Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Framsynt landsmøte i Norges Bygdekvinnelag

Framsynt landsmøte i Norges Bygdekvinnelag

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Rundt 100 bygdekvinner fra hele landet var samlet da Norges Bygdekvinnelag holdt landsmøte i Harstad i Troms første helga i juni. På akershusbenken satt sju engasjerte delegater som representerte og la fram forslag og saker på vegne av 22 lokale bygdekvinnelag med ca 1100 medlemmer i Akershus. Irene Furulund fra Ullensaker Bygdekvinnelag ble takket for innsats gjennom flere år. Jorun Henriksen fra Frogn Bygdekvinnelag ble valgt som nytt sentralstyremedlem i Norges Bygdekvinnelag.

Landsmøtet behandlet mange saker der ny Politisk plattform og Arbeidsplan for 2019-2020 må sies å være av de store sakene. Forslag fra akershusdelegatene om å legge til et punkt i arbeidsplanen med oppfordring til bruk av miljøvennlig emballasje og gjenbruk, ble vedtatt. Landsmøtet vedtok også forslag fra Akershus Bygdekvinnelag om å legge til et punkt i Politisk plattform der det understrekes at en skal bidra til styrking av bygdekvinner globalt når det gjelder utdanning, mulighet til å dyrke mat, kunnskaper om kvinners rettigheter og reproduktiv helse og tilgang til land og kreditt. Fra Akershus ble det også holdt innlegg om internasjonalt engasjement og at kvinnesolidaritet må nå lenger enn våre bygde- og landegrenser.

Åpningstalen ved styreleder I Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg, satte blant annet fokus på viktigheten av å ta vare på norsk tradisjonsmat. Hun avslørte at det var store muligheter for at generalforsamlingen i UNESCO ville vedta at Norges Bygdekvinnelag skulle få status som rådgivende organisasjon med ekspertkompetanse på ivaretakelse av immaterielle kulturarv, herunder kunnskap om mattradisjoner. I ettertid ble det kjent at slik ble det!

Norges Bygdekvinnelag er en viktig samfunnsaktør, og landsmøtet vedtok tre resolusjoner med tema Bygda trenger flere kvinner, Regjeringen må gjøre mer for å hindre plastforsøpling og Frivilligheten – nøkkelen til et inkluderende samfunn.

Knut Erik Dybdal, direktør på Scandic Hotell, der landsmøtet ble holdt, leverte et forrykende, friskt foredrag om Arctic Race of Norway som han selv hadde vært med å etablere. Mottoet var: Alt er mulig når du bare vil! Stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, parlamentarisk leder i SV og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, orienterte om sitt syn angående regjeringens sentraliseringspolitikk, en politikk som etter hans meining fører til utarming av de små brukene i både landbruk, fiske og kystkultur. Han betegna Bygdekvinnelaget som en sterk og positiv motkultur til sentraliseringen.

I tillegg til det formelle som må gjøres på et landsmøte, hadde Troms Bygdekvinnelag lagt til rette for opplevelser med byvandring i Harstad, tur til Trondenes, besøk på Rå Videregående skole og vakre Røkenes gård, møte med ei barneteatergruppe, konsert med lokale musikere, måltider med kortreist tradisjonsmat og servering av kaffe og den berømte kaka Verdens beste, eller Kvæfjordkake, i fjæra ved Nupen. Litt hustrig vær glømmer en i godt lag, og alle hadde varmt strikka sitteunderlag som var gave fra bygdekvinnelagsmedlemmene i Troms.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: