Du er her
Hjem > Forsiden > Forvaltningsplan for Oslofjorden uten strakstiltak for torsk

Forvaltningsplan for Oslofjorden uten strakstiltak for torsk

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Regjeringen er pålagt å lage forvaltningsplan for Oslofjorden. SVs strakstiltak for torsk ble avvist.

Av Inger Johanne Norberg

 

 

Den truede torskebestanden

Stortinget erkjenner at kysttorsken er en truet art. Erkjennelse er ikke nok og SV er fortsatt redde for at det spøker for kysttorsken.

SVs representantforslag for strakstiltak for å bevare kysttorsken ble nedstemt i Stortinget 14. mai. Forslaget fikk bare støtte fra MdG. Debatten førte til at det ble satt økt fokus på den utrydningstruede kysttorsken.

Én av forslagsstillerne, Arne Nævra (SV), mener at det haster mer enn dette og frykter at det spøker kraftig for kysttorsken.

Nævra forteller at komitéen og Stortinget vedtok følgende merknad med fokus på kysttorsken:

«Komiteen vil understreke viktigheten av å iverksette tiltak og ber om at Stortinget orienteres om framdriften på en egnet måte.

Komiteen understreker viktigheten av at disse prosessene raskt fører frem til tiltak for å bedre forholdene for kysttorsken».

» –Stortinget erkjenner problemene for kysttorsken og at situasjonen dens må vurderes nøye og at vi raskt må få tiltak,« skriver Nævra.

Forslaget fra SV ble debattert 14. mai og satte torsken på dagsorden. Dette gjorde at tidligere vedtak om forvaltningsplan for Oslofjorden fikk økt fokus på torskebestanden.

Forvaltningsplan

Venstres har i vinter fremmet forslag vedrørende Olsofjorden. Forslaget ble debattert 5. april og det ble da vedtatt en forvaltningsplan for Oslofjorden. Under debatten 14. mai henviste flere representanter til det vedtatte venstreforslaget.

Stortingsvedtaket fra 5. april:

Oslofjorden, vedtak 575:

«Stortinget ber regjeringen legge fram helhetlig plan for Oslofjorden – med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.»

På Stortingets sider kan innbyggerne følge saker som behandles i Stortinget. (F.eks. https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=69948)

Nå skal Regjeringen utarbeide et forslag til helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden hvor merknad om spesiell oppmerksomhet på torskebestanden er heldigvis en del av bestillingen.

NP har tidligere skrevet om saken:

http://www.nesoddposten.no/sv-vil-forby-yrkesfiske-i-oslofjorden/

http://www.nesoddposten.no/sv-forbud-mot-yrkesfiske-er-nodvendig/#more-17527

For de som vil følge med, det er fokus på Oslofjorden i media:

https://www.vartoslo.no/viktig-seier-for-dem-som-elsker-friluftslivet-i-oslofjorden/

Marinreparatørene på Nesodden:

https://www.facebook.com/marinrep/?hc_ref=ARR1WMzCcqJpkjyAdNWqE1VMF5x2eLG1VZDKyBEQB8YWRQb9oumRkAD3N21aTONhdzQ&fref=nf

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: