Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Konstant sparebluss i Nesodd- barnehager/skoler!

Konstant sparebluss i Nesodd- barnehager/skoler!

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Leder- og nestleder i Utdanningsforbundet påpeker, med rette, alarmerende mangler i den kommunale politiske- og administrative forvaltningen på Nesodden. «Spareblusset» angår ikke kun skoler. Men hele etaten!

I den forbindelse ønsker jeg i all offentlighet å stille spørsmålstegn ved gjeldende praksis. Om kommunen; «holder seg innenfor landets lover og regler»?

Egne personlige erfaringer med kommunen tilsier at dette spørsmålet er berettiget. Og bekreftes også av de tilfeller jeg kjenner gjennom mitt 30- år lange pedagogiske arbeide i etaten. Samt historiene til de som kontakter meg.

Det er i «Lovverket», beskrevet hva som er «foreldreansvar». Og hva som er et «kommunalt»-, eller «statlig» ansvar. Lover, og regler burde være kjent, anvendt og brukt som en rettesnor, av alle med ansvar, i alle saker som angår bygdas barn. Der «barns beste» alltid skal ha det overordnede mål.

Det burde derfor stilles spørsmål ved lovligheten, og det moralske og etiske motivet når rektorer (bhg-ledere?) henter inn barnevernet, i saker der de selv har påtatt seg ansvar. Som, ikke, går under foreldreansvaret. Men i saker der de sannsynligvis mangler økonomiske-, menneskelige eller andre ressurser.

I saker som gjelder lovpålagte offentlige tjenester, f.eks

  • til spesialpedagogisk hjelp
  • tilgang på, og ressurser til, individuell oppfølging
  • til å håndtere alvorlig mobbing.

Faglig ekspertise, kompetanse og midler mangler også i hjelpeapparatet

  • Til familier i krise. Inkludert rus-vold og traumer
  • Barn med spesielle behov, uten diagnose («gråsonebarn)
  • Barn/familier som mobbes

Rektorer (bhg?) i bygda har på en menneskefiendtlig måte, i flere slike saker, plassert ansvaret inn i våre private hjem. Der det er berettiget å spørre hvorvidt dette er alvorlige brudd på «privatlivets fred». Og der lovverk skal beskytte hver og en av oss, mot slike og lignende overgrep. Praksisen er kritikkverdig, nedlatende, krenkende osv., og kan oppleves som klare brudd også på etiske normer. Samt utfordrer de verdier som burde «sitte i ryggraden» på enhver leder.

Erfaring tilsier at det er de samme barn dette rammer, som også blir «sendt til skogs», under skolens nasjonale prøver.

I hvilket omfang dette praktiseres, er ikke kjent. Men de som rammes vet det godt! Problematikken er dessverre en marginal del av våre barns/-våre utfordringer i møte med Nesodd- (mobbe)trollet! Der kommunal skam(!), pådyttes enkelt- barn/og hele familier. I en opplevd kommunal «heksejakt» der mange barn/familier allerede, har mer enn nok utfordringer fra før! Familier som har rettslige krav på, hjelp, fra kommune- og stat.

Den utfordrende kommunale forvaltningen, inkluderer således også barneverntjenesten! Som lik rektornes egenvalgte, krenkende handlinger, burde ettersees med et kritisk blikk!

Nesodd- (mobbe)trollet er nå i ferd med å bli trukket frem i dagslys! Befolkningen får inderlig håpe at det med solens sterke flomlys, sprekker! Da, og først da, kan vi starte arbeidet med å bygge en ny grunnmur, i trygge gode bygg. Og i omsorgsfulle, rause omgivelser, som ivaretar alle familier, og alles barn.

Til det trengs politisk- og administrativ vilje! Gode intensjoner, og økonomiske midler! Og, ikke minst – en helt annen- og ny tilnærming, til «oss» som vet hvor skoen trykker.

Til slutt en inderlig takk til våre flotte, modige, representanter fra Utdanningsforbundet.

Lise Tjernshaugen. Tidligere førskolelærer og barnehageeier.

Mer av Lise Tjernshaugen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: