Du er her
Hjem > Dokumentar > Intervju med leder for Eldrerådet, Nils Otto Nielsen.

Intervju med leder for Eldrerådet, Nils Otto Nielsen.

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Noen mennesker har en naturlig verdighet. Nils Otto er en av dem. Han har en god form og innehar en stor ro. Og der kommer han. Kan hende litt dårligere til beins enn i 2015, men hodet er det ingenting i veien med. Han er nå blitt 80 år. Etter at Nesoddpostens utsendte har hentet en kopp kaffe til Nils Otto og vi begge har velsignet kaffens mange gode egenskaper, kan intervjuet begynne. I Nesoddposten 2015 fremla du fire ønsker: 1. At de som bor hjemme skal få nødvendig assistanse. 2. Eldreboliger som er spesielt tilpasset for eldre. Dvs boliger som er uten terskler, trapper og med brede dører. 3. Omsorgsboliger med tilsyn. 4. Nytt sykehjem på Fagerstrand. Hvilke av disse dine ønsker har du fått gjennomslag for?

-De som bor hjemme får nå nødvendig assistanse, svarer Nils Otto. -Og det er bygget mange omsorgsboliger og kommer flere på Fjellstrand. Kommunale omsorgsboliger med tilsyn blir ferdig til neste år. Dette er boliger du ikke har lov å selge fritt. – Prisen her er overkommelig.  I privat regi er det kommet noen som er spesielt tilrettelagt, som de på Varden. Og flere kommer på Esso-tomten. Men disse er så dyre at selv om du selger eneboligen din må du ta tilleggslån for å kunne kjøpe disse. Dessverre er det ikke blitt bygget eldreboliger i kommunal regi, som de på Eklund. Nils Otto tar seg en pause og litt kaffe, før han avslutter med å si: Og så mener Eldrerådet at det nå bør igangsettes planlegging av et nytt sykehjem. Antall eldre over 80 år kommer til å øke med 50% innen 2030.

I budsjettet for 2019 står det nå at man skal spare penger ved å opprette en vikarpool. Og at kommunestyret har vedtatt å spare 5 millioner kroner på Nesoddtunets driftsbudsjett. Noe som betyr at man blant annet må legge ned en avdeling med 8 sengeplasser. Hva mener du om det forslaget?

-Det er jeg uenig i da det vil medføre færre sengeplasser på Tunet og vi trenger flere, ikke færre sykehjemsplasser på Nesodden. 

Hva ønsker du ellers skal bli endret på i Helse og omsorgsbudsjettet for 2019? Nevner her at det i budsjettet også foreslås at det skal «legges ned en dag-avdeling som har gitt et tilbud til 16 hjemmeboende eldre. Og at man ved å gjøre det kan spare inn kr 1,6 millioner i lønnsutgifter.» Konsekvensen ved å gjøre det vil logisk nok være større belastninger på pårørende og økt behov for hjemmetjenester. Slik denne skribenten ser det vil man da bare flytte problemet til et område som allerede har for lite penger. Hvilke synspunkter har du på dette forslaget til nedleggelse? 

-Dette er ikke måten å spare penger på!

På Stortinget er det bare 4 som er over 65 år. Nils Otto reiser spørsmålet om eldre bør kvoteres inn? Og intervjueren spør om det ikke nå er på tide med kvotering av eldre i kommunestyrene.

Og så over til de siste ukers mest omtalte helse-politiske sak. Politikernes vedtak om nedleggelse av kantinen, hjertet på Nesoddtunet. Driften av kantinen koster kr. 350.000. Totale driftsinntekter for Nesodden kommune i 2019 er budsjettert til kr. 1.347 milliarder, utgiftene til kr. 1.308. Overskuddet blir da nesten kr. 31 millioner. Hva mener du om den saken?

-Kantinen er hjertet på Nesoddtunet og bør opprettholdes. Både for de som har sine kjære der og for andre besøkende. Og så mener jeg at de eldre bør få mineralvann til maten. Noe annet vil jeg oppleve som smålig. 

Du har nå sittet som leder for Eldreutvalget i 7 år. Er nå 80 år. Tar du en periode til?

-Det spørs litt på om helsa holder. 

Noen flere ønsker for den eldre befolkningen på halvøya vår?

-Jeg ønsker en ringbuss/hentebil for oss er dårlig til beins samt flere møteplasser. Og at alderspensjonistene skal engasjere seg i lokal-samfunnet sitt. 

Og intervjueren ønsker at Nils Otto tar en periode til som leder av Eldrerådet og at han lenge må leve på denne fine halvøya vår. 

Her er intervjuet med Nils Otto i 2015.

LES OGSÅ: Intervju med Nils Otto Nilsen: en stødig og sakelig person med stort engasjement for eldresaken.

Gunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: