Du er her
Hjem > Forsiden > Politikerne vil ikke høre hva vi mener

Politikerne vil ikke høre hva vi mener

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

KOMMENTAR

Av Tormod Bjørnstad

I møtet onsdag 20. juni bestemte kommunestyret å opprettholde høringsfristen på kommuneplanen. Planen inneholder dramatiske rammer for kommunens utvikling og skal gjelde i 24 år. Med 1. august som høringsfrist, vil både privatpersoner og organisasjoner måtte bruke ferien til å vurdere et krevende materiale. Politikerne er ikke opptatt av hva innbyggerne måtte mene. Et udemokratisk og opprørende vedtak.

Dobbeltstemme avgjorde
Partiet Rødt hadde fremmet en interpellasjon til møtet og foreslo at fristen for innspill skulle utsettes til 1. september. Møtet ble avholdt på Steilene og ble derfor ikke overført på web-tv. Men Nesoddposten.no har fått vite at kommunestyret ble delt på midten i denne diskusjonen. Søskenpartiene Arbeiderpartiet og Høyre sto sammen mot det såkalte mindretallet, som vanlig. Fordi en representant i Høyre stemte mot sine partifeller ble resultatet av avstemningen 14–14 og ordførerens dobbeltstemme ble avgjørende.

Svært udemokratisk
Enkelte politikere mener det er et godt demokrati på Nesodden. Demokrati vil si å høre på andre og vurdere alle argumenter og innspill på en seriøs måte. Det vil ikke skje i denne saken heller

For liten tid i planarbeidet?
Begrunnelsen for å opprettholde en pinlig kort høringsfrist er visstnok at ordføreren ikke tror kommuneplanen vil kunne bli ferdigbehandlet før neste valg! Det er ikke tid nok til høringer, endringer, bearbeidinger, nye høringer og ferdiggjøring, tror han. Slikt arbeid krever mye tid, tydeligvis. Alt blir enklere når man legger høringen til ferietiden, – for da blir antallet innspill selvsagt svært redusert. Dessuten slipper man alle debattene, for folk er jo ikke hjemme.

Det er et gammelt triks som har blitt brukt mange ganger før, dessverre.

Tungt og vanskelig
«Nesoddens fremtid. Hva er viktig for deg?» spør kommunen på sine hjemmesider. Så bør du trekke pusten før du leser videre:

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen legger føringer for utformingen av kommuneplanens arealdel. Arealdelen konkretiserer arealbruk og forvaltning naturressursene i et langsiktig perspektiv. Samfunnsdelen er ikke juridisk bindende, men gir overordnede føringer for all kommunal virksomhet. Arealdelen med planbestemmelser og plankart er bindende for fremtidig arealplanlegging i kommunen.

Forstår du hva denne teksten betyr og hva den innebærer i realiteten? Heng i, for det er ikke mange dager til 1. august.

Mange meninger
Vi tror mange ville mene noe om planen hvis de fikk tid til å sette seg inn i den. Vi har allerede hørt noen uttalelser: «Den strider mot, og vil rasere grendestrukturen!» «Får vi bare halvannen måned på å diskutere en plan som skal gjelde i 24 år?» «Nesoddens særtrekk blir borte» «Skal de rive de game rekkehusene våre på Tangen sentrum?» «Vi kan ikke la oss diktere av fylket» «Hva skal skje med Jaer og Fjellstrand? Ingenting?»

Politikerne la planen ut på høring etter en orientering av rådmannen. Vi tror det er flere politikere som ikke fullt ut forstår hvilke konsekvenser planen vil ha. De, politikerne, trenger mer tid.

Vi, innbyggerne, trenger også mer tid.

Svært udemokratisk
Enkelte politikere mener det er et godt demokrati på Nesodden. Demokrati vil si å høre på andre og vurdere alle argumenter og innspill på en seriøs måte. Det vil ikke skje i denne saken heller.

Derfor er dette en udemokratisk handling.

Men vi begynner å bli vant til det nå. Vi lover at vi skal gjøre alt vi kan for å minne velgerne om dette før valget 9. september 2019.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

2 thoughts on “Politikerne vil ikke høre hva vi mener

 1. Takk til Tormod Bjørnstad for utmerket artikkel om utkast til ny kommuneplan (KP). For den interesse det måtte ha, refererer jeg Rødts arbeid med både KP generelt og med utsettelse av høringsfrist til 1. september spesielt.
  Formannskapet 26. april:
  Kjellaug Myhre: «Rødt finner å måtte stemme mot planen. Følgende innlegg tjener samtidig som stemmeforklaring. Jeg ber om at den følger protokollen: Rødt anser behandlingen av kommuneplanen som direkte uforsvarlig. Det dreier seg om en sak som er den viktigste i hele fireårsperioden. Derfor finner Rødt det ikke akseptabelt at den skal kjøres igjennom på rekordtid. Etter Rødts syn er det foreliggende utkastet langtfra klart til å sendes ut på høring. Mange av de oppgavene som listes opp, er preget av gode ønsker uten angivelse av HVORDAN Nesodden kommune skal nå de enkelte mål, og NÅR de skal utføres. Flere viktige og presiserte mål fra den kommuneplanen vi nå har, er tatt ut. Vi forstår ikke hvorfor det er gjort. Vi stiller oss også undrende til at de andre partiene stemte ned Rødts forslag fra siste formannskapsmøte om at planen skal gå via kommunestyret før den sendes ut på høring. At forberedelsen av planen er delegert til formannskapet, er ikke ensbetydende med at den ikke bør behandles i kommunestyret. Rødt gikk fra første stund ut fra det som en selvfølge. Jeg finner det i den forbindelse riktig å minne om at to av partiene ikke er representert i formannskapet. Ved at man benytter denne snarveien, fratar man KrF og Frp muligheten til å påvirke innholdet i planen. Rødt finner det ikke formålstjenlig å flikke på det utkastet som nå foreligger og fremsetter derfor følgende to forslag: 1. Utkastet sendes tilbake for utarbeidelse av nytt utkast, med bakgrunn i innspill fra de politiske partiene. 2. Før forslaget sendes ut på høring, skal det sluttbehandles i kommunestyret.» Votering: Rødt sitt forslag, punkt 1, fikk 2 stemmer (1 MdG, 1 R) og falt. Rødt sitt forslag, punkt 2, fikk 2 stemmer (1 MdG, 1 R) og falt. VEDTAK: Saken sendes videre til formannskapsmøtet 16.05 uten realitetsbehandling. Forslag som ikke ble votert over følger protokollen.
  Formannskapet 160518: Kjellaug Myhre fremsatte 12 forslag som alle falt. Hun stemte mot at KP-utkastet skulle sendes på høring (uten behandling i komunestyret) og anket saken inn for kommunestyret.
  Kommunestyret 220518: KP var eneste sak. Protokoll (møtereferat) er ikke lagt ut.
  Kommunestyret 230518: Geir Christensen fremsatte 10 endringsforslag til KP-utkastet. De ble alle nedstemt. Han fremsatte vedtaksforslag om utsettelse av høringsfristen til 1. september. Det falt også.
  Kommunestyret 200618: Som Tormod Bjørnstad skriver: Rødts forslag om utsettelse fikk 14 mot 14 stemmer og falt ved ordførerens dobbeltstemme.
  Vi har fått mengder av positive tilbakemeldinger. Når en sak har fått et udemokratisk / stusslig utfall, siterer jeg ofte Jan Erik Vold (obs uthevelsen er min): Det er håpløst, OG vi gir oss ikke! STÅ PÅ, SAMBYGDINGER!

 2. Takk til Tormod Bjørnstad for utmerket artikkel om utkast til ny kommuneplan (KP). For den interesse det måtte ha, refererer jeg Rødts arbeid med både KP generelt og med utsettelse av høringsfrist til 1. september spesielt.
  Formannskapet 26. april:
  Kjellaug Myhre: «Rødt finner å måtte stemme mot planen. Følgende innlegg tjener samtidig som stemmeforklaring. Jeg ber om at den følger protokollen: Rødt anser behandlingen av kommuneplanen som direkte uforsvarlig. Det dreier seg om en sak som er den viktigste i hele fireårsperioden. Derfor finner Rødt det ikke akseptabelt at den skal kjøres igjennom på rekordtid. Etter Rødts syn er det foreliggende utkastet langtfra klart til å sendes ut på høring. Mange av de oppgavene som listes opp, er preget av gode ønsker uten angivelse av HVORDAN Nesodden kommune skal nå de enkelte mål, og NÅR de skal utføres. Flere viktige og presiserte mål fra den kommuneplanen vi nå har, er tatt ut. Vi forstår ikke hvorfor det er gjort. Vi stiller oss også undrende til at de andre partiene stemte ned Rødts forslag fra siste formannskapsmøte om at planen skal gå via kommunestyret før den sendes ut på høring. At forberedelsen av planen er delegert til formannskapet, er ikke ensbetydende med at den ikke bør behandles i kommunestyret. Rødt gikk fra første stund ut fra det som en selvfølge. Jeg finner det i den forbindelse riktig å minne om at to av partiene ikke er representert i formannskapet. Ved at man benytter denne snarveien, fratar man KrF og Frp muligheten til å påvirke innholdet i planen. Rødt finner det ikke formålstjenlig å flikke på det utkastet som nå foreligger og fremsetter derfor følgende to forslag: 1. Utkastet sendes tilbake for utarbeidelse av nytt utkast, med bakgrunn i innspill fra de politiske partiene. 2. Før forslaget sendes ut på høring, skal det sluttbehandles i kommunestyret.» Votering: Rødt sitt forslag, punkt 1, fikk 2 stemmer (1 MdG, 1 R) og falt. Rødt sitt forslag, punkt 2, fikk 2 stemmer (1 MdG, 1 R) og falt. VEDTAK: Saken sendes videre til formannskapsmøtet 16.05 uten realitetsbehandling. Forslag som ikke ble votert over følger protokollen.
  Formannskapet 160518: Kjellaug Myhre fremsatte 12 forslag som alle falt. Hun stemte mot at KP-utkastet skulle sendes på høring (uten behandling i komunestyret) og anket saken inn for kommunestyret.
  Kommunestyret 220518: KP var eneste sak. Protokoll (møtereferat) er ikke lagt ut.
  Kommunestyret 230518: Geir Christensen fremsatte 10 endringsforslag til KP-utkastet. De ble alle nedstemt. Han fremsatte vedtaksforslag om utsettelse av høringsfristen til 1. september. Det falt også.
  Kommunestyret 200618: Som Tormod Bjørnstad skriver: Rødts forslag om utsettelse fikk 14 mot 14 stemmer og falt ved ordførerens dobbeltstemme.
  Vi har fått mengder av positive tilbakemeldinger. Når en sak har fått et udemokratisk / stusslig utfall, siterer jeg ofte Jan Erik Vold (obs uthevelsen er min): Det er håpløst, OG vi gir oss ikke! STÅ PÅ, SAMBYGDINGER!

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: