Du er her
Hjem > Aktuelt > Hjertet på Nesoddtunet sykehjem er ikke avgått med døden

Hjertet på Nesoddtunet sykehjem er ikke avgått med døden

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Driften av kantinen på Nesoddtunet sykehjem koster kr.350.000. Totale driftsinntekter for Nesodden kommune er i 2019 budsjettert til 1,347 milliarder, utgiftene til 1,308 og overskuddet blir da nesten 31 millioner.

Nesoddposten har spurt politikere fra samtlige partier om hva de mener om at kantinen, hjertet på Nesoddtunet sykehjem, foreslås nedlagt. Her er svarene:

Truls Wickholm (Ordfører for Ap)

Jobber med løsning for et nytt tilbud i kafeen på Nesoddtunet

Økonomisk halvtårsrapportering ble behandlet i formannskapet 29.08.18.Virksomheten hadde et betydelig merforbruk, og kantinedrift var en av årsakene. Rapporten konkluderer med: «Kantinen legges ned da den driftes med tap». Ordfører sier formannskapet i sine budsjettdiskusjoner jobber med en løsning som kan gi et bedre tilbud enn dagens åpningstid fra 10:00 til 14:00 på hverdager. Det er viktig å få en løsning som gir et tilbud på ettermiddager og i helgene. Vi ønsker å invitere frivilligheten inn. Dette muliggjør en løsning der frivillige kan tjene penger til egen aktivitet. Samtidig får vi flere nye ansikter inn på Tunet. Dette kan være et positivt innslag for de eldre. Lukten av vafler i helgene og på ettermiddagene er målet sier han.Sykehjemmet har følgende opplysninger om driften: Hittil har åpningstidene vært kl. 10-14.00.  På kveld, helg og høytid har det kun vært mulig å kjøpe kaffe og mineralvann fra automat.

Kantinen har i hovedsak vært benyttet av 20-25 ansatte. En god del av disse har med egen matpakke. Det vil fortsatt være mulig å benytte lokalet til spisepause. Antallet som benyttet tilbudet i kantina endret seg mye da hjemmesykepleien, tildelingsteam og psykisk helse flyttet ut fra Nesoddtunet. Det var i stor grad disse ansatte som benyttet tilbudet tidligere. Brukere og pårørende som har besøkt kantinen har variert, men antallet har vært under ti personer pr. dag i snitt.

De fleste som bor på Nesoddtunet har omfattende pleiebehov, og av den grunn gis tilbudet i avdelingene, også når de har besøk. Det serveres 4 måltider pr. dag i avdeling. Gjestene til de eldre får gratis kaffe/te når de er på besøk. Pårørende som må være mye tilstede får tilbud om mat mot betaling. Dette er uavhengig av kantinedriften. Arrangementer av ulik sort (også fra eksterne) bestiller mat fra kjøkken i dag, og dette endrer seg ikke i framtiden.

Utover driftsregnskap er det også bygningsmessige behov for oppgradering av kjøling og ventilasjon for å kunne tilby mat i.h.t. internkontrollrutinene for mathåndtering. Det er pr. i dag ikke tilgjengelig kostnadsestimat for oppgraderingen da forutsetningen har vært nedleggelse.

 

Kjellaug Myhre (Kommunestyrerepresentant for Rødt)

Det var med forskrekkelse og undring jeg fikk se i Nesoddposten tidligere i høst at kantina på Nesoddtunet planlegges nedlagt. For Rødt er dette en sak som må behandles politisk. Det eneste «sporet» vi finner, er at saken ble omtalt i EN setning, i en rapport til formannskapet – på 24 sider. Det er langtfra tilfredsstillende!

Virksomhetsleder Larsen opplyser at kantina går med underskudd, fordi ansatte er blitt flyttet fra Nesoddtunet til Kommunesenter syd. Og det skal tydeligvis beboerne på Nesoddtunet svi for! Når Larsen også bemerker at kommunen subsidierer mat til besøkende i kantina, er det så man ikke tror det man leser. Smålighet av høy klasse!

Kantina har gått med underskudd på ca 350.000 kroner det siste året. Budsjettet for 2019 er på 1,3 milliarder. Også Rødt ser selvsagt helst at kantina kan driftes etter selvkostprinsippet. Vi er gjerne med på å drøfte driften der i sin helhet, for å sikre videre drift på en måte som beboere og ansatte kan være tilfreds med. Men vi er IKKE med på å erstatte et trivelig samlingssted med automater!

Trivsel er helsebringende. Så god helse som mulig for beboerne er økonomisk lønnsomt, det burde  si seg selv. Men nå dreier dette seg om noe langt mer og noe langt viktigere enn økonomi. Det dreier seg om trivsel i livets siste fase. Rødt anser ikke kantina som et forretningsforetak. Vi anser den som et velferdstilbud. Å frata beboerne den gleden det er å sitte i kantina med kaffe og litt «biteti», sammen med hverandre eller med familie og andre besøkende, finner Rødt direkte hjerteløst.

Er det SLIK vi skal belønne dem som var med å bygge opp velferdssamfunnet vårt? Er det SLIK vi ønsker å bli behandlet når det en gang blir vår tur? Ut fra dette perspektivet regner jeg med å få med meg mine formannskapskolleger på et NEI til automater og et JA til fortsatt drift i kantina på Tunet.

Av en grunn jeg ikke nøler med å kalle «formalistisk», avviste ordføreren min henstilling om å få ta opp saken under Eventuelt i formannskapsmøtet 14. ds. Jeg hadde 13. ds. sendt følgende vedtaksforslag til formannskapets medlemmer – inklusive ordføreren – med kopi til rådmannen, formannskapssekretæren og Politisk Sekretariat: «Formannskapet ber om politisk sak om nedleggelse av kantina på Nesoddtunet. Rådmannen bes avvente nedleggelse og innkjøp av automater til dette er gjort.

 

Torbjørn Sætre (Kommunestyrerepresentant for H)

Nesodden Høyre har merket seg rådmannens begrunnelse for nedleggelse av kantinen på Nesoddtunet. Tilbudet ser ut til å ha vært benyttet i begrenset grad av så vel ansatte som beboere og pårørende i og med at åpningstiden kun har vært 10-14 på hverdager. Høyre ønsker å gjøre tilbudet mer attraktivt for beboere og pårørende ved å legge til rette for tilgjengelighet også på kveldstid og i helgene. Vi ønsker særlig å se på hvordan frivilligheten kan trekkes mer aktivt med i dette tilbudet.

 

Henning Korsmoe (Kommunestyrerepresentant for Kr. F)

KrF mener helt klart at kantinetilbudet på Nesoddtunet må videreføres! Vi ser gjerne også på om åpningstiden kan utvides, gjerne i samarbeid med frivilligheten på Nesodden.

 

Anne-Berit Smørås (Kommunestyrerepresentant for V)

Vi mener at kantinen på sykehjemmet fortsatt må bestå. Men her må man tenke i nye baner. Kantinen må ha andre åpningstider – være åpen i helgen og gjerne åpne litt senere og ha litt lengre åpningstid. Hvis man må stenge noen dager er det bedre å stenge f.eks. Mandager.

Maten og salatbaren er jo fantastisk og prisene er moderate – det å gå ut på Facebook eller i andre medier og bekjentgjøre tilbudet vil gi økt omsetning. Tenker oss f.eks. At alle de som trener på energihuset stikker innom Nesoddtunet og kjøper seg en deilig salat fra den flotte salatbaren etter trening.

Lokalene er flotte og maten fantastisk og prisene lave – dette må ut til folk, tror få har visst om tilbudet. Jeg ble imponert over den flotte salatbaren. For å drifte kantinen er det kanskje mulig å samarbeide med frivilligheten.

 

Claudia Behrents (Kommunestyrerepresentant for SV)

Det er hyggelig at også andre partier er opptatt av å sørge for at beboerne på Nesoddtunet fortsatt ønsker å bevare kafedrift. Vi varslet på et budsjettmøte at SV ønsker å legge inn midler til fortsatt kantinedrift. Flere fra andre partier sa at kafeen allerede var stengt. Som følge av dette foreslo jeg at kommunen kan forespørre frivillige organisasjoner som Kiwanis, speiderne, korps etc om de kan tenke seg å drifte kafeen slik at fortsatt drift kan sikres. Imidlertid viste det seg at kafeen slettes ikke var stengt ennå. Vi ønsker fortsatt drift av kafeen, ikke minst ut fra at mange eldre har lite matlyst og underernæring er et problem blant eldre. Derfor ønsker vi å få tilbakemelding på når behovet for at kafeen er åpen er størst, og legge tilsvarende midler inn i budsjetter for drift mandag til fredag.

Samtidig ønsker vi at kommunen tar kontakt med frivillige organisasjoner på Nesodden for å samle innspill om og i så fall hvordan de kan tenke seg å drive kantinen i helgene. Vi må også se på kravene som f. eks. Mattilsynet stiller til driften når det er frivillige organisasjoner som utfører tjenesten. Målet er at kommunen kan utlyse driften i helgene til frivillige organisasjoner, som på denne måten kan skaffe seg midler til formålene sine – en vinn-vinn situasjon. Dette vil sikre drift av kommunen hele uken. Sammen kan vi få til dette!

 

Nils Arne Haldorsen (Kommunestyrerepresentant for FrP)

Vi liker ikke at kantinen legges ned og mener at vi må finne midler til videre drift. Men betegnelsen kantine gjør kanskje at mange ikke går dit. Vi kan jo forandre det til TUNET KAFE.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: