Du er her
Hjem > Aktuelt > Nesodden kommune svikter barna og leverer ikke de tjenestene barn har krav på, sier UNICEF

Nesodden kommune svikter barna og leverer ikke de tjenestene barn har krav på, sier UNICEF

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

UNICEF har sett på hvor store ressurser kommunene bruker på barn og unge. Resultatene viser at det er store variasjoner. Det er uakseptabelt at tjenester og tilbud til barna avhenger av hvor barna bor, sier UNICEFs generalsekretær. Nesodden havner for sjette år på rad på bunnen av målingene. Dette ble nevnt under debatten i kommunestyret, men man vedtok et budsjett som neppe vil endre situasjonen.

Nesodden kommune har vedtatt det største budsjettet noensinne. Man kan fortape seg i de mange gode tiltakene og store tallene. Men er alt bra? Prioriteres det riktig? Det er i alle fall ingen stor satsing på barn og unge.

Store forskjeller
UNICEF Norges kommuneanalyse ser hvert år på kommunenes rapporteringer til Statistisk sentralbyrå innen barnevern, skole, barnehage, kommunehelsetjeneste og kulturtilbud.

Konklusjonen er at det er oppsiktsvekkende forskjeller både på hvor mye kommuner bruker og hva kommunene faktisk klarer å levere av tjenester til barn og unge i alderen 0-20 år.

I 2017 fikk Bykle kommune høyest skår, 4,5 av 5 mulige poeng. Sokndal kommune fikk lavest skår, 1,4 poeng.

Nesodden kommune har ikke prioritert barn og unge

Nesodden kommune havnet på syvende plass, nedenfra, og fikk 1,83 poeng. Siden 2012 har Nesodden hatt følgende, svært lave, poengsummer: 1,87 – 1,87 – 1,84 – 1,77 – 1,82 – 1,83.

Dette er en sterk dokumentasjon på at Nesodden kommune ikke har prioritert barn og unge og at tilbud og kvaliteter er mangelfulle, i følge UNICEF.

Mye og lite penger
Det er oppsiktsvekkende variasjoner i hvor mye penger kommunene bruker. Bykle kommune bruker 226 000 kroner per barn, mens Hornindal brukte bare 43 % av den summen, det vil si 97 000 kroner.

Landsgjennomsnittet lå på 128.000 kroner. Nesodden ligger under snittet.

Barn må ha et trygt og godt skolemiljø

Omfattende analyser
Man kan diskutere om de mange ulike målingene viser et riktig bilde av situasjonen barn og unge har. Men UNICEF har i alle fall grundige målinger av viktige rammebetingelser både mht. ressurser og kvaliteter:

For barnehagene måler man investerings- og driftsutgifter per barn i alderen 1-5 år, areal per barn i barnehage og andel ansatte med relevant utdanning.

For grunnskolen måler man investerings- og driftsutgifter per barn i alderen 6-15 år, andelen lærere med universitets/-høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning, gjennomsnittlig gruppestørrelse i 1. – 10. klasse og antall elever per lærer.

For barnevernet måler man driftsutgifter per barn i alderen 0-17 år, stillinger med fagutdanning per 1000 barn i alderen 0-17 år og andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder.

For kommunehelsetjenesten måler man driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten per barn i alderen 0-20 år, andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst og årsverk til forebyggende, helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 1000 barn i alderen 0-20 år.

For kulturtilbud måler man driftsutgifter til idrett per barn i alderen 6-20 år. driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger i alderen 6-20 år, ukentlig antall åpningstider i fritidssenter per 1000 barn i alderen 6-20 år og antall barn per kulturskoleplass i alderen 6-15 år.

Med så grundige målinger må UNICEFs analyse tas alvorlig av enhver. Resultatene forteller at barns oppvekstvilkår på Nesodden ikke er tilfredsstillende.

Positive resultater på nasjonale prøver

Gode faglige resultater
Gledelig er det jo at kommunalsjef Ronny Trogstad kan fortelle at Nesodden får positive resultater i årets nasjonale prøver. Det må være på tross av den dårlige satsingen på barnehage og skole.

Kommunalsjef Trogstad kan fortelle at barnevernet på Nesodden også har fått relativt dårlige resultater i Barne- og likestillingsdepartementets vurdering av norsk barnevern. Men til neste år skal barnevernet på Nesodden skal få tilført «vesentlige ressurser», sier han. Det gjenstår å se hvordan dette vil slå ut på neste års målinger.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

One thought on “Nesodden kommune svikter barna og leverer ikke de tjenestene barn har krav på, sier UNICEF

  1. Jeg synes dette er litt trist lesning, og gir et noe skjevt bilde sett fra mitt/vårt ståsted. Derfor ønsker jeg å tilføye noen sider som ikke fremkommer i artikkelen. Som ansatt i ungdom og fritid i Nesodden kommune kan jeg selvfølgelig bare snakke for vår målgruppe, og som er ungdom i alderen 13-20 år. Vi i U&F jobber aktivt gjennom hele året for at ungdom på Nesodden skal ha både varierte og gode fritidstilbud. Vi snakker om drift av to ungdomsklubber 3 ganger pr uke, RC-klubb (for radiostyrte biler), musikkverksted med øvingslokaler for band, og eget innspillingsstudio for musikk. Alle disse tilbudene er gratis for målgruppen. I tillegg jobber vi med både grupper av ungdommer og enkeltungdom som har særskilte behov for oppfølging og støtte. Ungdom som går på ruskontrakt, ungdom med spesielle omsorgsbehov mm. Vi i U&F har over lengre tid utviklet et eget «produkt» som vi kaller inkluderende kultur, og som handler om å få til en holdningsendring blant ungdom ift mobbing. Dette har vi gjennomført og gjennomfører kontinuerlig på alle ungdomsskolene på Nesodden. I tillegg arrangerer vi flere typer workshops gjennom året som retter seg inn mot musikkinteressert ungdom; BEAT IT som er kurs om hvordan lage musikk på data. SING IT som handler om å lære å bruke sin egen stemme, synge bedre både live og i studio. I 2019 starter vi også opp et eget mekkeverksted for ungdom. Her skal det repareres alt fra mopeder til gressklippere, og dette prosjektet skal driftes av ungdom. Vi har vår egen utlånsentral for turutstyr, slik at alle som bor på Nesodden får en mulighet til å låne telt, soveposer, sekk, ski, skøyter ++, og kan komme seg ut på tur…uten selv å måtte investere masse penger. Vi arrangerer også turer for ungdom, både til fjells og andre steder i Norge. Vi bruker Steilene aktivt som leir og aktivitetstilbud i forskjellige sammenhenger for ungdom hele sommerhalvåret. De siste årene har vi også satt igang et prosjekt som har skaffet mange ungdommer arbeid, og lønnet de av egen fra egen kasse. Fra og med 2018 startet vi opp HALVØYA, som når blir til en paraplyaktivitet, og skal pågå gjennom hele året…av og for ungdom. Alt dette får vi til fordi vi søker og mottar offentlige midler hvert eneste år. Vi snakker om et 7-siffret beløp, og som gjør alle disse aktivitetene mulige. Dette er altså midler som går UNDER radaren som IKKE går inn det regnskapet som fremlegges her, Vi mener derfor at ungdommene på Nesodden har mye og mangt av aktiviteter å velge blant…hvis de ønsker og vil.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: