Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Ikke enighet om ny skolestruktur

Ikke enighet om ny skolestruktur

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

AMTA skriver i intervju med Wickholm 17 desember at «alle partier» var enige om å utrede ny skolestruktur. Nei, Amta, det er ikke enighet om å bygge ny, stor, felles ungdomsskole til erstatning for de eksisterende. Rødt anser at en  felles ungdomsskole på Nesodden istedenfor de vi har nå, vil bli en «mammutskole» med altfor mange elever samlet på ett sted.

Finansiering av en slik skole er selvsagt også en stor utfordring som garantert vil gå ut over vedlikehold, oppgradering og utbygging ved Nesoddens øvrige skoler. Blant andre viser Miljøpartiet de Grønne til muligheten for tomtesalg som finansieringskilde. En slik «løsning» går Rødt sterkt imot. Nesodden trenger de tomtene kommunen har til andre formål. De representerer det Nesodden har igjen av «arvesølvet».

En slik ungdomsskole medfører i tillegg omfattende bussing. Det vil gå på tvers av Nesoddens klimamål. At særlig MdG, men også andre partier som mener seg å ønske klimamålene gjennomført, kan gå inn for et slikt prosjekt, er uforståelig for Rødt.

Da Rødt som eneste parti fant å måtte stemme imot fellesforslaget om kommunebudsjett for 2019, var manglende satsing på skolesektoren – og budsjettets usosiale profil mer generelt – de vesentlige grunnene.

Bortsett fra pålagte, nye statlige regler for antall elever pr. lærer er budsjettet ingen satsing på skolen.

Tvert imot: Utdanningsforbundet på Nesodden gjorde rett før budsjettvedtaket kjent at Nesodden lå nesten på bunnen av UNICEF sin liste over skolesatsing i norske kommuner. (Se: https://www.unicef.no/kommuneanalysen?fbclid=IwAR1-SB1ObRYusFfruVOZYi4Akgj10YThA7fE3IXoe13c3wJCWAVS5uY8_hI) Det er et resultat av et langvarig innsparingprosjekt, styrt av flertallet i kommunestyret bestående av AP, H og MDG.

Allikevel stemte kommunestyret ned alle Rødt sine forslag om satsing på bl.a. spesialpedagogikk, etterutdanning av lærere og 5 millioner ekstra til tiltak for å rette opp skadevirkningene av de sterke nedskjæringene.

For å dempe den sviende kritikken kom imidlertid den millionen som oppslaget i Amta 17. ds. handler om, på plass i siste øyeblikk. Den kan ikke redde kvaliteten i Nesoddenskolen. Den er mest egnet til å tåkelegge de harde realitetene. At alle de øvrige partiene mente en million var tilstrekkelig for å tilslutte seg det budsjettet som nå er vedtatt, er beklagelig. Rødt, for sin del, kunne ikke tilslutte seg fellesforslaget. Dette av hensyn til sine grunnleggende politiske prinsipper, hensynet til løftene til sine velgere og, ikke minst, et sterkt ønske om å arbeide for en skole som best tjener elever og tilsatte ved skolene på Nesodden.

Kjellaug Myhre og Geir Christensen

Nesodden Rødt

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: