Du er her
Hjem > Uncategorized > Blir Fagerstrand også et sentrum?

Blir Fagerstrand også et sentrum?

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Nå foreligger forslaget til Kommuneplan for 2018–2042. Planen fastsetter hvordan områdene på Nesodden skal disponeres. Hvor skal det kunne bygges og hva skal vernes? Kommunestyret vil konsentrere veksten på to steder, Tangen og Fagerstrand. Dette er ikke i samsvar med den bestemmende regionale planen, men formannskapet erklærte kamp mot overordnede myndigheter.

Av Tormod Bjørnstad

.

To vekstsoner rundt to sentre
Forslag til ny Kommuneplan er lagt frem. Hovedstrategien ble vedtatt i kommunestyret for et par år siden. Da ble det fastsatt at kommunen skal ha to vekstsentre. I planforslaget som nå er til politisk behandling skal 80 % av den forventede veksten fordeles mellom et hovedsentrum på Tangen og et lokalsentrum på Fagerstrand. Grendene får da en vedlikeholdsvekst på 20 %.

Ingen spredt utbygging og tilbakeføring til LNF-områder
Det er laget vekstgrenser rundt begge sentrene. Grensene har to soner med radius på 300 og 600 meter. Det er her utviklingen skal skje ved fortetting og nybygg med høy utnyttelsesgrad. Utenfor disse grensene skal det ikke legges til rette for konkurrerende områdeutviklinger.

Planforslaget innebærer at uregulerte områder utenfor vekstgrensene tilbakeføres til LNF-områder, Landbruks-, natur- og friluftsområder, der utbygging ikke er tillatt. Det gjelder arealer som har vært sonet til bygg og anlegg i kommuneplanen fra 2014, men som ennå ikke er regulert. Rådmannen mener dette er nødvendig for å få planen om to sentre godkjent av overordnete myndigheter.

Regionplanen bestemmer mye
Det er Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som fastsetter en samordnet politikk i Oslo kommune og de 22 kommunene i Akershus. Målet er å kunne ta i mot en stor befolkningsvekst og samtidig ta vare på naturen. Vi må bo tettere enn før, og transportveksten må løses med kollektivtilbud, gåing og sykling. Utbyggingsmønsteret skal ha en flerkjernet utvikling der transportsystemet skal knytte regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. I denne planen har Nesodden ett sentrum.

Kan det komme innsigelser?
Spørsmålet er om de overordnede myndighetene vil akseptere forslaget om to sentre på Nesodden. Rådmannen fortalte i formannskapsmøtet i slutten av april at det har vært flere forhandlingsmøter med regionalt planforum. – De ga ikke forslaget akkurat stående applaus, sa hun tørt.

Formannskapet ga rådmannen tilslutning til strategien med to sentre og mente at man nå må stå sammen mot overordnede myndigheter. Spørsmålet er om det kommer innsigelser. Det betyr at kommunen ikke kan vedta planen og at den må endres eller at departementet som øverste planmyndighet må behandle den.

En viktig og omfattende plan
Hvordan skal Nesodden se ut om tjue år? Kommuneplanen er nøkkelen til det spørsmålet, og alle byggeprosjekter vil bli behandlet i forhold til planens bestemmelser. Planen er langsiktig, den skal gjelde i 24 år.

Planen er både omfattende og detaljert. Den består av to hoveddeler, en arealdel og en samfunnsdel. Arealdelen består av tre deler; planbeskrivelsen, plankartet og bestemmelsene.

Kommuneplanen skal på høring
Forslaget er nå til politisk behandling og det vil komme mange endringsforslag før det blir vedtatt. Deretter blir planforslaget lagt ut på høring i åtte uker. Da kan alle, både myndigheter, organisasjoner og privatpersoner, uttale seg og sende inn sine bemerkninger og forslag. Til slutt er det kommunestyret som vedtar en endelig plan.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: