Du er her
Hjem > Kommentar > Nesoddtunets cafe – Hva nå?

Nesoddtunets cafe – Hva nå?

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Vedtaket om å nedlegge cafeen på Nesoddtunet er nå endret.

I møtet der nedleggings vedtak ble fattet var det mange saker oppe til behandling. Ikke alle som stemte for nedleggelse synes å ha forstått hva de var med å vedta.

Alle kommunestyrets medlemmene har nå vedtatt følgende forslag:

«Kommunestyret ønsker et kafétilbud på Nesoddtunet som gir de som bor der og deres pårørende mulighet til å treffes i en felles kafé. Tilbudet bør basere seg på en brukerundersøkelse blant beboere, ansatte, og pårørende. Tilbudet kan basere seg på frivillig eller annen innsats. Det bør vurderes hvordan Remonter* eventuelt kan brukes inn i dette tilbudet. Det settes av 200.000 kroner til å drifte/støtte av tiltaket. Skulle det i arbeidet framkomme behov for noe mer enn kr 200.000 er kommunestyret positive til dette, og ber rådmannen innarbeide summen i sak om kafetilbudet som legges fram for kommunestyret til behandling i mars 2019.»

Spørsmålet som da reiser seg er: Hva skjer frem med kafeen frem til kommunestyrets behandling i mars?

Nesoddposten har spurt virksomhetsleder på Nesoddtunet Per Kristian Larsen om det og har fått følgende svar:  «Etter budsjettvedtaket i desember er vi i planleggingsfase. Vi jobber med en brukerundersøkelse som skal få frem behov og ønsker. Åpningstidene bør endres, og vi skal se på muligheten av å ha noe tilbud på helg. Frem til det vil vi legge opp til ulike frivillige tilbud støttet av noe fra Nesoddtunet.»

Nesoddposten takker for svaret. Ser at man ved hjelp av frivilligheten prøver å få til et tilbud frem til en permanent ordning blir etablert. Men det enkleste, mest stabile og naturlige vil vel være at tidligere ansvarlig for kafeen, Elisabeth Woll, får ansvaret frem til en permanent ordning er etablert?  *https://remonter.no

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: