Du er her
Hjem > Forsiden > Hva skjer i Oksvalkrysset?

Hva skjer i Oksvalkrysset?

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

KOMMENTAR

Alle vet vel det? Ingenting! Hvor lenge har det skjedd? Helt siden 1980-årene har man holdt på med det: Ingenting. Nå er det grunn til å stille noen spørsmål og be både administrasjonen og politikerne om svar. Hvorfor skjer det ingenting? År etter år?

Av Tormod Bjørnstad

I forrige utgave av Nesoddposten publiserte vi innlegget til Mathias Bolt Lesniak om faren for en dødsulykke i Oksvalkrysset. Det er en underlig situasjon som har oppstått, og fordi ingen ansvarlige begrunner sine synspunkter, – ei heller står frem med dem, er det vanskelig å begripe hva som skjer.

Farlig kryss
Oksvalkrysset er farlig. Som innbygger siden 70-tallet, har jeg opplevd mange ekle situasjoner der. Verst er det når bussen til båten stanser ved bussholdeplassen og utålmodige bilister kjører forbi på venstre side. De har ingen oversikt over møtende trafikk eller fotgjengere som vil krysse veien i fotgjengerfeltet.

For tross mange henvendelser og klager fra beboerne ved Oksvalkrysset, har man ikke fått noen svar.

Veien er ikke dosert, og jeg har opplevd ulykker der nordgående biler og motorsykler har dundret i tregjerdet på høyre side. Farlig er også den sørgående oppkjørselen fra Oksvalveien. Der kjører man rett ut i venstre kjørebane på riksveien og må vri hodet nesten helt rundt for å sjekke den sørgående trafikken i høyre kjørebane.

Foreldet reguleringsplan?
På 80-tallet ble det laget en reguleringsplan for Oksvalkrysset, Plankart Oksval. På plankartet ser man en løsning som ville være langt bedre enn dagens vanskelige situasjon. Det var sikkert mange berørte naboer som var glade da de fikk se forslaget, men de gledet seg for tidlig.

For planen ble aldri realisert. Frem til i dag, snart 30 år senere, har lite skjedd. Og nå spør alle: Er planen foreldet?

Hvorfor ble planen aldri realisert?

Vil bygge mast for telekommunikasjon
For en stund siden ønsket kommunen velkommen planene om å bygge en åtte-etasjer høy mast for telekommunikasjon ved krysset.

Men er basestasjonen viktigere enn trafikksituasjonen? Og hva skjer hvis masten blir plassert slik at den hindrer en optimal veiløsning? Vil man da flytte masten?

At Statens vegvesen kan akseptere dagens trafikkløsning, svar fra SVV, og at bygging av masten ikke «kommer i konflikt med interessene deres» er mer enn vi kan forstå.

Stor trafikkøkning
Oksvalkrysset blir liggende i vekstsonen som beskrives i forslaget til ny Kommuneplan. Det betyr at mesteparten av boligbyggingen på Nesodden vil komme i nærområdet. Trafikken vil da øke voldsomt i årene fremover. Både busser, biler, sykler og fotgjengere skal ned til og opp fra Nesoddtangen brygge. Trafikken ned mot Oksval og boligområdene der vil også øke.

«Vi må være stille, så stille som vi kan»
Slik lyder teksten i Røverfangevisen til Torbjørn Egner. Teksten passer på holdningene i Nesodden kommune. For tross mange henvendelser og klager fra beboerne ved Oksvalkrysset, klage 07032017, har man ikke fått noen svar.

Noen av oss har trodd at kommunens politiske ledelse og administrasjon var til for oss innbyggere. At de er der for å svare på våre spørsmål, for å levere gode kommunale tjenester og for å finne løsninger på felles problemer. Kanskje vi har tatt feil?

De av oss som har levd en stund har lært at det er ingen ting som irriterer mer enn å bli oversett, og å bli forbigått i taushet.

Vi har møtt noen illsinte beboere ved Oksvalkrysset. Vi forstår dem.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

One thought on “Hva skjer i Oksvalkrysset?

  1. Helt enig. Det virker fullstendig hodeløst av de ansvarlige. Og dette til tross for sterk motstand med flere hundre underskrifter fra beboere i området.

    Det er også tragisk, og for meg helt uforstående, at det blir økt mikrobølgestråling som følge av mobilmasten. Strålingen er satt i kategori 2 B -«mulig kreftfremkallende for mennesker» av Verdens Helseorganisasjon. I samme kategori finnes bly, asbest, eksos og sveisegasser. Substanser det er fornuftig å redusere snarere enn å øke.

    Er leieinntekter for kommunen viktigere enn trafikksikkerhet og unngåelse av potensiell helseskadelig stråling rett inn i hjemmene til folk? Jeg rister på hodet her.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: