Du er her
Hjem > Leserinnlegg > ÅPENT BREV TIL NESODDENS POLITIKERE OG RÅDMANNEN

Har du et leserinnlegg send en epost til oss: HER

ÅPENT BREV TIL NESODDENS POLITIKERE OG RÅDMANNEN

Kjære partipolitikere!
Som en bekymret innbygger henvender jeg meg til respektive partier – med fokus på:

Trafikksikkerheten på Nesodden
Statens vegvesen og AFK sitter på pengesekken, men det er kommunen som er ansvarlig for
planer og prioriteringer – og ikke minst trafikksikkerheten. Både Miljøverndepartementet,
Statens vegvesen og fylkespolitikere har tidligere gitt meg klare signaler på at kommunen må
prioritere!Spørsmål:
a) Vil ditt parti arbeide for at det blir utarbeidet planer for g/s på begge fv til grensen Frogn
kommune, eller eventuelt fortau der det er behov og plass?
b) Er ditt parti kjent med hva AFK (Samferdselsplan for Akershus 2011-2014: uavklarte
eierforhold gang- og sykkelveger) har gjort ift. planen?
c) Dersom dette fortsatt er uavklart, vil ditt parti være pådriver for en avklaring mht. å overta
ansvaret for alle gang- og sykkelveger langs fv på Nesodden?

Rekkefølgebestemmelser
Det er en kjent sak at kommunen utøver en utstrakt bruk av dispensasjoner ift. utbyggere, bl.a. i mitt
bo-område. Stikk i strid med signaler fra tidligere kommunalminister Jan Tore Sanner: “Jeg ønsker
i utgangspunktet færre dispensasjoner og heller flere planendringer” (Aftenposten 15.01.16).
Spørsmål:
a) Vil ditt parti påvirke den anbefalte praksisen med: “Det skal stilles krav til utbygging av teknisk
infrastruktur før det kan etableres bolig og næring”? (ref. Høringsforslag til Trafikksikkerhets-
planen).

Oksvalkrysset – er gjeldende reguleringsplan foreldet?
Både kommunen og Statens vegvesen sår tvil om reguleringsplanen fortsatt kan ansees som
gjeldende.
Statens vegvesen uttaler 01.07.2016:
«Det er foreløpig ingen planer om å bygge om dette krysset med det første. Det er også usikkert om
en plan fra midten av 1980-tallet og uttegnet kryssløsning fra den gang, kan legges til grunn for ev.
framtidig omlegging av krysset.»
Kommunens vurdering/bemerkning i dispensasjonsbrev av 16.02.2017:
«Kommunen legger til grunn at Oksvalkrysset meget sannsynlig vil bli omregulert, istedenfor at
gjeldende regulering gjennomføres».

Spørsmål:
I Høringsforslaget til Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 leses: «Det tas kontakt med Statens
vegvesen med sikte på å starte prosjekteringen av ombygging av Skogheimkrysset og Oksvalkrysset
primo sep/15» (TMP-070/15 vedtak).
a) Hva har skjedd fra forslag til vedtak?
b) Hvilke løsningsorienterte forslag vil ditt parti komme med til: økt trafikk-tetthet i Oksvalveien,
barnehagen i Singers vei, båthavnen, nesten-ulykker, fortau utenfor Oksval I borettslag m.m.
c) Hva vil ditt parti gjøre for å få dette trafikkfarlige krysset utbedret/omregulert omgående?
d) Hvilket tidsperspektiv på oppstart anser ditt parti at Oksvalkrysset har – som prioritet nr. 2?

Reguleringsplan for mobile basestasjoner på Nesodden
Forslaget ble fremlagt for tidligere ordfører Nina Sandberg i 2012, dessverre uten respons.
Teknologien presser frem en utvikling hvor bl.a. føre-var-prinsippet drukner. Hverken Statens
strålevern eller NKOM har medisinsk kompetanse på ikke-ioniserende stråling, og dekker seg bak
foreldede grenseverdier m.m.

Spørsmål:
a) Hva vil ditt parti gjøre for å få en reguleringsplan på plass?
b) Hvordan vil ditt parti gjøre bruk av begrepet hensyns-soner i denne sammenhengen? (Plan-
og bygningslov -08)
c) Prioriterer ditt parti leieinntekter fremfor trafikksikkerhet?

Med vennlig hilsen
Tove B. Forsberg
Tangenveien 172
1456 NESODDTANGEN
Tlf. 66 91 17 43 (PersonSvar)
23.05.18

Bidragsyter til Nesoddposten
Bidragsyter til Nesoddposten
For ikke-redaksjonelle skribenter presiseres det redaksjonelle ansvaret slik: Bidragsyterne står selv ansvarlig for det de skriver.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: