Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Ryddighet i debatten om skolestruktur

Ryddighet i debatten om skolestruktur

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

I et innlegg i AMTA (https://www.amta.no/debatt/politikk/nesodden/enighet-om-skolestruktur-pa-nesodden/o/5-3-500580?fbclid=IwAR3_9VCSeAnPlemshjwEy7vAsyC8px5LFhX6CKAZmPrdgGpXnWaa-ORnkI4) påstår Solum friskt at Rødt «slår fast at alle partier unntatt dem er enige om å bygge en ny, stor felles ungdomsskole» . Det skriver vi slett ikke.

Rødt har derimot i et tidligere leserbrev korrigert påstanden i artikkel i AMTA om at det var enighet om å utrede ny skolestruktur. (Se https://www.amta.no/skole/nesodden/politikk/ikke-enighet-om-ny-skolestruktur/s/5-3-493185)

Dette er de vedtatte utredningene vi gikk ut mot:

«Det vurderes en samling av ungdomsskolene på Nesodden. Det vurderes to ulike sammenslåinger:

· Samling av Alværn og Tangenåsen

· Samling av Alværn, Tangenåsen og Bakkeløkka· Muligheten for å bygge ny barneskole for Tangen-området.

I denne sammenheng bør det vurderes å flytte Nesoddtangen skole inn i lokalene til dagens ungdomsskole, Tangenåsen. Slik vil også Nesoddtangen skole sin tomt kunne bidra betydelig til finansieringen av totalprosjektet dersom den utvikles for sentrumsformål.

· Muligheten for å utvide Myklerud skole, vurdert opp mot bygging av ny barneskole i tilknytning til Bakkeløkka ungdomsskole. Herunder ny utnyttelse av tomten Myklerud skole i dag ligger på.»

Vedtaket ble gjort mot 2 stemmer (Rødt)

Det framgår tydelig av vedtaket at sammenslåing av ungdomsskoler er det sentrale målet, og at en løsning av de mer prekære problemene skal sees i lys av dette. Kommunen har to prekære problemer:

Myklerud skole må renoveres eller nybygges. Det har Rødt foreslått å utrede og å komme i gang med snarest mulig, men ikke fått støtte fra flertallet.

Det er overfylt på nordre Nesodden. Ny skole må bygges. Det har Rødt foreslått, uten å få særlig gehør.

Investeringer må gå til det som trengs mest: Myklerud og ny skole på nordre.

Tre spørsmål til Solum
1 Utredninger er dyrt. Hvorfor ønsker Solum å utrede en sammenslåing av alle ungdomsskolene dersom han (MDG) er for å bevare Bakkeløkka uansett?  Det må da være sløsing med kommunens ressurser?

2  Hvor blir det han kaller 0-alternativet (ingen endringer) nevnt? Det må forklares for leserne, ettersom Solum skriver at dette var avgjørende for at MDG stemte for forslaget.

Hvorfor stemmer MDG for en langtidsplan som setter av flere hundre millioner til ny stor ungdomsskole hvis partiet ikke ønsker dette?

Storskolen
Isteden har MDG støttet vedtaket om å utrede en gigantisk ungdomsskole. Det passer godt med den voldsomme veksten som ligger som premiss for kommuneplanen og politikken til AP og Høyre.

Både MDG og SV har i ettertid uttalt seg mot gigantskolen. La oss håpe flere følger etter og at det gir seg utslag i stemmegiving i kommunestyret også.

For Rødt blir dette en viktig sak i den kommende valgkampen!

Vi håper MDG blir med på laget mot en slik storskole.

Så håper vi på en debatt som dreier seg om sak. At vi i framtida blir spart for beskyldninger om at vi ikke følger godt nok med i kommunestyrearbeidet eller at vi farer med usannheter. Noe annet ville vi i Rødt finne – ja, nettopp: ​Pussig.

Rødt

Geir Christensen

PS:

Når det gjelder investeringer til bygging av skoler som Solum referer til i sitt innlegg vil jeg påpeke at de har ingen sammenheng med skolenes driftsbudsjett. Vi får ikke flere spesialpedagoger eller lærere av det. Tvert imot. Når vi stemte mot kommunebudsjettet for 2019 var det driftsmidler til skolene vi snakket om.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: