Du er her
Hjem > Aktuelt > Nye målere kan ikke tvangsinstalleres

Nye målere kan ikke tvangsinstalleres

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Tingretten i Kristiansand har behandlet en sak der et nettselskap begjærte å få tilgang til saksøktes bolig for å skifte strømmåleren til en ny automatisk smartmåler, AMS. Retten avviste begjæringen fordi nettavtalen ikke hadde noe vilkår som fastsetter at kunden har plikt til å bytte til AMS-måler.

Midlertidig forføyning
Nettselskapet hadde saksøkt en person fordi han motsatte seg å bytte til AMS-måler og sa at han ville fortsette å gjøre det så lenge han kunne. Nettselskapet hadde derfor begjært en midlertidig forføyning om å få adgang til saksøktes bolig for å få installert måleren.

Normalt skal et slikt krav forfølges ved ordinær rettergang, men fordi nettselskapet har plikt til å få installert smartmålere hos alle sine kunder innen 1. januar 2019, prøvde de å få en midlertidig forføyning. Hvis de hadde fått medhold, ville de kunne installere måleren i løpet av kort tid.

Men nettselskapet fikk ikke medhold.

Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler. Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet.

Selv om nettselskapet ikke rekker å installere smartmåleren før 1.1.2019, kan ikke retten se at «dette representerer en vesentlig skade eller ulempe», står det i dommen fra tingretten.

Noen utdrag fra Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

4-2 AMS skal:

lagre måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, og kunne stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter

ha et standardisert grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne standarder

kunne bryte og begrense effektuttaket i det enkelte målepunkt, unntatt trafomålte anlegg

kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal

4-5 Krav til installering og rapportering:

Nettselskapet skal innen 1. januar 2019 ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde.

 

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

2 thoughts on “Nye målere kan ikke tvangsinstalleres

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: