Du er her
Hjem > Dokumentar > Intervju med Tone Frønes kommunestyrerepresentant for Nesodden AP

Intervju med Tone Frønes kommunestyrerepresentant for Nesodden AP

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagt om Tone: «Hun har en god form, er blid, vennlig og er lydhør når det gjelder andres synspunkter. (Harald Opsand, partikollega) «Tone er den mest redelige og ordentlige i Aps kommunestyregruppe.» (Geir Christensen, medlem av partiet Rødt)

Og der kommer hun inn på Tangentcafeen. Og er ikke bare presis, men 10 minutter før avtalt tid. Noe intervjueren setter stor pris på. For det å ha god tid i et intervju skaper en avslappet stemning og anledning til å gå i dybden på de spørsmål som reises og drøftes. Vi setter oss ved et av vindusbordene. Og jeg må bare rose henne for den vakre grønne fargen på genseren hennes.  Vi går så rett på spørsmål om alder, hvor lenge bodd på Nesodden, utdannelse- og arbeidslivserfaring.

-Jeg er 70 år, sier Tone og har bodd på Nesodden siden 1980. Når det gjelder utdannelse så tok jeg Kommunalhøgskolen i 1982. Tok  cand mag i offentlig rett i 1993 og Master i offentlig administrasjon i 2004. Så har jeg jobbet i Oslo kommune i tilsammen 28 år. Fra 1991 til høsten 2010 som bydelsdirektør i St. Hanshaugen og deretter ledet jeg Helse- og velferdsetaten fra høsten 2010 ut 2011, for så å jobbe i Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester til jeg gikk av med pensjon i 2014.

Ingen dårlig CV det der, tenker Intervjueren. Og ber Tone si litt om sitt politiske engasjement. Hvor lenge hun har sittet i Nesodden kommunestyre? Når hennes politiske engasjement startet og hvorfor hun valgte Arbeiderpartiet?

-Som ung var jeg ikke politisk aktiv, sier Tone, – men jeg er født på østkanten, på Kampen, og merket meg der de sosiale forskjellene. Grunnen til at jeg valgte å engasjere meg i Ap mener jeg er å finne i fordelingen av velferdsgoder gjennom en rettferdig skattepolitikk.

Å yte etter evne og motta etter behov er grunnleggende for meg. Muligheter for gode offentlige tjenester til utdanning, helse (inkludert tannhelse) og barne- og ungdomstilbud er helt vesentlig. Når det gjelder politisk erfaring så ble jeg valgt inn i Nesodden kommunestyre i 2015, og har vært gruppeleder for Ap siden 2017. Hadde også diverse verv i Nesodden-politikken i perioden fra 1983 til 1986.

Du bruker utvilsomt mye tid på politikk. Hva er det som gir deg energi og glede med å jobbe i det politiske feltet? Og hva det er du eventuelt misliker med politikerrollen?

-Ved å være aktivt med i politikken får jeg mye informasjon og holder meg oppdatert på det som skjer i kommunen. Og får brukt mye av den erfaringen jeg har med meg fra jobbene i Oslo kommune.

Tone smiler nå, – noe som gir meg både energi og glede. Det er også hyggelig å bli kjent med representantene fra de andre partiene, noe som gjelder uansett om de representerer Rødt eller Fr.P. Vi politikere er jo bare vanlige mennesker. Tone tenker seg så litt om. – Tror faktisk ikke jeg misliker noe ved politikken.

Men til tross for det skal du ikke stå på kommunestyrelista for Ap i 2019. Hvorfor ikke? -Det har noe med alder å gjøre. Jeg vil ved slutten av kommunestyreperioden 2019-2023, være 75 år. Og så ønsker jeg mere tid sammen med familien. \r

-Skjønner, sier Nesoddpostens utsendte, – men skjønner det vel egentlig ikke. For så lenge en politiker har et hode som fungerer godt bør ikke alder være noen hindring. Og i lokal-politikken på Nesodden trenges det voksne, kunnskapsrike kvinner. Intervjueren setter seg derfor litt tilbake i stolen og spør: Om du fikk tilbud om å bli ordfører på Nesodden ville du da også takket nei?

-Da ville svaret vært nei.  Jeg er pensjonist etter et langt arbeidsliv og kan ikke tenke meg å være «heltids engasjert» Men når det er sagt så er det helt klart en spennende og utfordrende jobb.

Nå tror jeg vi trenger en kaffe, sier intervjueren. Noe Tone er enig i, kaffen varmer og intervjuet kan fortsette.

Vi kommer ikke utenom saken som har dominert i media den siste måneden, sier intervjueren. – Striden i Kr. F og Hareides ønske om regjerings-samarbeide med Ap, Senterpartiet og Miljøpartiet? Hvilke tanker gjør du deg om et slikt samarbeid?

-Mitt ønske er at Ap skal få regjeringsmakt. Registrerer at den nåværende regjeringen raserer en del av velferdsgodene til de fattigste. Jeg ser derfor et samarbeid med KrF som interessant. Og hører vel heller ikke til de som har mest i mot KrF, men, Tone hever stemmen litt nå, – KrF må holde fingrene langt unna abortloven og likekjønnede ekteskap.

Naturlig nok blir da neste spørsmål: Er Hareides forslag til samarbeidsmodell på Stortinget noe du også kan se for deg i Nesodden kommunestyre?

-Jeg synes at vi bør samarbeide mer med venstresiden i neste kommunestyreperiode.

Ditt og Aps forhold til den norske kirke/til kristendommen?

-Når det gjelder Nesodden Ap´s syn på kristendommen så står vi fritt til å mene og stemme på det vi mener er rett. Og jeg er medlem av den norske kirke, men er ingen fast kirkegjenger.

På Nesodden har vi fått et nytt parti: Feministisk initiativ. Hva tenker du om det?

-Det kjenner jeg ikke noe til, men mener vi kan jobbe for feminismen innenfor etablerte partier.

Og hvilke tanker gjør du deg om et kvinnepolitisk samarbeid på tvers av partier? Arbeiderpartiets Martin Kolberg lanserte i 2005 slagordet:» Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen, og har sagt «at uten fagbevegelsen har vi ikke nubbesjanse til å styre samfunnet til fordel for folk flest.» Er det kan hende også riktig å si at uten en sterk Kvinnebevegelse vil det ikke være mulig å vinne frem med en politikk som tjener kvinner? Nevner i denne sammenheng at etter at abort nå ble tillatt i Irland oppsummerte en irsk aktivist at en ny generasjon av feminister, har lært at de kan endre Irland.

-Et kvinnepolitisk samarbeid på tvers av partier er bra. Viser her til det samarbeid partiene fikk til 8.mars 2018. Men tror nok at et formelt samarbeid er vanskelig å få til. Kvinnesak og partipolitikk kan være to forskjellige ting. Et uformelt samarbeid må det derimot være mulig å få til.

Hvor går de politiske skillelinjene mellom Nesodden Ap og Høyre?  Nevner her eiendomsskatt?

-I den saken er Ap veldig splittet. Jeg tilhører de som ikke går inn for eiendomsskatt i den formen den nå har. Som nevnt mener jeg  at man skal yte etter evne og få etter behov. Når man ikke tar hensyn til betalingsevnen til folk blir det en usaklig skatt, ja mer lik en avgift.  Her er nok jeg på linje med H.  Ideologisk er vi forskjellige også lokalt.  Vi ønsker for eksempel kommunal drift av de offentlige tjenestene og vi tror ikke på at enhver tjeneste kan konkurranseutsettes.  Vi ønsker faste hele stillinger med en lønn folk kan leve av.

Statistisk sentralbyrå har regnet ut at 18 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom hvis barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten. Barnetrygden har ikke blitt prisjustert siden 1996. Mener du at barnetrygden bør oppjusteres.?

-Ja, det mener jeg, men vi har ikke diskutert det i Nesodden Ap. Tone, tar seg en kaffeslurk før hun legger til – Og så mener jeg at tannhelsen skal være en del av kroppen i likhet med andre egenandel-systemer..

I «Økonomisk sosialhjelp og sosial boligplan for Nesodden kommune» står følgende setning: «Brukere som er i full jobb samtidig som de blir avhengige av økonomisk sosialhjelp, blir anmodet om å flytte til kommuner med rimeligere boutgifter, slik at de har mulighet til å bli økonomisk selvhjulpne.» At Ap ikke har vært villig til å fjerne den setningen har skapt sterke reaksjoner, også utenfor Nesoddens grenser. Vil du, Ap, sørge for at den setningen blir fjernet fra «Økonomisk sosialhjelp og sosial boligplan»

-Jeg vil ta det opp til diskusjon i gruppa. Setningen burde ikke stått der, noe jeg reagerte på da vi første gang fikk saken i Helse- og omsorgsutvalget. Vi hadde imidlertid vanskeligheter med å stemme for SVs forslag fordi vi mener at du ikke kan vedta hva saksbehandlere ved NAV skal si til sine klienter.  Det er jo slik etter Lov om sosialtjenester ved Nav at man skal veilede og bistå klientene til å bli selvhjulpne.  Å være selvhjulpen har en verdi i seg selv.

I Nesoddposten er det en artikkel, «To fortellinger om mobbing» som i snitt har vært lest hver eneste fredag siden 29.01.2016. http://www.nesoddposten.no/to-fortellinger-om-mobbing/  Hvilke tanker gjør du deg når det gjelder mobbe-problematikken?

-Psykologene må inn i konfliktene. Det er de som er de profesjonelle aktørene her. Så må det til mer opplæring på grunnplanet i skolen. Lære barn hva mobbing kan gjøre med et menneske. I konflikter som ikke lar seg løse mener jeg det er mobberne, ikke de som mobbes, som bør bytte skole.

Alle plassene på Nesoddtunet er nå fylt opp, og det er bra, men hva med de som deretter trenger en sykehjemsplass?? Og hva med et nytt sykehjem på Fagerstrand?

-Det er viktig å få det «rette» tilbudet til eldre mennesker.  Jeg tror ikke sykehjemsplass er det rette for alle og er derfor spent på hvordan behov vil slå ut når vi i løpet av et par år får 90 omsorgsboliger.  Men når behovet for en sykehjemsplass er tilstede så må den også finnes.  Det er usikkert om vi i det hele tatt trenger et sykehjem på Fagerstrand.  Derfor tror jeg det er fornuftig å se an behovet en stund til.  Det foreligger forøvrig spennende planer for nytt og evt. større sykehjem på Nesoddtunet.

Forslaget om nedleggelse av kantinen på Nesoddtunet? Hvilke synspunkter har du på den saken?

-I utgangspunktet høres det ikke bra ut.  Vi må få litt mer informasjon om bakgrunnen og hvilke konsekvenser det vil få.

På siden til Nesodden AP sier du «God hjemmetjeneste og en lett tilgjengelig helsetjeneste for barn og unge er fanesaker for meg.»  Har du en tredje fanesak du brenner for?

-Her er ikke Tone i tvil om svaret.- Det ville være en mer variert sosial boligbygging, sier hun.

Hva synes du er bra med Nesodden? Hva savner du?

-Nærheten til Oslo, flott natur og mange aktiviteter å ta del i. For egen del savner jeg ingenting, men for de unge savner jeg billige boliger.

Og da går vi over til kosespørsmålene. Forslag på bok og musikk?

-Når det gjelder bok så anbefaler jeg Henrik Syses bok: Det vi sier til hverandre. Innenfor musikkfeltet setter jeg pris på Ivan Rebroff, russisk folkemusikk og sist, men ikke minst opera.

Hva betyr mest for deg?

-Familien selvfølgelig, barn og barnebarn.

Tror du på «True love»?

-Tror jeg vil svare at for meg synes det underlig at folk kan holde sammen i 50 år. For personer utvikler seg og ofte i forskjellig retning.

 Etikk er hvordan vi handler. Etikk er alvor. Etikk er farlig.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: