Du er her
Hjem > Forsiden > Stemningsinntrykk fra et  kommunestyremøte.

Stemningsinntrykk fra et  kommunestyremøte.

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Kommunestyremøtet 28.2.2018

≡Av Gunhild Gjevjon≡

”Demokratiet er verken et samfunn som skal styres eller et styre av samfunnet. Det er selve dette ustyrlige som ethvert styre når alt kommer til alt, må oppdage som sitt eget fundament. ”

Nesoddpostens  utsendte sitter i cafeen på Tangenten og ser kommunestyrerepresentantene komme. Ser de først sette seg ned å innta en middagsrett servert i cafeen for så å gå over til rommet der kommunestyremøte holdes. Et rom som kalles ”Ungdomsarenaen”. Møte skal begynne 17.15 og er planlagt avsluttet 21.15. Det er lagt inn to pauser under møtet der det blir satt frem kaffe, frukt og en kakebit.

Jeg setter meg på en av stolene som er satt frem til tilhørere nederst i rommet.  Ser meg rundt og registrer følgende: Langs den ene veggen sitter representanter fra administrasjonen. Våre folkevalgte sitter med ansiktet vent opp mot ordførerbordet og ryggen til tilhørerne. Øverst i rommet står ordførerbordet der ordfører, rådmann, varaordfører sitter. De har ansiktene vendt mot tilhørerne. De folkevalgtes talerstol står også der.

I dagens møte står det 15 saker på kartet. Nederst står to interpellasjoner. Det er tilsammen 90 dokumenter som følger sakene som skal opp til behandling.

 Jeg har lest meg opp på disse tre sakene:

Sak 017/18 – 18/10084 – Revisjon av reglement for Nesodden kommunestyre, formannskap og faste utvalger på 19 sider.

Sak18/9564 – Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune   29 sider.

Sak18/9882 – Innføring av nytt system for delegeringer og endring av kommunens delegeringsreglement  192 sider.

Disse tre sakene består av 240 sider.  I tillegg kommer 12 andre saker, med for meg et ukjent antall sider,  som kommunestyrerepresentantene  skal lese seg opp på og ha en mening om i dette kommunestyremøte.

Og jeg gjentar: det følger 90 dokumenter med i behandlingen av de 15 sakene som skal behandles i dette kommunestyremøte. (Antall saker som behandles er i snitt ikke mindre i de andre kommunestyremøtene  jeg har sett på.)

For denne skribenten tok det mange timer å lese gjennom forannevnte tre saker. Det bør her nevnes at, i motsetning til Nesoddpostens utsendte, så  sitter flere av kommunestyrerepresentantene inne med kunnskap om disse sakene fra råd og utvalg. Noe som vil redusere antall timer som de bruker til å sette seg inn i de 15 sakene som er til behandling i kommunestyret. Men det til tross, det er dessverre vanskelig å tro på at den enkelte kommunestyre representant  innehar tilstrekkelig med kunnskap og innsikt i alle disse sakene. Til det er saksmengden rett og slett for stor.

På dette kommunestyremøtet var det bare noen få tilhørere. Og de denne skribenten snakket med var ikke kommet for å høre på alle de 15 sakene som skulle behandles, men på den ene de var interessert i. Noe de hadde felles med Nesoddposten utsendte som hadde spesiell interesse for en av interpellasjonene. Den som sto nederst på kartet og ble behandlet nærmere kl. 21.  Flere av kommunestyrerepresentanten hadde da bedt seg fritatt og gått hjem. Slik denne skribenten derfor ser det bør interpellasjonene settes øverst ikke nedrest på sakskartet.

Hvilket inntrykk sitter så Nesodden utsendte igjen med?

For en tilhører uten spesiell forkunnskap opplevde jeg at debatten gikk lite i dybden, ikke var informativ nok.

Så vil nok noen hevde at jeg kunne ha sittet hjemme og fulgt debatten på web tv. Til det er å si at  jeg da ville ha gått glipp av den sosiale konteksten som fant sted blant representantene i og rundt dette møtet. For etter å ha fulgt møtet fra tilhørerplass tillater jeg meg å se på det som en teater-forestilling hvor rollene, replikkene og svarene i all hovedsak var gitt. Der noen kunne sine replikker, mens andre var mer usikre, og de overraskende replikkene glimret med sitt fravær. At Ap og H i så og si alle saker står fjellstøtt sammen og stemmer enhetlig gjør ikke debatten mer interessant.

Det fester seg dessverre også et inntrykk av at flertallspartiene (H, Ap og Miljøpartiet De Grønne) i flere av de sakene som blir behandlet synes å se bort fra tankene, ideene og løsningene fra mindretallet. Noe som, for å si det forsiktig, er uheldig. For allviterrollen er lite konstruktiv. Er verken med på å gi den beste basis for de mest solide avgjørelser/ vedtak eller å skape gode samarbeidsvilkår.

Vil derfor i denne sammenheng avslutte med å sitere det Henning Korsmoes (KrF) sa i intervju med Nesoddposten den 30.3.2018:

”De grep flertallet (Ap, H og Mdg) gjorde i forbindelse med konstitueringen av nåværende kommunestyre med kortere taletid, endring av det tallmessige grunnlaget i utvalgene, som ga dem selv mer makt og bruk av ad hoc-utvalg for å håndtere utfordringer utenom vanlig rådsstruktur, er i mine øyne gal vei å gå.»

Sagt i intervju med Henning Korsmoe i Nesoddposten 13/01/2017

”Ordfører, jeg fremmer KrFs budsjettforslag. Utover det lurer jeg på hvorfor jeg egentlig står her? Det heter så flott: Sammen skaper vi det gode liv – men gjør vi det? ” 

”Vårt ansvar som politikere er å gi rammer for at det kan skje. Da er det med sorg jeg må erkjenne at for oss politikere gjelder ikke visjonen. For vi legger ikke dette grunnlaget sammen. Hadde vi alle blitt invitert til å sitte ned ved samme bord, så kunne vi alle ha spilt inn våre gode ideer og tanker. «

«Den gode politikken skapes når alle røster blir hørt, ikke når det bare er noen som får være med og definitivt ikke når det er det politiske spillet som dominerer arenaen. Tror de som stemte på oss ville at vi alle skulle bidra til ett felles beste. Ordfører, jeg er kanskje naiv, men jeg tror fortsatt på at sammen så skaper vi det gode livet.”

http://www.nesoddposten.no/demokratibygging-pa-nesodden/

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: