med ringvirkninger.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: