Du er her
Hjem > Aktuelt > Ildsjelprisen hedrer langvarig brukerarbeid

Ildsjelprisen hedrer langvarig brukerarbeid

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.
Brukerrådets tre representanter som fikk gleden av å motta Årets Ildsjel 2018: F.v. Emilie Dahlén, Bjørnar Vetlesen og Linda Maria Lorvik
Brukerrådets tre representanter som fikk gleden av å motta Årets Ildsjel 2018: F.v. Emilie Dahlén, Bjørnar Vetlesen og Linda Maria Lorvik

Ildsjelsprisen 2018: Brukerrådet på Nesoddtangen gård ble hedret i skarp konkurranse med FDV Eiendom.

≡Av Inger Johanne Norberg≡

Begge kandidater hedres for at de jevnt og trutt får ting til å fungere i det stille.

Juryen påpeker at målet er å

«rette søkelyset mot at de viktigste sosiale endringene i samfunnet skapes nedenfra, av ildsjeler og folkebevegelser. Av folk som følger sine brennende hjerter og setter sitt engasjement ut i handling. De gjør, i det stille, eller synlig i media, en helt avgjørende innsats for å ta vare på mennesker og miljø, og utvikle samfunnet.»

Brukerrådet ved Nesoddtangen gård vant. Nåværende brukerråd ved Nesoddtangen gård består av Emilie Dahlén, Linda Maria Lorvik, Bjørnar Vetlesen, Sigmund Espedal og Børge Røstad.

 

Spente finalister: Brukerrådet ved Linda Maria Lorvik, Bjørnar Vetlesen ogEmilie Dahlén, FDV Eiendom ved Geir Efjestad
Spente finalister: Brukerrådet ved Linda Maria Lorvik, Bjørnar Vetlesen ogEmilie Dahlén, FDV Eiendom ved Geir Efjestad

Maner til «Samskaping»

Juryen har funnet en verdig og reflektert vinner. I løpet av samtale om det som er vanskelig, bryter Linda Maria Lorvik tvert av:

«- Egentlig vil jeg snakke mer om Samskaping»

«- Ja!», sier Emilie Dahlén,

«- likeverd på alvor er mulig hvis man tenker seg en samskapingsprosess. Det finnes både tidligere, nåværende og framtidige brukere. Samskaping er at alle føler seg velkommen, at alle blir hørt. -At alle innbyggere deltar i samskaping.»

Gjengen som intervjues fungerer godt når de kan tenke positivt framover, de forteller at de prøver å få til et rådslagingsmøte med alle innbyggerne på Nesodden. Alle som vil bruke Nesoddtangen gård er brukere av den og vil bli invitert til å delta, kanskje allerede før sommeren.

 

Nesoddtangen gård – bygdas smykke

Bjørnar forteller at han er bruker av tilbudet til Psykisk helse:

«- Jeg hadde ikke vært her hvis det ikke hadde vært for dette stedet.»

Han forteller åpent at han ikke hadde levd hvis han ikke hadde kunnet trekke seg tilbake i de vakre og rolige omgivelsene.

Det kommer tydelig fram at Gården er et mulig pausested for alle, både for de som er ferdig med båtturen og de som ikke har begynt på den ennå. Prisvinnerne er enige om at stedet og omgivelsene rundt Psykisk helse er viktig:

«- Ja, gårdens beliggenhet er helsebringende i kraft av seg selv ….»

«- Gården er en perle for alle innbyggerne og et verdig sted for psykisk helse

Brukerrådet omtaler gården som en perle, et smykke for innbyggerne.

Helsebringende perle som redder liv og er åpent for alles benyttelse er en fin beskrivelse. I motsetning til det andre ordet som ofte benyttes, nemlig «indrefilet» som henleder tankene på noe som skal forbrukes eller fortæres.

 

Tradisjon på 1. mai

Rødt og SVs 1. mai-arrangement samlet rundt 150 på Tangenten til appeller, musikk og hygge.

Rødts Ildsjelpris ble i år delt ut for sjette gang. I juryformann Maj Liss Ananiassens fravær ble prisen delt ut av Geir Christensen.

Christensens gjennomgang av alle de nominerte gjorde det tydelig at Nesodden er ei ildsjelbygd. (Se faktaboks de nominerte under)

At prisvinnerne, 1. mai representert ved Bjørnar Vetlesen, Emilie Dahlen og Linda Maria Lorvik, er ildsjeler er det liten tvil om. På spørsmålet om prisen overrasket, svarer de bekreftende.

Fremdeles overrumplet leter de etter ordene i kor,

– «Vi har jo vært synlige, men jeg skjønner etter å ha hørt begrunnelsen at de har vektlagt det langsiktige arbeidet som ikke er så lett å se

NP: «- Prisen består av 2500 kroner, hva skal dere bruke prisen til?»

«- Det må Brukerrådet bli enige om»

«- Kanskje noe fysisk til neste brukerråd,»

«Ja, noe som varer evig…» sier de tre unisont.

 

Det langsiktige arbeidet

De forteller at de ikke har mye økonomi å snakke om, «- Vi har en liten kasse til kurs, så vi har ikke tenkt så mye i retning av hva vi ønsker.»

Allikevel er motivasjonen for det daglige arbeidet intakt og brennende. De forteller at det i det senere vært en krevende tid med mye u-helse.

«- Vi har hatt en opplevelse av å være i en stadig kampmodus. Vi har savnet å være til stedefor brukerne brukerne som er det vi egentlig skal gjøre,» sier de.

LML: «Når toppledelsen i kommunen skaper uro som forplanter seg nedover og fører til utrygghet, forvirringog i verste fall konflikter mellom noen som egentlig er enige»

 

Dialog er effektivt styringsmiddel

Linda Maria Lorvik vektlegger dialog i alle ledd og sier at vi skal «- ikke være så redde, men venne oss til å tåle litt friksjon. Generelt tror jeg folk har gode intensjoner men styringsmåten skaper konflikt mellom de som egentlig er enige.»

Hun utdyper at uten dialog oppstår uklarheter som fører til spenning og gir u-helse.

«- I motsetning til i dialogen, -der finner man den geniale løsningen

 

Og vinneren er…

Christensen redegjør på vegne av jurien at de ikke har veldig faste bestemmelser over hva som skal vektlegges ved utdelingen men at valget har vært grundig vurdert.

Christensen innledet begrunnelsen med rosende omtale av de nominerte og sa videre at

«- I år har vi ikke lett etter de som mest har fortjent, betydd mest eller er viktigst. Vi har i år lagt vekt på de som ikke blir sett eller hørt. Som får ting til å fungere uten at noen legger merke til det, eller det blir satt pris på i offentligheten.

Kreft-teamet etter bl. oppslag i Nesoddposten er godt kjent og får derfor bare vår diplom i år.

Marinreparatørene blir etter mange avisoppslag sett og hørt, derav bare diplom i år.

Sett og hørt blir også Palma Anette Kleppe nasjonalt, og etter AMTA i morgen også lokalt, derav bare diplom i år.»

Og fortsetter:

«- Da stod vi igjen med to kandidater ….

FDV Eiendom gjør alt det usynlige arbeidet i kommunen. Som gammel vedlikeholdsarbeider vet jeg alt som ikke blir sett. Vi har det litt som oppvasken, ingen ser den før den ikke blir tatt. Når flaggene vaier er det ingen som tenker på hvem som har smurt trinsene så det er mulig å heise flagg. Kommunene vår satser ikke akkurat stort på vedlikehold og innenfor trange rammer er det innsats ut over jobbkrav. Allikevel legger noen merke til arbeidet deres. Nesodden på Langs skrøt uhemmet av samarbeidet med kommunen og ikke vet jeg når dere startet om morgenen, men jeg er nokså sikker på det er betydelig tidligere enn det blir liv her på Tangenten. Så dere har noen som ser dere, derfor også bare diplom til dere i år.

Da sitter vi igjen med

Representantene for brukerne på Nesoddtangen gård. Stedet Rådmannen foreslo nedlagt og som mange politikere synes er et alt for fint for brukere av tilbud innen psykisk helse. Tilbudet, som helst skulle vært borte fra gården, blomstrer som aldri før og er av større betydning for brukerne enn noen gang. Hvor mye arbeid som ligger bak dette, er det få som vet. Men dere har vært med å løftet stedet etter hårene. Hver gang kommunen lager saker om hva gården egentlig bør brukes til, så er dere der med høringssvar og tilstede i møtene. Politikerne snakker om andre ting og kommenterer ikke utspillene deres. Men dere er der og sørger for å bli sett og hørt alikevel.

Det er svært skjeldent med sterke og langvarige oppegående brukerbevegelser på dette området. Årets pris er tenkt som en inspirasjon til å fortsette arbeidet og å synliggjøre det dere faktisk får til.»

Nesoddposten slutter seg til med gratulasjoner til prisvinnere og alle nominerte. Takk for at dere finnes!

 

Faktaboks

Av innsendte forslag var følgende nominert (i alfabetisk rekkefølge):

Brukerrådet ved Nesoddtangen gård

Nominert av Rønnaug Stensrud

Begrunnelse: Sterke brukerorganisasjoner innenfor psykisk helse er sjeldent. Brukerrådet var en drivkraft i kampen mot de usosiale budsjettkuttene som var foreslått i 2017. De organiserte, skrev, holdt innlegg i kommunestyret og fikk til mer enn de fleste. Det er krevende og imponerende av en gjeng som sliter med helseplager. Kunst er en viktig del av arbeidsmetodene på gården, hvor aktiviteten nå blomstrer som aldri før. Brukerrådet har over lang tid fulgt opp kommunens tilbud og klart å holde motet oppe.

FDV Eiendom Nesodden kommune

Nominert av Inger Johanne Norberg

Begrunnelse: F for forvaltning, D for Drift og V for vedlikehold. En kort versjon av lang begrunnelse her: De har ansvaret for alt på kommunens bygg, anlegg og uteområder. Også de usynlige arbeidsoppgavene som får lokalsamfunnet til å gå rundt, de smører alle trinsene inni de kommunale flaggstengene så flagget kan heises i maidagene

FDV Eiendom foreslås også for at avdelingen i tillegg tar et samfunnsansvar og forvalter det med hjertet i en travel hverdag: Samarbeide med frivillige, Røde Kors, Turgruppa. De har i løpet av 2017 hatt vellykket inkludering i arbeidsstokken av 5 arbeidstakere som ikke har så lett for å få jobb før de får vist hva de kan. I FDV Eiendom tør de å tro på folk og da lykkes alle.

Palma Annette Kleppe 

Nominert av Evelyn Farbot og Janne Schavenius

Begrunnelser: Hun er tydelig, synlig, villig til å kjempe for de minste. Hun har nedlagt en formidabel innsats i barnehageopprøret. Hun tør å være stemmen til de som ikke kan si i fra selv. Vi skylder henne en stor takk for måten hun fronter kampen om en tilstrekkelig bemanningsnorm i barnehagen. I tillegg bruker hun mye fritid for barnehagebarna. Mer om barnehageopprøret kan du lese på facebook

En tydelig rørt Geir Christensen leste opp det han omtalte som en «gammel nominasjon»:

Kreft/palliativt team

Nominert av avdøde Eivind Reiersen

Begrunnelse: Pasienter og pårørende forteller med glede og takknemlighet om den gode hjelpen de har fått av teamet med Christine Rosef i spissen. Hun har bygget opp et ambulerende, tverrfaglig tilbud med stor kompetanse. På åtte år er det bygget opp et tilbud det ikke finnes maken til i landet. På en genial måte har hun samlet fagpersoner som kan gi kreftpasienter og andre alvorlig syke et bredt og godt behandlingstilbud. Kreftteamet kan hjelpe med alt fra smertestillende medisiner, via terapeutisk behandling til praktiske hjelpemidler.

Marinreparatørene

Nominert av Anne Karin Berg Korsmo

Begrunnelse: Organisasjonen har i årevis har arbeidet for en renere Oslofjord. De har tatt opp problematikken både med plast og «spøkelsesfiske»; gjenglemte/mistede fiskegarn og annet fiskeutstyr som ligger på flere meters dyp. Aksjonen «Før fuglene kommer» har ryddet hekkeplasser for forsøpling. Mange gode tiltak mot den økende miljøforurensningen. En slik pris vil gi mer fokus både på dem og viktigheten av å gjøre noe!

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: