Du er her
Hjem > Fokus > Demokrati og ytringsfrihet

Demokrati og ytringsfrihet

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

FNs Menneskerettserklæring fra 1948 slår fast at alle individer har den samme rett til fritt å kunne formidle egne meninger uten å bli straffet for det. Unntakene er få, og gjelder blant annet rasistiske ytringer.

Nå vet vi at ytringsfriheten praktiseres forskjellig fra land til land, blant annet når det gjelder lojalitet mot statsapparatet. At enkelte regimer straffer ulydige innbyggere, er velkjent. I vårt eget land skal det svært mye til før maktapparatet slår ned på misbruk av ytringsfrihet; vi kan alle i full åpenhet utbasunere våre meninger og holdninger om, og for, alle og enhver.

De gamle grekerne har gitt vår egen kultur mange evige verdinormer med på ferden – mye omhandler etikk og moral: ETHOS – Hvordan det anbefales at vi skal oppføre oss mot hverandre. Etter et relativt langt liv i formidlingens tjeneste, står det klart for meg at det å kunne ytre seg på en måte som fungerer positivt, ofte har mer med FORM enn BUDSKAP å gjøre. Det er utrolig å kunne registrere hvilke usmakelige retter som kan fordøyes, dersom de serveres med overbevisende høflighet og eleganse. Noen har oppdaget dette potensialet og drevet det så langt inn i profesjonalismen, at de er blitt eksperter i å forføre og rundlure sine medmennesker. På begripelig norsk kalles de ofte for svindlere. Eller i litt mer parfymert form: forførere. Enkelte politikere eller offentlighetspersoner, kan ha denne evnen.

Nesoddposten og Foreningsnytt ved Nesodden
Folkeopplysningsråd (NFOR)
,

inngikk fra medio august 2018 et samarbeid med det formål å koordinere og styrke lokal informasjon til Nesoddens befolkning. Fokus-artiklene i den ikke-nettbaserte Foreningsnytt vil på denne måten kunne benytte seg av det digitale potensialet til Nesoddposten, samtidig som partene vil kunne utveksle erfaringer om formidling av aktuelle hendelser på halvøya. Både Nesoddposten og Foreningsnytt er livssynsnøytrale og politisk uavhengige, og drives redaksjonelt på ikke-kommersiell basis.

Grensegangene mellom forføring og overbevisende, saklig argumentasjon, er ikke alltid like enkel å overskue for alle. På den annen side finnes det noen som framfører sine budskap på en så åpen og bramfri måte, at de nærmest kan virke sjikanerende og injurierende. Det er her det greske ETHOS ofte glimrer med sitt fravær, og gir sjikanen og usakligheten virkelig vingeflukt, høyt hevet over aksepterte normer og vanlig folkeskikk og med ytringsfriheten som alibi.

For egen del finner jeg ingen av disse modellene særlig formålstjenlige i et demokrati der åpenhet, ærlighet og hensyn til andre skal gå hånd i hånd. Respekt og toleranse, er viktige begreper alle sanne demokrater bør ha i brystlomma. I vår egen, lille andedam; les Amtaland, nærmere bestemt i lokalavisen Amta, under Meninger, offentliggjøres det fra tid til annen personlige/politiske oppfatninger i ytringsfrihetens navn, utsagn som i sin form kan være blottet for objektivitet og respekt for medmennesker. Det finnes neppe en mer effektiv måte å skape dårlige relasjoner og spolerte forhandlingsmuligheter på. I en tid der Nesoddens framtid er i støpeskjeen og er blitt satt under press av høyere makter, er det kanskje klokt at man modererer sin retorikk, til beste for det lokale samarbeidsklimaet?

Det er kanskje betimelig å etterlyse VÆR VARSOM plakaten når det gjelder de mest bramfrie meningsbærerne?

Tor Fagerland, redaktør

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: