Du er her
Hjem > Kommentar > Omdømmelogikkens jernbur

Omdømmelogikkens jernbur

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

I Morgenbladet  nr. 15/ 20 – 26 april 2018 sakser denne skribenten følgende setninger fra artikkelen: «Omdømmelogikkens jernbur» , skrevet av avisens leder:

  • «I en undersøkelse fra 2011 sa 52 prosent av Norsk Lektorlags medlemmer i Oslo seg helt uenig i at de kunne uttale seg fritt til journalister om forhold i skolen.»
  • «Et alternativ er å ta tidsånden innover oss og skrive om paragraf 100 i Grunnloven: Ytringsfriheten kan finne sted all den tid den styrker omdømme».
  • «Offentlige etater er blitt verstingene på ytringsfrihet. Kanskje skyldes det at deres folkevalgte sjefer vil pynte seg med glansbilder i neste valg.»

Men så det bare er sagt: Det finnes utrolig mange flinke og engasjerte ansatte i Nesodden kommune. Jeg har intervjuet noen av dem. Og har selv i et helt yrkesliv, over 40 år, jobbet i kommunenorge. Bare en eneste gang har jeg møtt en kollega som hadde en negativ adferd ovenfor brukerne, ikke gjorde jobben sin, og måtte slutte. Men uten offentlig innsyn og debatt hadde det nok ikke skjedd.

I min tid i Nesoddposten har jeg kommet i berøring med to varslersaker:

  1. Arbeidstilsynssaken, der det ikke ikke ble foretatt direkte besøk på den innklagede avdeling. Men der Arbeidstilsynet fikk tilfredstillende svar på de skriftlige spørsmål som ble stilt.

http://www.nesoddposten.no/arbeidstilsynet-beslutter-a-undersoke-bekymringsmeldinger-fra-nesodden/#more-9121

2. At Nesodden kommune, ved  advokat, ved en glipp, forsøkte å få Nesoddposten til å trekke nedenforstående artikkel. Artikkelen ble ikke trukket.

http://www.nesoddposten.no/mobbingen-pa-nesoddskolene-har-odelagt-og-fortsetter-a-odelegge-barns-liv/

Nesoddposten, har via en kilde, blitt  kjente med at opplysninger i overnevnte artikkel har ført til forbedringer i behandlingen av saker av denne karakter.

Og nå har det  kommet opp en ny sak. Tillitsvalgte fra tre fagforeninger har varslet inn at representanter fra partiet Rødt har brutt kommunens etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Fagforeninger som mener at arbeidstakerne ved et arbeidssted i kommunen opplever at representanter fra Rødt: Punkt 1: «Sår tvil om tjenesteytingen de ansatte utøver med bakgrunn i usannheter og feilinformasjon. Punkt 2: At dette rammer ansatte i avdelingen og har innvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet, hvor ansatte nå opplever en frykt hver gang deres arbeidsplass omtales i publikasjoner og sosiale medier. Punkt 3: «At ansatte ved flere anledninger har uttalt til sin nærmeste leder at de er redde for å gjøre feil, da dette kan skrives om i lokale publikasjoner i lokale publikasjoner fra folkevalgte. «

Til disse tre punktene har jeg følgende å si: Alle beslutninger som fattes i Nesodden kommune, skal i størst mulig grad, være åpne og gjennomsiktige. Det skal være tilsyn av alle områdene innen den kommunale driften/virksomheten. Samt at det selvfølgelig må være lov for pressen å synliggjøre og påpeke, om/hvis det gjøres alvorlige feil fra de kommunalt ansattes side.

Det bør her også presiseres at lederen ved den institusjonen det her gjelder, har ansvar for at regler og prosedyrer overholdes. Samt at det er et lederansvar å sørge for at de ansatte føler seg faglig og følelsesmessig trygge i jobben de utfører.

I denne sammenheng er det derfor viktig å reise spørsmålet: Er det på denne arbeidsplassen, tilstrekkelig med fagpersoner/antall ansatte, til på en forsvarlig måte, å ivareta de oppgaver som forventes utført? Minner her om at det er politikerne som gir de budsjettmessige rammene for kommunalområdet Helse og Omsorg.

«Offentlige etater er blitt verstingene på ytringsfrihet. Kanskje skyldes det at deres folkevalgte sjefer vil pynte seg med glansbilder i neste valg.»

Tror vel de fleste vil være enige om at det ikke finnes noen feilfri kommune. Så uansett må derfor kommunepolitikerne lære seg å møte varslere med en åpen og lyttende holdning, også når det er en av deres egne, en fra det folkevalgte feltet, som varsler. Skulle det ikke være tillatt, vil det kunne utvikle seg en kultur som verken de folkevalgte, ansatte i kommunen eller Nesoddens innbyggere vil være tjent med.

http://www.nesoddposten.no/apent-brev-skremmende-uansvarlig-taushet/

Når det gjelder spørsmålet om de etiske retninger er brutt kan ikke denne skribenten, ut fra de opplysninger som til nå er blitt kjent , se at de etiske retningslinjer for folkevalgte har blitt brudt.  Men må si at det er med glede jeg registrerer at det politiske feltet nå har engasjert seg i etiske spørsmål.

Tror jeg vil avslutte med å vise til Tormod Bjørnstads åpne brev til ordføreren, rådmannen, kommunalsjefen og utvalgslederen for helseutvalget i Nesodden kommune.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: