Du er her
Hjem > Kommentar > Ikke skyt budbringeren og skrem varsleren

Ikke skyt budbringeren og skrem varsleren

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Nesodden kommunes varslingsutvalg behandler en klage mot Rødt for å ha spredd «usannheter og feilinformasjon» om omsorgstilbudet til barn i Nesodden kommune. En artikkel i Nesoddposten inngår i sakens dokumentasjon, men uten at vi er blitt informert. Rødts leder får ikke delta i et møte i Varslingsutvalget som skal ta stilling til om kommunens etiske reglement er brutt. Formannskapet skal drøfte reglementet i høstens første møte.

Refs av fylkesmannen
Nesoddposten har i flere artikler omtalt avvik som har skjedd på en institusjon i kommunen. Fylkesmannen konkluderte med at kommunen ikke hadde levert forsvarlige tjenester og pekte på systemsvikt, sitat:

Fylkesmannen finner at kommunen

  • har brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1
  • ikke har sørget for at journal- og informasjonssystemene i virksomheten er forsvarlige, dette er brudd på helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10, jf. Journalforskriften § 5.

Ingen politisk behandling
Nesoddposten etterlyste en politisk behandling av saken, men fikk bare et generelt svar fra administrasjonen. Kontrollutvalget har drøftet saken, men de fikk bare en muntlig orientering og lysbildevisning. Avvik og iverksatte tiltak skal tydeligvis ikke behandles politisk, men overlates til administrasjonen.

Løse påstander om brudd i reglementet
I saksdokumentene til møtet i Varslingsutvalget står det at det er brudd på kommunens etiske reglement på punktene:

  • Innledning/omfang
  • Innbyggere
  • Omdømme
  • Lojalitet
  • Åpenhet og varsling

Teksten i reglementet gjengis i sin helhet. Men påstandene er løse fordi det ikke konkretiseres hvordan eller hvorfor disse punktene er brutt.

Vi kan dokumentere sakene
Nesoddposten beskyldes for å publisere usannheter og løgn. Vi ber om å få vite konkret hva som menes med dette.

Vi har i flere år mottatt muntlig informasjon fra både ansatte og pårørende, men våre artikler bygger på kopier av brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, kommunens egne journaler og avviksrapporter og en konsultasjonsrapport fra Akershus universitetssykehus.

Vi har gjentatte ganger bedt om å få vite hvordan kommunen arbeider med problemløsninger og forbedringer, men har bare sett generelle påstander om bruk av Demings sirkel etc. Det gir svært liten informasjon om hvordan man for eksempel sikrer at alle aktuelle pleiere, både på dag- og nattevakt, får nødvendig informasjon om hvordan de skal mate en spesiell pasient med sonde og hva sondematen skal inneholde.

Men hvis vi har skrevet noe galt, så husk at Nesoddposten redigeres etter redaktørplakaten og kan klages inn for Pressens Faglige Utvalg.

Ikke skyt på budbringeren
Det er både oppsiktsvekkende og trist at en hovedbegrunnelse for bruddet på de etiske retningslinjene er at, sitat:

Dette rammer ansatte i avdelingen og har innvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet, hvor ansatte nå opplever en frykt hver gang deres arbeidsplass omtales i publikasjoner og sosiale medier. Ansatte har uttalt til sin nærmeste leder ved flere anledninger at de er redde for å gjøre feil, da dette kan skrives om i lokale publikasjoner fra folkevalgte.

Dette dreier seg om alvorlige saker, om benbrudd og vekttap som ikke ble oppdaget. Vi forstår at det er ubehagelig å lese om det. Men vi tror og håper at alle er interessert i at det gjøres et godt arbeid med å sikre at slike hendelser aldri gjentas. Vi har bare spurt om hvordan man gjør det?

Oppmerksomheten må være rettet mot de uønskede hendelsene, gode løsninger, pasientene og deres pårørende, IKKE primært mot de ansatte.

Vi takker alle varslere som påtar seg belastningen om å fortelle om problemer og avvik. Vi håper at ikke de blir redde for alt oppstyret i slike «ubehagelige» saker. Det er derfor myndighetene arbeider for å styrke varslernes rettigheter; vi trenger dem jo.

I kommunens varslingsrutiner står det:

Kommunen ønsker å signalisere at varsling er både lovlig og ønsket. Rutinen skal bidra til større åpenhet i organisasjonen og legge til rette for at de ansvarlige får kunnskap om kritikkverdige forhold i kommunens organisasjon.

La oss håpe at man husker det i den videre behandlingen av saken, og at offentlighetsprinsippet og ytringsfriheten forsvares.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: