Du er her
Hjem > Aktuelt > Kommuneplanen 2018 – 2042 utløser Beboeraksjon på Nesodden

Kommuneplanen 2018 – 2042 utløser Beboeraksjon på Nesodden

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Beboeraksjonen Nesodden har som mål å bevare kvaliteten på nabolag slik at de ikke forringes og at grønne områder og stier bevares. Aksjonen samarbeider med innbyggerne om høringer til kommuneplanen.

Av Inger Johanne Norberg

 

Beboeraksjon Nesodden hadde oppstart i april 2018.

Formål

Initiativtaker Ruby Wikstrøm forteller at bakgrunnen for aksjonen er omfattende utbygging som foreslås i kommuneplanen som ligger ute på høring fra 1. juni.

Wikstrøm forteller:

» -Formålet er at beboere individuelt og gjennom velforeninger og andre foreninger skal engasjere seg i utbyggingsplanene og at vi skal komme med innspill til høringen med frist fra kommunen 1.august i år.»

Hun forteller videre at Oslo har en lignende beboeraksjon og at den førte til at politikerne måtte revurdere Oslos forslag til kommuneplanen. Beboeraksjonen Oslo – bevar byens nabolag, fikk gjennomslag på en del punkter og fortetting ble stanset i enkelte områder.

Wikstøm har, sammen med Ruth Lothe, Petter Lang og Henrik Bang opprettet beboeraksjonsgruppe på facebook . Det er dannet et organisasjonsstyre med vedtekter og aksjonen har nå 331 medlemmer. Aksjonen har et manifest (se faktaboks).

Beboeraksjon Nesodden

Wickstrøm beskriver aksjonen:

» -Beboeraksjon Nesodden jobber for:

  • å spre aksjonen ut til folket – innbyggerne, og vil gjennom gruppen informere om utbyggingsplanene.
  • utveksle og innhente informasjon, meninger og å diskutere.»

Kommuneplanen er ute på høring

Kommuneplanen ligger ute på høring til 1. august. Det er uheldig at høringsperioden er satt til den mest hektiske ferieperioden i Norge. Beboeraksjonen Nesodden akter derfor å fortsette arbeidet » -jevnt og trutt videre fremover også etter 1. august,» forteller Wikstrøm, og fortsetter » -Vi planlegger årsmøte, spørreundersøkelser, folkemøte med foredrag, med mer.»

Vil du vite mer:

Du kan gå på møte. Kommunen avholder informasjonsmøte på Bakkeløkka skole den 18. juni klokken 18.30-20.30. Informasjonsmøte på Tangen ble avholdt 14. juni.

Du kan lese Kommuneplanen:

https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/aktuelle-sider/kommuneplanrullering/nesoddens-fremtid-hva-er-viktig-for-deg-horing-av-kommuneplan-2018-2042.216662.aspx

Høringsfrist er 1. august 2018. Du kan gi innspill til både samfunnsdelen og arealdelen med planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og forslag til arealbruksendringer.

Du kan følge Beboeraksjonen Nesodden på facebook:

https://www.facebook.com/groups/182018905703627/

Du kan si din mening sammen med andre eller alene. På kommunens nettside kan du lese at kommunen ønsker innspill og at alle kan gi innspill.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: