Du er her
Hjem > Aktuelt > Klimaarbeidet går for langsomt og temperaturen stiger. Kommunen er for treg og må gjøre mer

Klimaarbeidet går for langsomt og temperaturen stiger. Kommunen er for treg og må gjøre mer

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Siste dag i oktober var en jubeldag, da kom meldingen om at vi får elektriske Nesoddbåter i 2019. En måned senere kom rapporten om at klimaarbeidet i verden går alt for langsomt: Allerede om 80 år kan den globale oppvarmingen være katastrofalt høy. Skal vi hindre det, må det gjøres mye på kort tid. Kommunens klimabudsjett er ikke godt nok.

Betydelig gevinst, men ikke nok
I løpet av ett år skal Nesoddbåtene bygges om og bli helelektriske. Det vil gi en betydelig innsparing av utslippet av klimagassen CO2 fra båtene, det skal vi glede oss over, ikke minst fordi endringen skal være gjort i løpet av bare noen måneder.

Men denne innsparingen er ikke nok til at vi kan hvile på laurbærene. Vi må gjennomføre langt flere og sterkere tiltak.

Rapport viser at det går for langsomt
I midten av november ble det publisert en artikkel som viser at klimautviklingen går feil vei. Den globale oppvarmingen stiger og det politiske arbeidet i mange land er for dårlig. Endringene er for små og går alt for langsomt. Rapporten viser at oppvarmingen kan øke temperaturen med hele fem grader før 2100. Det vil medføre enorme skader, bl.a. hetebølger og tørke som kommer til å gjøre store deler av landområdene rundt Ekvator ubeboelige.

Det vil kanskje ikke ramme deg og meg, men helt sikkert våre barn og barnebarn.

Hva kan vi gjøre?
Sitter vi og venter på at andre skal gjøre noe? Kan lille Nesodden bety noe i den store sammenhengen? Tja, – spørsmålet er vel egentlig om du tror på rapportene, eller om du mener det er overdrivelser og løgn, slik den amerikanske presidenten Trump påstår. Hvis du tror forskerne har rett, er spørsmålet om du er villig til å gjøre noe, legge litt om på livet og forsøke å redde kloden for de kommende generasjonene.

Kommunens politikere og administrasjon har et stort ansvar for å vise hvilken vei vi skal gå. De må være drivkraften i det lokale klimaarbeidet og må fastsette rammefaktorene for både offentlig og privat virksomhet på Nesodden.

Mangelfullt klimabudsjett
Nesodden kommune har lagt mange planer for klimaarbeidet. Mest konkret er Planen for klima og biologisk mangfold som ble vedtatt i 2017. I år kom det en ny plan, et klimabudsjett som er vedlegg til forslaget til budsjett og økonomiplan for 2019.

Dette dokumentet er det ikke så lett å finne ut av. Det innholder blant annet et investeringsbudsjett på til sammen nesten en halv milliard kroner. Det ser imponerende ut. Men det er bare er en liste over brutto investeringer, – det er ikke mulig å se hvor store de konkrete investeringene i klima er.

Noen av de strategiene som er foreslått viser at kommunen forsøker å være offensiv:

 • Utbygging skal ikke skje i områder som gir økt biltrafikk
 • Det satses på kollektivtrafikk
 • Planarbeid skal ta hensyn til og innarbeide løsninger på klimakrav og miljømessige påvirkninger
 • Det skal arbeides med overvannhåndtering, demping av flom og skred, og sikring mot tørke

Dette medfører både store og små tiltak:

 • Investeringer i vann og avløp vil koste over 282 millioner i løpet av fire år
 • Satsingen på ladestasjoner er ikke like stor: 1,2 millioner i perioden, bare 300 000 per år
 • Oppgradering til LED-lys i veibelysningen. Det vil koste 48 millioner
 • Oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg: 24 millioner

På det siste punktet blir planen uklar og lite konkret, men verst er det at bygging av to barnehager til nesten 130 millioner er ført opp i budsjettet. Men det kan da ikke være prisen for de konkrete miljøtiltakene? Her mener vi planen «legger sammen epler og appelsiner», dvs. beløp som ikke kan summeres.

Vi kan ikke bygge oss ut av klimaproblemene

Savner omtale av utbyggingstempoet
Det store problemet er at klimabudsjettet ikke drøfter hvilket tempo kommunen skal utbygges i. Forslaget til kommuneplan legger opp til en vekst på 150 boliger per år. Det er et så høyt tempo at det vil kreve store kommunale utbyggingsprosjekter som skole, barnehager, helse- og omsorgsbygg etc. i årene fremover.

All byggevirksomhet betyr mye for en kommunes klimafotavtrykk, derfor er det viktig å drøfte hvilket tempo vi skal ha på de kommunale utbyggingsplanene.

Asplan Viak har beregnet at fotavtrykket bare til materialene som går inn i bygg og anleggssektoren totalt er omtrent like stor som alle utslipp fra privatbiler! Vi kan ikke bygge oss ut av klimaproblemene.

Derfor haster det med utslippskutt innenfor bygg og anlegg. Det problemet burde vært drøftet i kommunens klimabudsjett.

Tar alt for lang tid
De tiltakene som er satt opp i de kommende fire årene er ikke tilstrekkelige til å redusere utslippene fra Nesodden kommune. Vi har ikke tid til å være passive nå. Det må arbeides bredere og med et større tempo.

Kommunen må på kort tid gjøre mer med:

 • Redusert energiforbruk og omlegging til ren energi i offentlige bygg og private boliger
 • Raskere omlegging til elektrisk bilpark og bildelingssystemer
 • Reduksjoner i all transport i kommunen
 • Stille strenge miljøkrav til alle leverandører
 • Regler og stimuli for å redusere offentlig og privat forbruk
 • Klimagassreduserende tiltak innenfor alle typer bygg og anlegg, både offentlig og privat
 • Bedre organisering av alle typer gjenbruk og resirkulering

Kommunen må vise vei og få de private husholdningene med i en målrettet dugnad for store reduksjoner i utslipp og fotavtrykk.

Tenke globalt, handle lokalt
Klimabudsjettet omfatter i hovedsak kommunens egen virksomhet. Men hva med de private husholdningene, – deg og meg? Hva kan vi gjøre? Det kan du lese om i neste artikkel.

Klimakartet i toppen av artikkelen er hentet fra Paris-equity-check.org.
Robiou du Pont et al. Nature Communications (2018)

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: