Du er her
Hjem > Dokumentar > Harald Johnsen – Høyres frie stemme

Harald Johnsen – Høyres frie stemme

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Avtalen er at vi skal møtes på Paviljongen cafe. kl.12.00, men eieren av cafeen forteller Nesoddpostens utsendte, at cafeen ikke åpnes for servering før kl. 15. Men at han vil gjøre et unntak for pressen. Så ringer Harald og lurer på hvor journalisten er,  for døren inn til Paviljongen er stengt. Jeg forklarer situasjonen, og der kommer han og setter seg ved bordet mitt. Eieren kommer med kaffe til oss, utsikten over Olsofjorden er vakker, solen skinner og intervjuet kan begynne.

Av Gunhild Gjevjon

Kan du si litt om hvor lenge du har bodd på Nesodden,  utdannelse og arbeidslivserfaring og aldere din?

 -Jeg kom til verden på fødestua i Drøbak, sier Harald, – etter min ankomst ble den nedlagt . Akkurat sier, jeg, og vi må begge le. – Har alltid bodd på  Nesodden, fortsetter han, oldefaren min har vært ordfører her. Og jeg er 55 år. -Da må du vel sies å tilhøre urinnboerne på Nesodden, sier intervjueren.  – Gjør vel det, sier Harald , og synes å være godt fornøyd med det .

Og han har mer på hjerte når det gjelder slekten. – Oldefaren min startet opp et sagbruk her som bestefaren og faren min drev videre til det ble nedlagt. En av brødrene til min bestefar (Johnsen og Busk) fant opp motorsaga (JOBUsaga)  mens en annen bror startet opp Ihlen brusfabrikk her på Fagerstrand.. Slett ingen dårlig stamtavle det der, tenker intervjueren. 

-Av utdannelse er jeg trelastteknikker og har tatt bygg-og anleggslinjen på ingeniørskolen, fortsetter Harald.. Når det gjelder arbeidslivserfaring så begynte jeg hos Selmer Furuholmen der jeg var i 13 år. Jobbet så hos Degussa Construction og ledet en avdeling som solgte tilsettingsstoffer til betong. Deretter ble jeg konsulent i Madrid  og så startet jeg i firmaet Unicon som produksjonssjef for ferdigbetong i  2 år. For så å vende tilbake til bygge- og anleggsbransjen hos Selmer-Furuholmen. 

Det er en lite jålete Høyremann som ankommer Pavilongen cafe.  Han har kjørt motorsykkel hit. Legger vindjakken fra seg på en av stolene ved bordet. Vi hilser, og må begge smile. Tenker vel begge på de konfrontasjoner vi tidligere har hatt.

-Du har jobbet mye innen betongbransjen, sier intervjueren, -synes det høres tungt ut. -Ja, har vel det, sier Harald, og igjen kan vi ikke annet enn å le. 

-Hafslund Varme (Nå Forum Varme) ble så mitt neste arbeidssted , fortsetter han – De driver med utbygging av fjernvarmenettet i Oslo.   Der har jeg vært  i 10 år, men sluttet 1. mars i år. For nå å være innleid der som konsulent 4 dager i uken.

Hvorfor bare 4 dager i uken?

-I utgangspunktet sa jeg opp. Fordi jeg har mange andre utfordringer og arbeidsoppgaver. Som utleie av næringsvirksomhet og en bondegård som jeg driver å pusser opp. Driften er utleid til en forpakter. Og så tar politikken tid. For jeg har nå blitt fast medlem i kommunestyret etter at Elisabet Belsten trakk seg. Skal også sitte i Skole- og oppvekstutvalget. I tillegg er jeg leder for FAO ved Myklerud skole og er engasjert i  barneidretten.  Harald trekker pusten, ser utover fjorden og tar seg en kaffeslurk.

Når ble du klar over at Høyre var partiet for deg? Og hva er det som er basisen for ditt politiske engasjement?

-Ja, er det det? Fikk en telefon fra Astrid Løes Hokholt (Høyre). Etter en uke i tenkeboksen svarte jeg ja. I utgangspunktet må jeg vel beskrive meg selv som konservativ, engasjert og opptatt av barna våre og de gamle som jeg vil prioritere.

I kommunestyretmøte den 23.5.18, støttet du Rødt (men var inhabil i saken om utbyggingen av Sagstubben 18, og stemte sålede ikke.) Årsaken til at du støttet Rødt var at naboer til Sagstubben 18 ikke ble tatt med på råd slik det står i planutkastet. I et leserinnlegg i Nesoddposten den 01.06.18, begrunnet du hvorfor og undertegnet leserinnlegget ditt med «Skuffet, inhabil Høyre-mann.» (01.06.18) Og i kommunestyremøte 20.06.18 støttet du også mindretallets forslag om å forlenge høringsfristen om nevnte kommuneplan. Et forslag som falt pga ordfører Truls Wickhols (Ap) brukte sin dobbeltstemmeNesoddpostens spørsmål blir da: Hvilke reaksjoner har du fått pga av din avstemming og det du skriver i Nesoddposten? 

-Ikke noen særlig reaksjon. Regner vel med at folk er enige med meg. Og igjen kan vi ikke annet enn å le. Godt med personer som har humoristisk sans. 

Hvorfor mener du at antallet boliger skal være på 50 året. Og at det er et tilstrekkelig  antall for Nesodden? 

-Jeg har modifisert antallet boliger fra 50 til 75. Og begrunner det med at kommunen ikke har økonomiske muskler til å gjøre de enorme investeringene som må til for å bygge 150 boliger i året. 

Og hvordan mener du  utbyggingen på Fagerstrand skal være?  Høyhus /rekkehus /små/store leiligheter?  

-Statoil (Circle K) tomten har potensial for variert utbygging.

Du påpeker i leserinnlegget ditt den voldsomme utbyggingen (som det i utgangspunktet ikke er krav om) genererer behov for flere barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, eldreboliger, lokal legevakt og økt administrasjon. Og viser i den forbindelse til at kommunen har en høy gjeldsgrad,og at det derfor kan bli aktuelt å innføre eiendomsskatt.  Tror du virkelig at Høyre vil gå inn for eiendomsskatt. 

-Ja, jeg er redd for det, men vil selv jobbe i mot. 

Hvilke tanker gjør du deg når det gjelder å få til en sosial boligbygging her ute. På Nesodden er det personer/ familier som ikke har råd til å få seg et lite krypinn som de kan bli eiere av?

-Jeg vet ikke hvor stort behov det er for å få økonomisk støtte til å komme seg inn på boligmarkedet. Men for de som trenger det ser jeg for meg en eller annen form for offentlig tilskuddsordning.

Da går vi over til hvordan du synes demokratiet fungerer i Nesodden kommunestyre. Ved kommunevalget i 2015 gikk H inn i formelt samarbeid med Ap og Miljøpartiet De Grønne, og har måttet inngå kompromiss i flere saker. Hva med å skifte strategi. Stå alene, ikke gå inn i noe forpliktende samarbeid med andre partier, ikke behøve  å bryte løfter. Og kan hende å slippe å gå tilbake med 6.9 % som H gjorde ved kommunevalget i 2015. 

-Personlig er jeg opptatt av å få gjennom Høyre sine saker, men vi er mer eller mindre avhengig av Ap. 

Regnskapstallene for utgifter/lønninger til lokalpolitikerne inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift i 2017 var: kr. 3 423 180.12.  Det synes å være mye penger i en stram kommuneøkonomi. Minner her om at det å være folkevalgt er et frivillig tillitsvalg, noe den enkelte har ønsket og har blitt utvalgt til.

-På Nesodden synes jeg møtegodtgjørelsen er innenfor rimelighetens grenser. Vi politikere legger ned (gratis) arbeid. At vi i tillegg ikke alltid er så populære skal vi også kunne leve med. Nå er det heller ikke pga «lønningene» at jeg er med som fritidspolitiker.

Så tilbake til utbyggingen på Fagerstrand. Går Høyre inn for å bygge et nytt sykehjem der ? For en behøver ikke å være synsk for å se at den planlagte utbyggingen for de eldste og sykeste av oss er langt fra tilstrekkelig. Og    utbyggingen på Varden viste at en meget høy prosent av de som har flyttet inn der er eldre mennesker. Og siden de boligene som nå er planlagt bygget på Fjellstrand ikke vil bli av det billige slaget er det vel ikke utenkelig at prosenten velsituerte, gamle mennesker som ønsker seg fjordutsikt også vil være i flertall også der.

-Jeg er enig i at et nytt sykehjem bør bygges og gjerne på Fagerstrand. Samt at  byggingen av det bør skje etappevis  og være godt planlagt.

Hvis du fikk bestemme, hva ville da dine politiske hovedprioriteringer være?

-Jeg ville prioritere de gamle og barna våre. Samt en mye sterkere satsing på vedlikehold av kommunale bygg.  

Jeg har merket meg at du på sosiale media ikke alltid er på linje med dine partikollegaer. Og at det gir energi til debatten. Noe jeg syns er bra, men har tenk at det ikke alltid kan være lett. På meg virker du ikke som noen ideolog, stemmer det?

-Jeg er for å ytre meg fritt, men tror vel Høyre er det partiet som tross alt står meg nærmest. 

Og så har jeg en opplevelse av at du har det som kalles kort lunte. Stemmer det?

-Tenker vel at noen ganger er det lurt å vente litt med å svare. Og som du sier, nå sitter du og jeg her. Og det er bra. 

Hvordan er ditt forhold til religion.

-Jeg er kristen i den forstand at jeg er opplært i en kristen tradisjon og er medlem av den norske kirke

Så et lite historisk tilbakeblikk: Høyres varaordfører, Erik Adland fastslo før ordførervalget på møte i mai i 2011 at «…de ville følge den rådgivende avstemmingen.. og sa videre at: «Høyre er et redelig parti.» : Og så gjorde han og Høyre det stikk motsatte.  Synes du det er greit at en politiker så åpenbart og tydeligvis uten skam bryter sitt løfte til velgerne? Og hva tror du det gjør med den tillit velgere bør ha til politikerne?

-For min egen del skal jeg stå for og jobbe for det jeg lover, så for andre svare for seg selv.  

Hva synes du er bra med Nesodden, hva savner du?

-Jeg synes alt er bra med Nesodden. 

Hva betyr mest for deg?

-At flest mulig trives på Nesodden, og har det bra. Tror på Kardemomme loven. 

Hobbyer?

-Jeg spiller innebandy.

Så er intervjuet over og kaffen skal betales. Harald ber da som Høyremann om å få betale for intervjuerens kaffe. Og hvem kan si nei til et tilbud med en slik begrunnelse?

 

 

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: