Du er her
Hjem > Aktuelt > Kantine som er kafé ble stengt

Kantine som er kafé ble stengt

Signalen – Nesoddingene møtte mannsterke opp på kantinas siste ordinære dag. Alle ønsker utvidet drift, også til helgene og viktigheten av Nesoddtunets hjerte tydeliiggjøres. Alle kaffekopper skal ikke telles i kroner og øre.
Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Men «alle» vi ha drift. Enstemmig formannskap og kommunestyre stengte kantina. Usikkert om det var et bevisst valg. Nå revurderes beslutningen.

Kafé som kalles kantine går med underskudd
Fredag 16. november var et femtitalls nesoddinger møtt opp i kantina på Nesoddtunet for å vise at de ønsker fortsatt drift i det som egentlig er en kafé. Ikke alle frammøtte var klar over at storstua på Nesoddtunet er en kafé som gjerne kan benyttes av alle innbyggerne.

Kaféen ble besluttet stengt av politikerne i formannskap og kommunestyre tidlig i høst.

På Nesoddtunet har det vært satt inn bedre dekning av vakter ved dødsleier og det ble innført fire måltider daglig etter føringer fra regjeringen i 2018.

Stengningen av kantina kom etter overskridelser på budsjett for Nesoddtunet. Uten debatt. Politikerne satt stille.

Innbyggere sitter ikke stille
Leif Arne Haagensens leserinnlegg om kantinenedleggelse i oktober gjorde befolkningen oppmerksom på tapet av kantine på Tunet.

Arne Lendl fulgte opp med å invitere befolkningen på markering av kantinas siste dag før nedleggelse. Han argumenterte med at kaffekosen hjemme i egen stue også går med underskudd. Og hva så?

Administrasjon, stamgjester, befolkning, Nesoddens fire lokalpublikasjoner og et par politikere støttet helhjertet opp om initiativet. Lørdag kveld var aksjonsgruppe for fortsatt drift etablert, se:

https://www.facebook.com/groups/252293015441543/?fref=nf

Stamgjestene sitter ikke stille
» -Vi har spart hele livet. Og nå kan vi ikke få ha kantina vår,» sier Eldbjørg Slaatsveen,

» -og vi går hit annenhver dag. Jeg har ingen andre steder å gå med mannen min.»

Noen har lange, midlertidige opphold på Nesoddtunet. Det kan føles stille:

» -I kantina er det mennesker som går, mennesker som snakker og ler, -det er veldig deilig!»

Arne Lendl (tv) oppfordret nesoddingene til å slutte opp om kaféen på Nesoddtunet. Nesoddingene kom og virksomhetsleder Per Kristian Larsen og kommunalsjef Anita Nilsen måtte svare for politiske beslutninger.
Arne Lendl (tv) oppfordret nesoddingene til å slutte opp om kaféen på Nesoddtunet. Nesoddingene kom og virksomhetsleder Per Kristian Larsen og kommunalsjef Anita Nilsen måtte svare for politiske beslutninger.

Politikerne
I formannskapsak om økonomisk status 29. august og kommunestyre 5. september ble det vedtatt å stenge kantina og å ha strengere vurdering ved innsetting av vikar.

Forslaget om stengingen ble tatt til etterretning uten debatt.

Debatten kommer når realitetene melder seg.

To av politikerne var til stede på kantine-markering. Liv Gjessen (AP) sa at

» – Jeg kunne reagert mer forutseende når vi tok halvårsrapporten (om økonomisk status, journ. anm.) til etterretning.»

Geir Christensen (R) sa at han ikke hadde sett den ene linjen om stenging og at

» -det er mer enn hundre sider pr møte.»

På kommunens hjemmeside kan vi lese at kaféen er tema i budsjettdiskusjonene.

Kommunalsjef informerer

På gulvet foran harme og triste kantineforsvarere står kommunalsjef og virksomhetsleder og informerer frammøtte.

Kommunalsjef Anita Nilsen sier de ser på mulighetene for å drifte anderledes, trekke inn krefter utenfra og endre åpningstider. Nilsen forteller at det har kommet inn flere kreative innspill etter at det ble kjent at kafédriften opphører. Innspill de lover å ta med seg videre.

Hvor mye kreativitet administrasjonen kan tillate seg når politikerne fatter vedtak forblir uvisst for tilhørerne.

Ineffektive vedtak
Det framsto for tilhørerne som ineffektivt når politikerne ikke oppfattet at de fattet vedtaket. Med bakgrunn i denne kantinesaken er det grunn til å spørre seg om politiske prosesser bør endres.

Kommunalsjefen konstaterer at

» -Politikerne går ikke inn i detaljer i budsjettet.

Vår oppgave er å informere politikerne, og ikke underinformere.»

Administrasjonen har informert. Tydelig nok egentlig, men ikke for politikerne som imidlertid har mulighet til å vurdere egen arbeidsform.

Saksframlegget
I saken om økonomisk status i høstens kommunestyre var det tre dokumenter på til sammen 35 sider som ble publisert ti dager på forhånd.

Antall dokumenter til kommunestyret 5. september hvor nedleggelse av kantine ble vedtatt var det 44 dokumenter totalt. Mange av disse er på én side og resirkuleres gjennom mange møter.

[Toppfoto av: Signalen – Nesoddingene møtte mannsterke opp på kantinas siste
ordinære dag. Alle ønsker utvidet drift, også til helgene og viktigheten
av Nesoddtunets hjerte tydeliiggjøres. Alle kaffekopper skal ikke telles
i kroner og øre.]

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: