Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Nasjonale retningslinjer for etablering av mobile basestasjoner versus helseaspektet (EMF)

Nasjonale retningslinjer for etablering av mobile basestasjoner versus helseaspektet (EMF)

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

► Du kan ikke se det

► Du kan ikke lukte det

► Du kan ikke smake det

Hvorfor forslag?

I dagens trådløse samfunn utgjør strålingen – både høyfrekvent og lavfrekvent – fra sterke

ikke-ioniserende elektromagnetiske felt, en stadig større trussel mot mennesker, dyr og miljø. Mangel på nasjonale retningslinjer gjør at planlegging mht. plassering av mobile basestasjoner, foretas av de respektive kommuner angivelig etter Strålingsforskriften og ICNIRP’s grenseverdier.

Hverken Statens strålevern eller NKOM har medisinsk kompetanse på ikke-ioniserende stråling, det helsemessige aspektet er overlatt til helsemyndighetene! Statens strålevern uttaler at «de er

kjent med at det ikke finnes metoder for å verifisere at personer er el-overfølsomme selv om mange mener at de er det.»

Du må selv stille deg spørsmålet – kan min helse ha blitt påvirket av de ikke-ioniserende elektromagnetiske felt du omgir deg med?

Tvangseksponeringen, hvor spesielt amalgam-pasienter blir utsatt for alvorlige reaksjoner, alt fra nevrologiske forstyrrelser, autoimmune lidelser, allergi, dårlig immunforsvar eller muskel- og leddsmerter.

Bakgrunn

Forslaget ble fremlagt for Helse- og omsorgsdepartementet 19.01.17, som i sitt svar baserer pasientbehandlingen på vitenskapelige metoder og innsikter. Det vises til en uavhengig ekspertgruppe finanisert av Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet som fastslo følgende i 2012 : “Samlet har et stort antall vitenskapelige studier sannsynliggjort at

fysiske egenskaper ved EMF ikke er årsak eller medvirkende årsak til helseplager tilskrevet EMF (el-overfølsomhet).

Vi spør

Hvordan blir føre-var-prinsippet ivaretatt? (Strålevernforskriften §18)

Hvordan blir eksponeringen (dosegrense/grenseverdier) for mennesker/allmennheten
undersøkt?

Er foreldet faktagrunnlag sannheten for Statens strålevern og ICNIRP?
Når

 1. Freiburg-appellen (2002): EMF-forskere med stor forskerappell til WHO og FN
  m.fl
  . (http://www.laleva.cc/environment/freiburger_appeal.html, sist lastet ned 2012-04-15)
 2. Forskere fra 42 land med signert appell til UN og WHO (2016): Beskyttelse mot ikke-
  ioniserende stråling. Appellen tilbakeviser vitenskapelige fakta på tvil om helseskader og de foreldede retningslinjer som ICNIRP legger til grunn.
 3. Vitenskapelig konferanse (REFLEX-prosjektet (2003): Stråling skader DNA, forstyrrer
  prosesser som regulerer cellenes normale funksjon.
 4. Sveits, Italia, Lichtenstein og Østerrike (2008): Går inn for lavere grenseverdier.
 5. Kypros (2017): Advarer mot EMF.
 6. Maryam Paknahad, S. M. J. Mortazavi, Shoaleh Shahidi, Ghazal Mortazavi og Masoud
  Haghani J Environ Health Sci Eng. 2016; 14:12 (Publ. Online 2016 Jul 13.
  doi:10.1186/s40201-016-0253-z) Effect of radiofrequency radiation from Wi-Fi devices on mercury release from amalgam restorations.

Maryam Paknahad, S. M. J. Mortazavi, Shoaleh Shahidi, Ghazal Mortazavi og Masoud
Haghani J Environ Health Sci Eng. 2016; 14:12 (Publ. Online 2016 Jul 13.
doi:10.1186/s40201-016-0253-z) Effect of radiofrequency radiation from Wi-Fi devices on mercury release from amalgam restorations.

Hvor

blant nyere forskning viser til at: “El- og kjemikalie-overfølsomme opplever som oftest å ikke bli tatt på alvor, være psykosomatisk eller innbilningssyke av helsevesenet, bl.a. annet på grunn av inadekvate provokasjonsforsøk og en stadig gjentakelse av at det ikke finnes noen effekter om ikke vevet varmes opp, som i mange forsøk har vist seg å være feil.”

Historien om Kvikk-ubåten

Husker du historien om mannskapet på KNM ’’Kvikk’’ (Bergens Universitet 1987-1994), hvor undersøkelsen viste at deres barn hadde 4,6 ganger høyere risiko for misdannelser, 3,6 ganger høyere risiko for dødfødte barn og 1,8 ganger høyere risiko for ikke å kunne få barn?
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsvaret/roser-forsvaret-for-kvikk-erstatningen/a/146736/

Hvem eier sannheten?

Den betalte forskningen – som i tobakk- og sukkerindustrien – eller den som har skoene på?

M.a.o. din helse som blir påvirket over tid?

For mer informasjon:

Tove B. Forsberg – tlf. 66 91 17 43 (Personsvar)

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: