Du er her
Hjem > Aktuelt > Nesten alle stemte for tidenes største budsjett, – uten debatt. Nesodden skal vokse raskt og spare penger

Nesten alle stemte for tidenes største budsjett, – uten debatt. Nesodden skal vokse raskt og spare penger

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Politikerne hadde blitt enige om budsjettet på forhånd. Det ble derfor ingen politisk debatt i kommunestyret. Rådmannens budsjettforslag fikk stor applaus og lite ble endret. I de fire kommende årene skal det først og fremst investeres, og på driftsbudsjettet skal man spare så mye som mulig.

Kommunens tjenester blir ikke bedre med sparing

Stor vekst
Rådmannens forslag for de kommende fire årene starter slik:

Budsjett- og økonomiplan for 2019 – 2022 er utarbeidet for å møte vekst. Vekst i folketall, vekst i behov for tjenester, og vekst i behovet for nye investeringer.

I denne perioden skal det investeres for over 1,6 milliarder.

Flere innbyggere
Rådmannen fortsetter:

Inntektsnivået i budsjettet er basert på en befolkningsvekst på 1,5 % som fordrer en boligbygging på mellom 120 og 150 i året avhengig av type bolig. Ønsker man å redusere antall nye boliger og legge til grunn en lavere befolkningsvekst, så vil dette bety at inntektene og tjenestetilbudet til befolkningen må reduseres.

Dette medfører en stor utbygging, spesielt når 80 % av de nye boligene må bygges på Nesoddtangen. Kommunen vil få over 20 000 innbyggere i løpet av perioden.

Ingen politikere diskuterte denne rammebetingelsen.

Nesten alle var enige
Kommunestyrets flertall, H, Ap og MdG, hadde blitt enige om budsjettet på forhånd. I løpet av de siste dagene hadde de forhandlet med V, KrF og SV som presenterte egne budsjettforslag, men som sekundært ville støtte flertallets forslag. FrP ville også gjøre det, men ikke R.

Derved var det samling om de store tallene og en sjelden enighet om det aller meste. Bare Rødt stemte i mot budsjettforslaget.

Svak politisk debatt
Det kan være en styrke at et samlet kommunestyre slutter opp om hva som bør gjøres i de nærmeste årene. Men når budsjettet inneholder så sterk vekst og så store tall, skulle man tro at det ville være klart for politisk debatt?

Partiene diskuterte ikke politiske forskjeller

Men nei, god debatt ble det ikke. Partiene grep ikke muligheten til å markere sine politiske forskjeller. Alle takket rådmannen for et godt forslag, og de spede forsøkene på å endre litt på tallene hadde ingen politisk tyngde.

Avgjørelsen var tatt på forhånd og derfor ble det ingen debatt.

Kommunens tjenester blir ikke bedre med sparing

Det skal investeres og spares
Rådmannen skriver at det er innarbeidet økninger i driftsbudsjettet til skole, barnevern, pleie og omsorg og da særlig de hjemmebaserte tjenestene inkl. bemannede omsorgsboliger samt kultur. Tretti millioner er mye penger, men i det store budsjettet utgjør det under 3 % av budsjettet på over én milliard.

Det er ikke mye når det omfatter de store sektorene skole og pleie og omsorg. Nesodden kommune har lave driftsutgifter på disse sektorene og skårer lavt på ulike målinger. Det er store behov for økte driftsmidler hvis man vil heve kvaliteten. Men politikerne gjorde ingen endringer i budsjettet.

Men man skal fortsette å spare. Budsjettet sikter på et overskudd på nesten 36 millioner. I 2020 håper man å kunne putte 40 millioner på sparegrisen.

Disposisjonsfondet vokser og passerer 160 millioner i løpet av 2019. Kommunen har mye penger og bruker mye penger, men spørsmålet er om prioriteringene er riktige.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: