Du er her
Hjem > Leserinnlegg > ÅPENT BREV TIL NESODDENS POLITIKERE OG RÅDMANNEN

ÅPENT BREV TIL NESODDENS POLITIKERE OG RÅDMANNEN

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Kjære partipolitikere!
Som en bekymret innbygger henvender jeg meg til respektive partier – med fokus på:

Trafikksikkerheten på Nesodden
Statens vegvesen og AFK sitter på pengesekken, men det er kommunen som er ansvarlig for
planer og prioriteringer – og ikke minst trafikksikkerheten. Både Miljøverndepartementet,
Statens vegvesen og fylkespolitikere har tidligere gitt meg klare signaler på at kommunen må
prioritere!Spørsmål:
a) Vil ditt parti arbeide for at det blir utarbeidet planer for g/s på begge fv til grensen Frogn
kommune, eller eventuelt fortau der det er behov og plass?
b) Er ditt parti kjent med hva AFK (Samferdselsplan for Akershus 2011-2014: uavklarte
eierforhold gang- og sykkelveger) har gjort ift. planen?
c) Dersom dette fortsatt er uavklart, vil ditt parti være pådriver for en avklaring mht. å overta
ansvaret for alle gang- og sykkelveger langs fv på Nesodden?

Rekkefølgebestemmelser
Det er en kjent sak at kommunen utøver en utstrakt bruk av dispensasjoner ift. utbyggere, bl.a. i mitt
bo-område. Stikk i strid med signaler fra tidligere kommunalminister Jan Tore Sanner: “Jeg ønsker
i utgangspunktet færre dispensasjoner og heller flere planendringer” (Aftenposten 15.01.16).
Spørsmål:
a) Vil ditt parti påvirke den anbefalte praksisen med: “Det skal stilles krav til utbygging av teknisk
infrastruktur før det kan etableres bolig og næring”? (ref. Høringsforslag til Trafikksikkerhets-
planen).

Oksvalkrysset – er gjeldende reguleringsplan foreldet?
Både kommunen og Statens vegvesen sår tvil om reguleringsplanen fortsatt kan ansees som
gjeldende.
Statens vegvesen uttaler 01.07.2016:
«Det er foreløpig ingen planer om å bygge om dette krysset med det første. Det er også usikkert om
en plan fra midten av 1980-tallet og uttegnet kryssløsning fra den gang, kan legges til grunn for ev.
framtidig omlegging av krysset.»
Kommunens vurdering/bemerkning i dispensasjonsbrev av 16.02.2017:
«Kommunen legger til grunn at Oksvalkrysset meget sannsynlig vil bli omregulert, istedenfor at
gjeldende regulering gjennomføres».

Spørsmål:
I Høringsforslaget til Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 leses: «Det tas kontakt med Statens
vegvesen med sikte på å starte prosjekteringen av ombygging av Skogheimkrysset og Oksvalkrysset
primo sep/15» (TMP-070/15 vedtak).
a) Hva har skjedd fra forslag til vedtak?
b) Hvilke løsningsorienterte forslag vil ditt parti komme med til: økt trafikk-tetthet i Oksvalveien,
barnehagen i Singers vei, båthavnen, nesten-ulykker, fortau utenfor Oksval I borettslag m.m.
c) Hva vil ditt parti gjøre for å få dette trafikkfarlige krysset utbedret/omregulert omgående?
d) Hvilket tidsperspektiv på oppstart anser ditt parti at Oksvalkrysset har – som prioritet nr. 2?

Reguleringsplan for mobile basestasjoner på Nesodden
Forslaget ble fremlagt for tidligere ordfører Nina Sandberg i 2012, dessverre uten respons.
Teknologien presser frem en utvikling hvor bl.a. føre-var-prinsippet drukner. Hverken Statens
strålevern eller NKOM har medisinsk kompetanse på ikke-ioniserende stråling, og dekker seg bak
foreldede grenseverdier m.m.

Spørsmål:
a) Hva vil ditt parti gjøre for å få en reguleringsplan på plass?
b) Hvordan vil ditt parti gjøre bruk av begrepet hensyns-soner i denne sammenhengen? (Plan-
og bygningslov -08)
c) Prioriterer ditt parti leieinntekter fremfor trafikksikkerhet?

Med vennlig hilsen
Tove B. Forsberg
Tangenveien 172
1456 NESODDTANGEN
Tlf. 66 91 17 43 (PersonSvar)
23.05.18

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: