Du er her
Hjem > Uncategorized > ADMINISTRASJONEN OG POLITIKERNE SVIKTER INNBYGGERNE

ADMINISTRASJONEN OG POLITIKERNE SVIKTER INNBYGGERNE

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Administrasjonen og politikerne på Nesodden er til FOR folket, og ikke motsatt. Det er det ikke alltid man skulle tro. Vi som bor på Fagerstrand nærmere bestemt Sagstubben (mellom Kiwi og Saga) skal nå få 76 naboboliger. Nå er det slik at undertegnede aldri har vært i mott utbygging, og tatt til orde for at utsikt er ikke noe en har evigvarende rett til ei heller at en skal motsette seg utbygging generelt.

I denne reguleringssaken så opplever vi en arrogant holdning fra både administrasjonen og politikeren, og spesielt de lokale politikeren som ikke evner å sette seg inn i saksdokumentene og de eksisterende beboeres muligheter til en konstruktiv og god dialog med ditto innspill. Det stå i planprogrammet klart og tydelig at beboer og næringslivet skal delta in utviklingen og det skal tas hensyn til eksisterende naboer og
en skal se på utbyggingen i sammenheng med det øvrige Fagerstrand.
Hva sviktet? Vi måtte purre opp kommunen og etterlyse lovet informasjonsmøte. Når dette til slutt ble en realitet hadde prosjektet allerede vært ute på høring, og når vi i møte blir forklart at de hadde fått en rekke innspill som de skulle ta med i dokumentene før møte var jo positivt. Men da vi fikk beskjed om at det gjaldt innspill fra politikeren og offentlige krav ble jo skuffelsen desto større. Våre innspill/kommentarer hadde verken kommunens representant eller utbyggers representant lest! Men vi skulle få utvidet høringsfrist og lever innspillene på nytt. Etter dette møte den 12.07.17 har vi ikke hørt noe mer. I forhold til kommunens hjemmeside «Se hvilke planer som gjelder for din eiendom», ligger kun dokumentene som ble lagt ut 12.07.17. Ingen oppdateringer etter dette.

Da saken skulle opp i Plan og Teknikk (PT) utvalget viste ikke allmenheten om dette, og vi kunne således ikke komme i dette møte (PT) og fremme våre innspill som er vanlig i slike saker. Like overrasket var vi da det kom opp som sak i kommunestyremøte den 21.03.18. Men innspill og oppfordringer til politikeren dagen før ble saken sendt tilbake for å endres. Vi trodde da at den igjen skulle opp i PT, noe den tydeligvis ikke skulle. Den 23.05.18 kommer den opp igjen i kommunestyremøte, denne gangen ikke på sakskartet, men sendt ut noen timer før møte startet. Saken ble da avvist og skulle da ikke tas opp i gjeldende kommunestyremøte. Stor var overraskelsen da den etter en pause kom opp igjen og ble vedtatt mot Rødt sine 2 stemmer. Hadde utbygger ringt og purret? Eller hadde PT utvalgets leder lovet at de skulle få svar? Hvorfor endret 10 av 12 politikere mening etter pausen? Det vises i saken til dokumenter og planer datert 24.04.2018. Dette er dokumenter som ikke vi som naboer har sett, og som Rødt sier, hvordan kan en stemme når en ikke har sett dokumentene? Dokumentene er fortsatt ikke offentlige!

Rekkefølgebestemmelsene er fortsatt få og mangelfulle, hvem har da ansvaret for at all infrastruktur, blågrønn faktor osv blir ivratatt. En kan jo undres hvorfor ikke kravene er de samme som for Strandlia (Fagerstrand) var krav om at all infrastruktur, veg, vann kloakk asfalt osv. skulle være ferdig FØR en starte bygging. Når vi ikke stiller slik krav kan vi jo se hvordan f. eks badeanlegget i Drøbak har tatt vegen.

Er våre politikere litt «sløve» noen ganger? Da saken om Hardbrukshus var opp som sak i kommunestyremøte som også kom overraskende opp for oss Fagerstrandbeboere ble enstemmig vedtatt plassert i Torneveien på Fagerstrand tok undertegnede opp dette med partiet Høyre. Svaret var klart denne hadde blitt avklart i en rekke utvalg og ferdig behandlet. En kan jo undres hor de lokale politikeren var i timen? Da kom KrF på banen og tok saken opp på nytt som en interpellasjon. Da ble saken enstemmig sendt tilbake for ny utredning. Saken rullerte frem og tilbake og ulike utvalg kom med ulike løsninger.

Undertegnedes forslag om plassering på Midtveien eller Blekslitjernet hos kommunens renseanlegg ble 2 av 2 etter hva jeg vet aldri utredet.

For min egen del har jeg endret mening i forhold til den enorme utbyggingstakten på Nesodden og støtter her partiet Rødt. Min begrunnelse er da administrasjonens og politikerens totale manglende evne til åspille på lage med kommunens innbyggere. Videre er det slik at denne voldsomme utbyggingen (som det i utgangspunktet ikke er noe krav om) generer behov for flere barnehager, barneskoler ungdomsskoler,
eldreboliger, sykehjem, lokal legevakt og økt administrasjon. Hvem skal betale for dette? Kommunen har en høy gjeldsgrad og eiendomsskatt blir således høyaktuelt da økte skatteinntekter grunnet utbygging ikke dekker opp disse opplistede behovene.

Hilsen skuffet
inhabil
Høyre mann
Harald Johnsen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: