Du er her
Hjem > Kommentar > 83 nye boliger per år er mitt innspill til kommuneplanen

83 nye boliger per år er mitt innspill til kommuneplanen

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Disse vil jeg fordele med 31 boliger i Tangenområde, 29 på Fagerstrand og 23 i grendene. Men hvilke totaltall har andre foreslått?

=Av Arild Drolsum=

 • Beboeraksjonen mener det er riktig å runde ned til mål om 50 nye boliger hvert år med bakgrunn i den nye befolkningsframskrivningen til SSB.
 • Nesodden velforbund som representerer ca 6.000 innbyggere spør hvor 150 boenheter per år kommer fra. De referer til SSBs ferske tall, som ved høyeste anslag gir behov for ca. 75 boenheter per år i planperioden.
 • Statens vegvesen bemerker at 150 boenheter er et høyt tall i Nesodden-sammenheng, og også høyt når vi sammenligner med lignende kommuner i Akershus.
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus skriver at det ikke tydelig er gjort rede for hvorfor målet nå økes til 150 boliger i året. Det legges opp til en langt høyere vekst enn det prognosene fra AFK og SSB tilsier. Vi mener derfor at kommunens skisserte vekst er lagt for høyt, noe som med stor sannsynelighet innbærer at kommunen har lagt ut for mange byggeområder.
 • Forum for natur og friluftsliv mener at med en forventet utbyggingstakt på 150 boliger vil det nødvendigvis øke behovet for å omsone grøntarealer til boligområder. Så derfor foreslå de at det fram mot 2042 legges opp til en veksttakt på opp mot 100 nye boliger i året.
 • Norges miljøvernforbund, region øst stiller spørsmål med behovet for bygging av 150 nye boliger i året. Lave fødsels- og innvandringstall taler for at det mest sannsynlig er SSBs laveste befolkningsframskriving som vil bli gjeldende.
 • SV mener at det legges opp til altfor høy vekst, og altfor stor sprednings av sentrumsområdene. Nåværende normtall, 100 boliger per år er mer enn tilstrekkelig, og opprettholdes.
 • Rødt har i sitt innspill fremmet 50 boliger og krever at det må innføres effektive tiltak for å regulere boligbyggingen.
 • Miljøpartiet De Grønne setter en grense på maksimum 100 enheter per år.
 • Arbeiderpartiet har ikke fremsatt noe konkret tall, men sier i sitt innspil at ”Vi vil lytte til hva folk sier om planen …..”.
 • Høyre kan jeg ikke se har kommet med noe innspill til kommuneplanen.

Det er klart at det ikke blir lett for beslutningstakerne å fatte et vedtak om den fremtidige boligveksten på Nesodden. Skremmende er det at administrasjonen bekrefter at det i planen ikke ligger noen mekanismer som begrenser boligbyggingen ut over vedtak i de enkelte reguleringsplanene, så alt kan jo skje.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: